5.1.   Življenjsko-kozmična energija

Življenjsko-kozmična energija je povsod okoli nas, v njo smo potopljeni in smo sestavni del vseh možnih kreacij na Zemlji, ki so odvisne od njenega vpliva. Pogled na njeno delovanje na organizem in ocenitev njenih lastnosti kaže, da življenjsko- kozmična energija ni samo energija, temveč je obsežen kompleks različnih vplivnih dejavnikov in različnih moči. To nas prisili v spoznanje, da te energije ne moremo enačiti s katero od fizikalnih energij, s preprostim vektorskim pojmovanjem, kot je na primer mehanska energija, temveč moramo formirati nov pogled in spoznanje o energiji na osnovi njenih večplastnih vplivov na naše organe in glede na odziv človeškega telesa na to delovanje.

Organizem je sestavljen iz celic, ki formirajo organe in sisteme v telesu po vzoru genetskih programov, zaradi česar je logično, da bo glede na različnost delovanja organov in njihovih funkcij v telesu potrebna posebej in za vsak organ primerna energija. Zaradi tega življenjsko-kozmična energija mora v svoji sestavi imeti celoten spekter vseh različnih energij, katere potrebuje vsak posamezen organ. To energijo lahko imenujemo za univerzalno energijo: sestavljena je iz vseh znanih in neznanih energij različnih potencialov in izvorov. Za razumevanje univerzalnosti življenjsko-kozmične energije vzemimo za primerjavo energijo elektromagnetnega valovanja in celoten spekter njenega nihanja. Univerzalnost se vidi v tem, da bi ta vir elektromagnetne energije vseboval vsa elektromagnetna nihanja, ki jih merimo po utripu na sekundo. Imel bi nihanja od enega utripa v sekundi navzgor do neskončnosti, kot tudi pod en utrip v sekundi navzdol, od enega utripa pa vse do minus neskončnosti. Takšna elektromagnetna energija je univerzalna, kajti takšna energija bi lahko aktivirala vse naprave za sprejem elektromagnetnih valov, vse sprejemnike, kot jih običajno imenujemo, in to energijo bi lahko sprejemali na vseh kanalih dolgega, srednjega, ultrakratkega dosega, televizijskega, mobilnega, satelitskega in ostalih sprejemnikov: še celo videli bi jo kot belo barvo.

Življenjsko-kozmična energija je zbir raznovrstnih energij in možnosti z izredno velikim energetskim potencialom, ki so dane na razpolago in v uporabo vsem kreacijam na Zemlji. Vsaka celica in s tem vsak organ v telesu vzame in vsesa tisto energijo, ki je po značaju in količini potrebna za njegovo delovanje, za življenje in obstoj. Posamezen organ v telesu, če ga obravnavamo s stališča njegove energije, se obnaša povsem enako kot njegova celica in tako vsebuje sklop vseh energij, ki jih potrebujejo celice v tem organu. Na primer: energija ledvic bo takšna, kot jo potrebujejo vse celice, ki tvorijo ledvice, in zaradi tega različna od energije drugih organov, ki bodo po svoji funkciji formirali potrebo po drugačni energiji, primerno tem organom in njihovi funkciji. Vsi organi in sistemi v telesu na takšen način formirajo svojo potrebo po energiji, da bi jo lahko črpali iz okolice, in sicer si energijo vzamejo skozi določene točke na telesu in na njim primeren način.

Energetsko gledano je sleherno telo ali organizem priključen na življenjsko-kozmično energijo iz okolice na vseh koncih in krajih in poenostavljen pogled na to stanje bi kazal sliko telesa z različnimi priključki, razporejenimi po celem telesu. Ta pretok energij kontrolira duša, ki je pripravljena, da v vsakem trenutku opozori možgane na nepravilnosti ali slabo sprejemanje energije v organih, oziroma da jih opozori, da pretok energije v celicah ne poteka normalno. Oblikovanje teh opozoril opravi duša v sodelovanju z možgani in egom, ki ima pravico odločanja po kozmičnem kriteriju dualnosti, po katerem lahko telo samostojno funkcionira v skladu z narav- nimi zakoni. Neoviran potek sprejemanja energije v celicah in organih omogoča, oziroma pomeni, da organizem pravilno in nemoteno funkcionira: telo je zdravo in ni bolezni. Ovirano sprejemanje energije ali nezmožnost organa, da bi sprejemal energijo, pomeni da je nastala neka ovira v delovanju, in da bo ta motnja vzrok za bolezen, kar v končnem stanju pomeni tudi bolezen.

Pretok energije je zelo pomemben dejavnik v delovanju organizma in vsako motenje tega pretoka povzroči, da organ ne more več optimalno funkcionirati, ne izpolnjuje svoje naloge v organizmu in zaradi tega oboli. Glede na pretok energije je stanje na organu enako, če obstaja blokada na energetskem telesu ali če bolan organ ni sposoben sprejeti energije. Ta dva načina, oviranje in zmanjšana sposobnost za sprejemanje energije v telesu, sta osnovna za direkten vpliv na prizadeti organ, za odpravo motenj in za možnost kanaliziranja energije k organu za povrnitev sposobnosti, da telo sprejme energijo in znova normalno deluje. Realizacijo tega postopka energetskega zdravljenja uspešno opravimo z metodami zdravljenja z življenjsko- kozmično energijo.

arrow_right_alt