3. ENERGIJA ŽIVLJENJA

Življenjsko-kozmična energija, katero sem že opisal v knjigah o zdravljenju in njeni terapevtski uporabi ter nekoliko pojasnil njene karakteristike v prejšnjem poglavju, pomeni dejansko osnovo za nov pogled na kompletno pojmovanje pogojev, oziroma za spoznanje odvisnosti našega obstoja na Zemlji od energije, katera nam daje življenje. Spomnimo se knjig in tez, da smo bitja svetlobe, da je za nas svetloba pogoj za življenje in podobno. Lahko, da je svetloba ključni faktor našega obstoja, ne moremo pa sprejeti dejstva, da smo odvisni samo od nje. Prav tako ne moremo sprejeti trditve, da smo odvisni samo od sonca in sončne energije, ker bi vsi tisti, ki delajo v premogovnikih in podobnih zaprtih prostorih težko prenašali delo v takih pogojih. Tudi ni sprejemljivo, da energijo, ki nam daje življenje, daje samo sonce neskončnega potenciala, ki se nahaja v sredini vesolja.

Vse te razlage o energiji življenja iz preteklosti niso napačne, pojasnila so pojmovala snov in znanje za takratni čas in so zajela maksimalni del te energije, ali bolje rečeno, zajele so samo del znane energije, od katere smo kot živa bitja odvisni. Pomisleki glede teh pojmovanj se nanašajo predvsem na poglede o njenem izvoru, o mestu izvira te energije, da le-ta direktno deluje iz določene točke na naš organizem. Taki pogledi danes niso sprejemljivi in je bilo nujno razširiti poglede na energijo, ki nam daje življenje, čez zgoraj omenjene elemente svetlobe, sonce ali sonca v sredini vesolja neskončnih potencialov. Opravil sem več tisoč preizkusov in primerjav v naravi z namenom podati definicijo za naravno energijo in njen vpliv na žive organizme. Preizkusi so pokazali, da je ta energija prisotna povsod okrog nas, da je sestavni del zemeljske atmosfere, da je celoten planet in da so vsa bitja na njem v njej potopljeni, in kar je najbolj važno: ta energija direktno napaja vsa bitja na Zemlji in predstavlja osnovni pogoj za nastanek in potek življenja. Življenjsko- kozmična energija ne prihaja od nikoder, nahaja se tu, mi smo potopljeni v njej kot ribe v vodo in naš organizem jo direktno črpa in izkorišča za svoje potrebe.

arrow_right_alt