6.3.   Možgani

Razprava o možganih in njihovih zmožnostih je dobesedno absurd, če želimo najti končne rešitve za vprašanja njihove sestave. Ta organ ljudskega organizma je najbolj neznan in najmanj raziskan, zaradi česar se postavlja vprašanje: kako naj možgani sebi postavljajo vprašanja, in kako naj dobijo sami od sebe veljavne od- govore? Obstaja tudi nevarnost za možgane in celotno telo, oziroma nevarnost pred neznanim: kaj se bo zgodilo, ko bomo spoznali konstrukcijo možganov: ali bo nastalo samodejno povečanje njihovih sposobnosti in njihovo samouničenje, ali pa nam bo omogočeno življenje na nekem višjem nivoju in na nekem drugem mestu v vesolju? Vse to nas lahko bega, zato se bom zaenkrat omejil in obravnaval samo tiste lastnosti možganov, ki so v povezavi z energetskim in fizičnim funkcioniranjem organizma in z njihovo vlogo v sistemu odločanja ter energetskega povezovanja na različnih nivojih zavesti, z namenom uporabe le-teh za potrebe pri zdravljenju in vzdrževanju zdravja z življenjsko-kozmično energijo.

Verjetno je, da Bog ni ustvaril človeka po svoji obliki: veliko bolj je sprejemljivo, da je Bog naredil človeške možgane po svoji podobi, z lastnostmi, ki jih človek potrebuje. Človek je tako z abstraktno možnostjo mišljenja in s pridnimi rokami postal bog v naravi: spoznal in podredil si je skoraj vse, kar je na Zemlji, in pogledal malo tudi v vesolje. Možgani se tako tudi obnašajo v telesu in karakteristično je, da si možgani, tudi, če telo strada in mu primanjkuje hrane, vzamejo maksimalno potrebno količino hrane, ne glede na to, da bo zaradi tega določen organ ali celo telo z njim vred uničeno. Glede na energetsko in fizično dogajanje v telesu so možgani odgovorni tako rekoč za vse, kar se dogaja v nas in okrog nas: lahko rečem, da od možganov dobimo tudi odgovore in pojasnila za dogajanja v vesolju, in ni čudno, da se možgani na nivoju telesa obnašajo absolutistično.

Do danes je bilo v znanosti odkrito mnogo spoznanj o možganih in veliko teh odkritih lastnosti je omogočilo spremembe v naših zastarelih pogledih na možgane in njihove možnosti v realizaciji naših želja, pri odkrivanju in spoznavanju velikega števila neznank, ki se nahajajo v nas in okrog nas. Ena od teh neznank so vsekakor možganski sistemi pomnjenja in branja iz spomina. Holografski sistem zapisa nam lahko odpre poglede in predpostavke, da možgani lahko pomnijo, toda moramo se zavedati, da smo danes pravzaprav v začetni fazi tega odkrivanja in možnosti napak so precejšnje. Praksa je pokazala, da možgani registrirajo energetske oblike in da registracija le-teh omogoča vplive na organizem in komandne predpostavke, kar nam da misliti, da je spomin možganov večplasten sistem pomnjenja, oziroma da imajo možgani večdimenzionalno strukturo in večizvorni sistem spomina.

Sprejmimo predpostavko, da je Bog izdelal možgane oziroma človeka po svoji podobi, kar nam bo odprlo poglede in možnosti človekovega delovanja na nivoju stvarstva, na nivoju energij in na nivoju vesolja. Prav ta teza mi je omogočila, da sem se spustil v preizkuse na nivoju energij, oziroma duše, in tako dosegel uspehe pri transfor- macijah in v praksi ozdravil večje število težkih pacientov, za medicino obolelimi za neozdravljivimi boleznimi. Kot prvo, možgani sprejemajo in formirajo sklepe o našem opazovanju okolja, dosežene na izkustvih in izobrazbi ter na osnovi tega sklepajo in razvijajo naš ali svoj ego; le-tega formirajo v komandnem smislu in ne nazadnje si vzamejo pravico samostojnega odločanja in se postavijo tudi v položaj zatiranja notranjega jaza. Upravljanje ega z našim odločanjem pomeni velikansko oviro za duhovni razvoj in možgani morajo najprej priti do zaključka, da jim njihov ego ustvarja probleme pri delu z duhovnimi komponentami ter tako v sporazumu z njim, ali v nekaterih primerih tudi z izključitvijo ega, omogočiti notranjemu jazu da se uveljavi in da tako omogoči pozitiven rezultat duhovnega napredovanja, duhovnega uveljavljanja in energetskega zdravljenja.

Možgani imajo vse možnosti, ki so potrebne za spoznanje narave, lahko pomnijo, samostojno odločajo, imajo direkten kontakt z okoljem preko čutil, skrbijo za celoten organizem, in kar je najbolj važno za našo temo o zdravljenju: sami lahko izdelujejo programe zdravljenja, ki ga tudi sami realizirajo, in v kritičnih situacijah za organizem sprejmejo pomoč od zunaj in obdržijo zdravje. Možgani niso računalnik, čeprav so v nekih funkcijah podobni računalniku, so vsestranski ustvarjalni stroj, ki je v naravi najbližje stvarstvu. Možgani omogočajo, da razumemo naravo, vesolje, in lahko rečem: še mnogo več. Zaradi svoje pomembnosti so na fizičnem nivoju v našem telesu možgani zaščiteni v kostnem oklepu v lobanji, kot tudi možganska snov v kosteh.

Možgani so zadolženi za funkcioniranje vsakega organa v telesu; posamezne po-škodbe, nastale na možganih, so v vseh primerih zelo nevarne in okvare na mož- ganih se opazijo na fizičnem kot tudi na energetskem telesu. Omenim naj, da so možgani sposobni z ukazi, usmerjenimi na genetske programe, obnoviti posamezne izgubljene organe ali dele telesa, čeprav velja, da to ni možno. Prav tako so možgani sposobni, da v naravi ustvarjajo nove vrste, le da jih moramo za to pravilno usmeriti in aktivirati. Naj zaključim: možgani so vrata, ki nam omogočajo vstop v drugi svet, omogočajo izkoriščanje vseh možnosti in ugodnosti različnih nivojev in tudi lastno afirmacijo na vseh nivojih in v vseh kreacijah na Zemlji in tudi v vesolju.

arrow_right_alt