6.6.   Bioenergija

Bioenergija je izraz oziroma odsev stanja našega organizma: vse spremembe v delovanju organov ali sistemov v telesu se adekvatno pokažejo v polju aure. Organizem, človeško telo, katero zdravo deluje, ima lepo auro jajčaste oblike, čisto, polno zlate barve in nepoškodovano. Takoj ko organ v telesu nepravilno deluje, ali je bolan, se v auri nad obolelim mestom pojavi črna lisa, kar pomeni da ta organ ne oddaja zaščitne energije okrog sebe, oziroma ne sprejema preko točk odpiranja, čaker, življenjsko-kozmično energijo. Da organ v telesu ne sprejema življenjske energije se vedno zgodi zaradi nepravilnega pretoka oziroma nezmožnosti sprejemanja življenjsko-kozmične energije od zunaj. Dostikrat se nam zdi, da bolni organ ne sprejema energije zaradi vzroka znotraj telesa, vendar to ne bo držalo. Virusi ali okužbe ne bodo uspešni pri napadu na zdrav organizem, ker je organizem z zdravo in močno bioenergetsko zaščito, zdravo auro okrog sebe, dobro zavarovan.

Različni vplivi na obrambni sistem organizma, na bioenergetsko polje, kot so dominantnost, zloba, vampirizem in podobno lahko ustvarjajo oviro za pretok energije, oslabijo obrambno sposobnost organizma: telo dobi premalo potrebne energije in organi oslabijo. V takšnem bioenergetskem polju, ko nanj delujejo namenske škodljive energije, zasledimo vzrok in posledico teh vplivov, na primer: zasledimo način, kako dominantna oseba deluje na auro, in kakšne so posledice takšnega delovanja na to zaščitno polje. Ne samo, da lahko posamezne osebe delujejo na človeško bioenergetsko polje, le-to je občutljivo tudi za energije drugih izvorov, kot so energije od živali, rastlin in tudi neznanega izvora. Večina neznanih vplivov na našo energetsko zaščito prihaja iz kombinacije več energij, ki se v auri pojavijo kot poškodba, kot ovira za pretok energije ali kot vzrok za bolezen nima definiranega izvora. Hud napad na energetski sistem izhaja iz znanih protokolov uroka, prekletstva in črne magije, ki na organizem delujejo po principu črpalke. K temu lahko prištejemo različne oblike molitev, čini ali sihti in podobne kombinacije različnih protokolov z magijskimi lutkami, uporabo energetskih duš, energetskih ali živih predmetov in neštetih drugih, ki jih tu ne naštevam, ker je uporaba teh protokolov odvisna od področja, kjer se izvajajo.

Bioenergetsko polje je premo sorazmerno sprejemanju življenjsko-kozmične energije; bioenergija je sekundarna, je zapis oziroma izraz, odsev zdravstvenega stanja organizma vsakega posameznika. V tem polju so zajeti vsi zunanji vplivi in poškodbe polja kot tudi oslabelosti, šibkosti, ali bolezni posameznih organov. Kljub temu, da je bioenergija pri zdravih organizmih podobnega videza, smo daleč od misli, da so bioenergije posameznikov med sabo enake, zato tudi niso primerne za terapije. Pri zdravljenju z bioenergijo bioterapevt prenaša na drug energetski sistem vse poškodbe, ki jih ima v lastni auri, in z odvzemom odvečne energije s pacienta sprejme v svojo auro vse njegove poškodbe oziroma bolezni, ki jih pacient trenutno ima in se nahajajo v zapisu njegovega energetskega plašča. Kljub temu energetsko polje okrog našega telesa, ki vsebuje sliko zdravstvenega stanja organizma, predstavlja nenadomestljivo osnovo za presojanje in za energetsko zdravljenje.

arrow_right_alt