6.7.  Merilno polje

Aura je energetsko polje, v katerem se nahajajo vse bolezni in poškodbe, ki jih po- samezno telo vsebuje. V tem polju lahko najdemo vse vzroke za bolezni, vse vplive, ki delujejo na energetski sistem organizma, zapise iz preteklosti, pa tudi usmeritve za bodočnost. Osnova za zdravljenje je odkrivanje poškodb v energetskem sistemu, oziroma tistih katere ovirajo pretok energije, in s tem možnost, da to poškodbo natančno lociramo in ugotovimo njen obseg, in sicer z uporabo energetskih merilcev, oziroma senzorjev, kot so intuitivni in očesni senzor ter nihalo. Spoznanje določenih energetskih motenj v auri nam omogoča postavitev diagnoze in tudi uporabo trans- formacijskih pravil za njihovo odpravo. Zelo pomembno je, da s sistemom merjenja lahko razvrstimo v značilne skupine različne vzroke za nastalo poškodbo v auri in načine oviranja normalnih pretokov energije. Končno, iskanje posameznih vzrokov za nastalo poškodbo na nivoju energij nam omogoča, da z odpravljanjem le-teh preprečimo, da bi se bolezen ponovno pojavila.

V auri lahko določimo tudi vse ovire, ki nastanejo na nivoju fizičnega telesa, in sicer fizični vzrok da telo energije ne sprejme. To se zgodi, ko je določen organ že obolel, ali pa je v delovanju moten s poškodovanim genetskim programom, ki je nastal, ne zaradi delovanja virusa, temveč zaradi genetske poškodbe od prednikov. Prav tako je možno z različnimi posegi, kot je delovanje na organizem s črno magijo, ovirati organe da bi energijo sprejeli in s tem povzročiti, da postanejo bolni. Zdravljenje poškodb na energetskem telesu prednika prinese ozdravitev vsem njegovim naslednikom, kajti zdravljenje poteka za vse generacije naenkrat. Vplive obolelih organov, ki zaradi omejenega delovanja niso usklajeni z drugimi deli telesa, najdemo v auri, lahko jih lociramo in primerno ozdravimo v prid celotnega organizma.

Zanesljivost meritve, lociranje poškodbe in zdravljenje je odvisno od natančnosti merjenja, zaradi tega je smotrno, da se merjenja izvajajo z različnimi merilci zaporedoma. Natančno vem, da je intuitivni merilec nenadomestljiv inštrument, toda kljub temu je pri vseh meritvah pri zdravljenju koristno uporabiti še očesni senzor in pri hudih poškodbah, kot je črna magija, ali za zdravljenje na višjih nivojih zavesti, kjer so ugotovitve zelo zahtevne, kontrolo z nihalom. Z uporabo vseh treh merilcev nikoli ne diagnosticiram napačno in so po takem doslednem postopku vsa zdravljenja uspešna z minimalnim številom transformacij. Zdravljenje se konča z uporabo ene do treh zdravilskih terapij in nekaj telefonskih kontrol, ki so potrebne zaradi zdravljenja vzrokov za bolezen. Natančnost meritve in definiranje vzrokov za poškodbe v energetskem polju so zelo pomembne za iskanje vzrokov za medicino neozdravljivih bolezni, kot je to rak in njemu podobne bolezni. Pravilno zdravljenje na nivoju izvirnih energij nima alternative in je zaradi tega nujno potrebno sistematsko izvesti celoten postopek zdravljenja, ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne.

arrow_right_alt