6.8.   Postopek zdravljenja

Razvidno je, da zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo poteka sistematsko in natančno s ciljem, da na poškodovanih ali obolelih mestih v telesu povrnemo zdravo energetsko stanje. To je možno in uspešno le, če natančno sledimo funkcionalni povezanosti in odvisnosti vseh dejavnikov, ki sodelujejo v procesu, da organizem pravilno deluje. Življenjsko-kozmična energija je potrebna organizmu kot hrana, če ni pretoka te energije tudi ni življenja. Celice, organi, telo sprejemajo to energijo le, če so v DNK strukturi posamezni genetski programi nepoškodovani, ker je vsak organ ali del telesa odvisen od lastnega programa za funkcioniranje, ki se nahaja v vsaki celici organizma. Možgani, ta božanski stroj pod vplivom duše, usmerja in vodi delovanje genetskega programa za vsak delček telesa oziroma možgani sami brez naše zavesti in močnega vpliva ega kontrolirajo celo telo in skrbijo za njegovo neovirano funkcioniranje, za pravilno delovanje celotnega sistema v živem organiz- mu. To stanje, ko programi v telesu pravilno delujejo in pretok življenjsko-kozmične energije skozi točke odpiranja, čakre, neovirano poteka, imenujemo zdrav organizem in ljudski rek govori: »poka od zdravja«.

Oviran pretok življenjsko-kozmične energije ali nesposobnost organizma, da sprejme energijo, povzroči nepravilno delovanje organov in kot posledica lahko na koncu nastane bolezen. Možgani registrirajo, da je nekaj narobe in poskušajo popraviti pretok energije in vzpostaviti pravilno delovanje organov z uporabo mehanizmov zaščite. Takšne in podobne poškodbe v energetskem telesu možgani iztisnejo iz aure, prekrijejo z energijo drugih organov ali se navadijo na takšna energetska stanja, ki kritično ne ogrožajo organizem. Oviranje pretoka energije na nivoju organa zavre poškodovan genetski program, ki skrbi za delovanje vsake celice. Možganom uspe popravljanje poškodovanega genetskega programa na fizičnem telesu samo zaradi tega, ker ima vsaka celica v DNK strukturi za vsak program od štirideset do dvesto rezervnih sekvenc, in njihova sposobnost omogoči, da zamenjajo poškodovano sekvenco delovnega programa z nepoškodovano zdravo sekvenco iz te rezerve. V večini primerov, kot v delovnem procesu, možgani neprekinjeno vzdržujejo delovanja organov in lahko bi rekel, da smo zdravi samo zaradi tega, ker so sposobni ozdraviti poškodbe, ki so ovirale pretok energije v organizmu.

Vse poškodbe na energetskem in fizičnem telesu, katere možgani ne uspejo popraviti v zdravo energetsko stanje, se manifestirajo kot bolezen. Organizem, kljub temu da je aktiviral vse obrambne potenciale in ostal neuspešen pri varovanju delovnih procesov, se ne preda usodi in preko bolečine na obolelem mestu opozori mož- gane, da naj poiščejo dodatno pomoč od zunaj. Direktno pomoč na energetskem telesu organizma, ki je brez stranskih učinkov, lahko omogočijo samo terapevti z energijo življenja, z življenjsko kozmično energijo, vse druge znane alternativne in posebej medicinske terapije puščajo posledice zaradi delnega ali nepravilnega pristopa k zdravljenju. Ozdravljen pretok energije na energetskem telesu prisili možgane, da na obolelem mestu, na fizičnem nivoju organizma, popravijo genetski ali funkcionalni program, s čimer se začne postopek ozdravljenja. Uspešnost zdravljenja je odvisna od nastale poškodbe na obolelem organu in ozdravljenje lahko pričakujemo le, če bolezen ni uničila konstrukcije samega organa. Omenim naj ponovno, da medicina z zdravljenjem deluje obratno kot poteka energetsko zdravljenje: zdravi obolele organe z namenom, da bodo zdravi organi postavili stabilno stanje v organizmu. Pri tem medicina pozablja na zdravljenje poškodb na nivoju energetskega telesa, ki ovirajo pretok energije, in ne išče vzrokov za nastalo bolezen, zaradi česar je dostikrat medicinsko zdravljenje dolgo in mukotrpno ali še celo neuspešno.

Pravilen pristop in realizacija postopka zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo, kot vemo, poteka v naslednjih stopnjah: kot prvo, z merilci izmerimo poškodbe v energetskem telesu in te poškodbe popravimo, nevtraliziramo oziroma s transformacijskimi pravili ozdravimo auro z namenom, da bomo omogočili neoviran dotok življenjsko-kozmične energije k fizičnemu telesu, vsakemu organu, vsaki celici.

Kot drugo, izmerimo energetsko stanje na vsakem funkcionalnem sistemu v fizičnem telesu, da ugotovimo, če imajo le-ti premalo ali so celo brez energije. Za vse sisteme in organe, za katere z merjenjem ugotovimo, da imajo premalo energije, kar pomeni da so pred tem da obolijo, vzpostavimo zdravo stanje z dotokom energije: stanje popravimo s transformacijskimi pravili. V tem primeru vsi organi in sistemi v telesu sprejeto energijo obdržijo, ker je to stanje, ko deli telesa še niso oboleli, temveč so bili samo ovirani pri pretoku energije. Takšen postopek zdravljenja aure energetskega telesa z odpravljanjem vzrokov za bolezen in dova- janjem energije določenim delom telesa, katerim primanjkuje energije, razbremeni obrambni sistem organizma in mu omogoči, da je sposoben za odločilen obračun z boleznijo in hitro povrnitev zdravega energetskega stanja, in s tem optimalnega delovanja organizma.

In kot tretje: moramo se zavedati, da možgani, kljub pomoči obrambnega sistema v organizmu, niso vedno uspešni pri saniranju poškodb, zato jim je nujno treba dodatno pomagati od zunaj. Terapevt pomaga tako, da s transformacijskimi pravili neprekinjeno kanalizira življenjsko-kozmično energijo na mesta, kjer ni energije. Dovajanje energije in pomoč možganom poteka toliko časa, da možgani sami prevzamejo komando, popravijo genetski program in zagotovijo neoviran dotok življenjsko-kozmične energije do vsakega dela telesa. Z zdravljenjem energetskega in fizičnega telesa, ko organizmu omogočimo, da obračuna z boleznijo, nismo vodili in sodelovali v procesu zdravljenja; to povrnitev zdravja na celotnem organizmu lahko brez rezerve definiramo kot ozdravljenje.

arrow_right_alt