5.3.   Čakre

Bioenergija, to je energetsko polje okrog živih organizmov, ali aura, ki jo lahko z nadčutnimi čutili zaznamujemo kot vidno sliko ali jo posnamemo s posebnimi napravami, ima za naš vidni sistem, ki je omejen na en del spektra elektromagnetnih valov, videz lepe barvne slike. Pri zdravem človeku je aura okrog njega jajčaste oblike in v njej prevladuje predvsem rumeno zlata barva, zaradi določenih blokad v energetskem sistemu ali bolezni v organizmu aura dobi različne odtenke v vseh barvah; bolni organi brez energije so v auri opazni kot deli črne barve. O tem energetskem polju je bilo že mnogo napisano, tudi več knjig, vendar menim, da to energetsko polje, aura sama ne zasluži toliko pozornosti samo zaradi tega, ker je pisana; aura je tisti del energije, ki ga naše oko lahko zasledi, dejansko pa predstavlja le majhen delček energije, katero živo telo oddaja. Naše telo ima okrog sebe celoten spekter obrambnih energij in če ta spekter primerjam z elektromagnetnim valovanjem, vsebuje aura vsa obstoječa nihanja in ne samo tisti mali delček iz širšega spektra valovanja, ki ga registrira oziroma vidi naše oko. Logičen zaključek je, da mora to obrambno energetsko polje imeti tudi vse lastnosti sovražnih energij, da lahko organizem zaščiti pred njimi, pred različnimi škodljivimi energijami, in je torej naše energetsko polje, bioenergija (to je aura), veliko več kot pa jo poznamo iz literature, slik ali pripovedovanja posameznih učiteljev.

Z zaznamovanjem aure in delom z auro dobimo abstraktno vizijo polja okrog našega telesa in ta vizija lahko zadovolji naše umetniške potrebe. Terapevtsko, za potrebe zdravljenja pa moramo to energijo meriti in ne samo gledati, ker bomo le v primeru merjenja dobili pravo sliko o zdravstvenem stanju organov v človeškem telesu. Po drugi strani je aura splet vseh energij posameznih delov v organizmu in ne posameznega organa, zato je težko presoditi, kateri organ, sistem ali del telesa v auri povzroča črno senco, ki pomeni da je na opazovanem mestu bolan organ v organizmu. Kot sem pojasnil v svojih knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo terapevti direktno merimo energijo na organih, na sistemih v telesu ali na celotnem organizmu, z namenom, da bi realno določili koliko energije ima to mesto v organizmu, oziroma da presodimo, če je merjeni del zdrav ali bolan.

Šest osnovnih energij (šest lotosovih listov) prebija skozi auro in ustvarja drugo čakro

Prehod življenjsko-kozmične energije skozi auro in ustvarjanje druge čakre

Zaščitni energetski plašč okrog telesa predstavlja tudi upor za življenjsko-kozmično energijo, ki jo celice potrebujejo kot hrano in je logično, da se bo življenjsko-kozmična energija na poti v telo morala prebiti skozi ta zaščitni plašč bioenergije. Ta energetski preboj ene energije skozi drugo dobi v auri obliko vrtinca in se opazi kot vrteče se kolo: na Vzhodu so temu pojavu rekli čakra, drugi pa ga imenujejo za točko odpiranja, in podobno. Po celem organizmu zasledimo vrtince ali čakre: nekatere so velike in močne, druge so majhne ali drobne; vseh skupaj (po znanih virih informacij o čakrah z Vzhoda) naj bi jih bilo čez sedemdeset. Od vseh čaker jih je deset zelo pomembnih za delovanje človeškega organizma, brez sedem glavnih čaker pa ni življenja. Bolje rečeno, če sedem glavnih čaker ne deluje, pomeni, da je v organizmu blokiran pretok energije in je s tem njegov obstoj zelo ogrožen.

V Indiji so za sedem čaker narisali nešteto slik in so v teh vrtincih preboja ene energije skozi drugo v barvah in v oblikah izoblikovali številne različnosti, toda najpogosteje so to lotosovi listi. število lotosovih lističev v eni čakri pomeni število skozi čakro spuščenih energij, katere potem organi sprejemajo skozi ta vrtinec. Ugotovimo lahko, da imajo spodnje čakre malo dodatnih vrtincev, oziroma štiri do šestnajst lotosovih listov, ker je malo različnih energij potrebno za funkcioniranje organov v spodnjem delu telesa. Temenska čakra, ki se pojavi kot mesto preboja energije, potrebne možganom, je sestavljena iz tisoč lotosovih listov. Možgani namreč potrebujejo skoraj celotno polje oziroma celotni spekter življenjsko-kozmične energije, ki se v sliki temenske čakre opazi kot svetlo zlata barva.

Kot je razvidno iz moje razlage, čakre same po sebi nimajo pomena, niti statične oblike: preko njih samo zaznamujemo različne spremembe, ki so v povezavi z oviranim pretokom energije, ali s stanjem, ko celica ne sprejema energije, in nič več. V primeru, da ni življenjsko-kozmične energije, ali da so celice mrtve, in torej ne sprejemajo energije, tudi čakre ne bo, zato je vsako zdravljenje na nivoju čaker zgrešeno. Terapevtsko gledano ne dosežemo nič, če obdelujemo, zdravimo ali uravnavamo čakre kot vrtince, če ne odpravimo ovir pretoka energije v telo, ali če ne omogočimo sprejema energije v celici, oziroma če ne ozdravimo celico. Vse to lahko primerjamo z vodo in lahko rečem, da je trud zastonj, ko v korito reke vrtamo luknjo, če vode ni, ali če naša vrtina nima odtoka, voda pa je: v obeh primerih se vodni vrtinci ne pojavijo, oziroma se ne morejo pojavit. Pozitiven rezultat in zdrav pojav čaker bomo dobili le, če odpravimo ti dve motnji, da odpravimo oviro pretoku energije; za prvi primer je karakteristična ovira delovanje črne magije, katero moramo odpraviti, in za drugi primer: bolne celice v določenem delu organizma je potrebno ozdraviti, da lahko sprejmejo življenjsko-kozmično energijo.

V terapevtske namene opazujemo in merimo energijo na čakri s ciljem, da ugotovimo splošno stanje organov, vezanih na ta vrtinec. V primeru nezdravega obnašanja čakre, čakro samo ne zdravimo, ker bi to bil nesmisel: kot prvo moramo odpraviti oviro za sprejem energije v celicah določenega obolelega mesta in čakra se takoj pojavi, je že tu, lahko jo zaznamo. Barvanje in uravnavanje čaker v terapevtske name ne daje vidnih rezultatov, prej bi rekel, da so metode zdravljenja čaker in njihovo energetsko posiljevanje zavajajoče poteze, ker le-te metode dajejo pozitiven rezultat samo na kratke roke, zaradi česar terapevti ali zdravilci čaker zmotno mislijo, da so uspešni.

arrow_right_alt