4.3.  Ego in njegov razvoj

Kot je razvidno iz tega bežnega pregleda otroštva, lahko vidimo da je duša kot upravljalka s fizičnim telesom dobila konkurenta. Nasprotnik utelešeni duši, oziroma notranjemu jazu, je za vsako osebo njegov ego, do katerega ima vsak posameznik naravno oziroma zakonsko pravico. Ta pravica izhaja iz zakona dualizma, po katerem vsaka kreacija na Zemlji lahko samostojno funkcionira in odloča, vendar samo v skladu z naravnimi zakoni stvarstva. Neupoštevanje usklajenosti samostojnega odločanja in naravnih zakonov povzroča v telesu konfikt in vzroke za marsikatero bolezen. Ego se pri novorojenčku vidno še ne pozna, otrok deluje spontano, oziroma vodi ga notranji jaz in programi genov.

Okolica na razvoj otroka deluje z različnimi informacijami, katere dete obdeluje in ustvarja lastno presojo in možnost odločanja, začne razvijati svoj ego. Otrok, ko začne gledati, težko razpoznava obraze okrog sebe, nima še sposobnosti razločevanja ter tako vidi in razlikuje osebe po njihovi auri. To lastnost razlikovanja oseb po njihovi auri ima vsak otrok do tretjega leta starosti, ko se mu začne zapirati timusna žleza. V teh letih otroka najbolj begajo črni deli v auri opazovane osebe, na kar reagira z jokom ali odmikanjem od te osebe. Aura novorojenčka je do sedmega leta starosti skoraj enaka materini in zato se otrok najbolj sigurno počuti kadar je v njenem naročju, objemu in bližini. Poškodovana aura pri materi ali pri drugi prisotni osebi ponavadi povzroči pri otroku strah in bojazen za lastno varnost in zaradi tega za okolico nerazumljivo in nekontrolirano reagira, strah ga je in joče. Mnogim otrokom sem odpravil to travmo tako, da sem ozdravil auro matere, v nekaterih primerih pa sem odpravil še poškodbe v otrokovi auri.

Kot sem omenil, se razvoj ega začne z rojstvom, razvija se z izkušnjami, pridobljenimi od staršev in okolice, zaradi česar postane razumljivo, da vzgoja otroku da največ v tem zgodnjem obdobju življenja. Omenil sem, da se do sedmega leta starosti otroku razvije sposobnost reševanja ključnih problemov, oziroma se mu razvija inteligenčni kvocient, zato je skrb za pravilno vzgojo zelo pomembna, pravzaprav nenadome- stljiva. Starši, ki otroku kupujejo drage igrače, kot so elektronsko vodene igrače, električni vlakci, roboti in podobno, prestrašijo otroka, ker ne ve kaj je notri, strah ga je da neka žival ne skoči iz predmeta, kar pomeni da so te igrače bolj primerne za odrasle osebe. Otroku lesene igrače, igrače iz naravnih materialov ali lego kocke in njim podobne sestavljanke prinesejo največ koristnega, ker se z reševanjem teh preprostih problemov največ nauči. Sestavljanke pri otroku razvijajo abstraktno razmišljanje, presojo in končni izdelek za njega predstavlja veliko nagrado, ki jo dobi takoj pri pogledu na lastni izdelek.

Zmožnost lastne presoje otrok dobi z razvojem, rastjo, ko se uči pridobiva izkustvo in počasi toda zanesljivo začne odločati sam in uporabljati svoj ego. Formirani ego začne vladati in počasi zatira možnost uveljavitve pravilnih odločitev, proizvodov notranjega jaza. Vsi dejavniki družbene usmeritve in izobrazba usmerijo ego v eno samo določeno smer in mu s tem onemogočijo širok pogled na svet. Ozko usmerjeni izobraženi posamezniki so družbi nujno potrebni, toda s stališča množice zna biti njihov ego nasprotnega učinka ali nasprotno produktiven. Posamezniki se ponavadi ne zavedajo te pasti in razvijajo svoje sposobnosti v materialnem svetu, postanejo uspešni v družbi, se obogatijo in pozabijo na notranje kvalitete svoje osebnosti. Tako ego zagospodari nad človekom, neupravičeno potisne notranji jaz v ozadje in posameznika zadovoljuje in poveličuje z uspehom osvajanja materialnih dobrin in priznanjem družbi.

Za duhovno rast in razumevanje energij okrog nas je človeku potreben notranji jaz, ker brez njega težko zmore dojeti lastnosti in možnosti za uporabo energij okrog sebe, vključno z življenjsko-kozmično energijo, katera nam daje življenje. Z druge strani bi težko shajali v družbi in okolju, če ne bi imeli sposoben in stabilen ego. Posameznik, ki želi razumeti ta problem, ali kandidat za terapevta z življenjsko- kozmično energijo, potrebuje sistem, ki mu bo omogočil, da bo smotrno uporabljal oba komandanta v njegovi osebnosti: ego za vsakdanje potrebe in notranji jaz za dojemanje in osvajanje duhovnih kvalitet, oziroma za terapevtsko delo.

arrow_right_alt