5.  FUNKCIONIRANJE ORGANIZMA

Vprašanje, kako naš organizem deluje, danes enako bega realiste, znanstvenike, medicino kot tudi idealiste, religijo, alternativo. Eni in drugi, realisti in idealisti, se v svojih pogledih držijo osnovnih načel in zaradi tega se ne more najti rešitev za kompleten pogled na naše telo, ker ne odstopajo od svojih ustaljenih prepričanj niti eni niti drugi. Rešitev ni ne na eni ne na drugi strani: kajti rešitev je najbližja, če upoštevamo ene in druge poglede in formiramo nov odnos do našega obstoja na Zemlji. Tukaj ne gre za podpiranje ene ali druge strani, kot se to večkrat dogaja danes v naši družbi, ko izključno zagovarjajo realistično smer, na podlagi katere si medicina prisvaja pravico, da gospodari z alternativo, duhovnimi načeli in energijami. Treba je poiskati skupen pogled na to vprašanje z upoštevanjem vseh znanih faktorjev o delovanju organizma, ki nas bo pripeljal do logičnega zaključka in spoznanja, kako naše telo funkcionira: od tega je odvisno, kako se kaže v okolici in drugim, s ciljem, da uporabimo to znanje za zdravljenje oziroma vzdrževanje zdravja.

arrow_right_alt