6.4.   Duša in možgani

Duša realizira svoje obveznosti do človeka preko možganov in le njuno sodelovanje da dober rezultat oziroma zdravo funkcioniranje organizma. Duša je lahko slab sistemski operator vkolikor je malokrat reinkarnirala in bi lahko rekli, da ne more izkoristiti vseh zmožnosti, ki jih ponujajo genetski programi; prav tako imajo možgani lahko malo izkustev ali nerazvit ego, zato takšna oseba v svojem okolju ne bo kazala posebne nadarjenosti, kvečjemu bo kazala neko omejenost v obnašanju. Vse oblike razvitosti duše in izkustva možganov dajejo posamezniku osnovo za vrhunsko delo in filozofsko razmišljanje. Pri tem imajo možgani prednost in vodijo celotne procese v delovanju organizma, od uveljavljanja notranjega jaza do uveljavljanja lastnega sistema presoje oziroma uveljavljanja priučenega ega.

Možgani so tisti organ v telesu, ki na osnovi izkustva naredi oziroma izdeluje shemo za realizacijo določene ideje; za posamezne abstraktne zamisli, ki so za njih pomembne, možgani naredijo matrico za realizacijo. Kompleten sistem naših misli ima v svoji zasnovi sposobnosti, ki omogočajo porajanje različnih idej in tudi njihovo realizacijo organizmu in tudi izven njega: celoten postopek ustvarjanja in realizacije vodi naš ego. Možgani lahko realizirajo vse zamisli le, če za to uporabijo notranji jaz, to je dušo kot povezavo med telesom in stvarstvom. Kratko rečeno to pomeni, da ideje možganov, programe ega realiziramo izključno z aktiviranjem notranjega jaza, zato je jasno, zakaj naše želje ne morejo biti realizirane, če ideje ali želje pred realizacijo nismo energetsko oživeli. Za postopek oživljanja, realiziranje želja služijo meditacije, ki prilagodijo možgane, da delujejo na energetskem nivoju, na nivoju duš, in stvarstvo nam takoj odgovori in realizira naše zamisli. Osnovno pravilo oziroma predpogoj je, da možgani najprej naredijo program ali matrico za določeno idejo in s sistemom meditacije preko duše program realizirajo na nivoju stvarstva.

Vse nerealizirane ideje, ali v našem primeru neuspele transformacije pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo, so posledica nepopolnega delovanja možganov: možgani z meditacijo, ali kakšnim drugim podobnim prijemom, niso podoživeli duhovno stanje, katero je nujno potrebno v času realizacije programa. To se skoraj vedno zgodi začetnikom na poti za terapevta z življenjsko-kozmično energijo, pri katerih neizšolani ego uveljavlja svoja v večini primerov napačna načela, zaradi česar je začetnik v transformacijah neuspešen. Z vajo, z vlaganjem energije, s treniranjem oziroma doslednim ponavljanjem transformacij v meditacijskem stanju lahko vsak posameznik uspe, tako da prepriča svoje možgane, da v času transformacij le-ti delujejo na duhovnem nivoju, na nivoju notranjega jaza: s tem in s čimer bodo vse njegove ideje zagotovo uspešno realizirane. Praksa je pokazala, da lahko podoživimo stanje meditacije, si to stanje zapomnimo, in v času, potrebnem za realizacijo naše ideje, ponovno podoživimo to zamaknjeno stanje zavesti, in v rezultatu bomo enako uspešni kot če meditiramo ves čas izvajanja transformacije. Kako veliko možgani lahko naredijo v stanju uglasitve vseh dejavnikov za delovanje organizma postaja jasno, toda zavedajmo se da so možgani sposobni še neskončno več. Vzemimo za primer stigme, ko možgani podprti s primernimi molitvami in podoživljanji bolečin pri namišljenem križanju Jezusa, na mestih kjer naj bi bilo telo pribito z žeblji na rokah in nogah ustvarijo obsežne rane. V resnici ne vemo, kje so Jezusu žeblji prebili telo in če so ga res tako križali, kot je to uprizorjeno na neskončnem številu slik; dejstvo je, da tisti, ki pravilno meditira, moli, dobi rane na rokah in nogah na tistih mestih, kjer si jih je sam zamislil, in nikjer drugje.

Osnovni problemi pri neuspešnem zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo ležijo v neprilagojenem stanju terapevta, ki v času izvajanja transformacij ni na primernem nivoju duhovnega stanja, oziroma ni uspel preiti iz sistema vladanja ega v sistem stvarstva: to pomeni, da se ne nahaja na duhovnem nivoju, ki ga omogoča notranji jaz. Nimamo izbire: človeške misli ustvarjajo čuda, odgovorne so za vsako idejo, vendar njihova realizacija teče le preko odprtih vrat stvarstva, oziroma na duhovnem nivoju preko notranje komponente, preko energetskega telesa. To tudi pomeni, da človek živi na več nivojih hkrati in nekateri teh nivojev so zelo pomembni za ugoto- vitev, zakaj nam transformacije pri zdravljenju ne delujejo, zakaj smo neuspešni, kdaj nekatera energetska zdravljenja lahko izvajamo in kaj se dogaja pri zdravljenju na višji stopnji zavesti.

arrow_right_alt