6.9. Stopnje zavesti

Vsakdanje življenje je stresno stanje vladanja ega, ki si je podredil notranji jaz, zato je to stanje neuspešno za duhovna dogajanja oziroma za meditacijo, in neuspešno za zdravljenje. Vsi poizkusi, ko terapevti poskušamo zdraviti v stresnem stanju, dajo stoodstotno negativen rezultat, ker ne izpolnimo prej omenjenih pogojev. Ne zavedamo se, da je meditacija edina pot za realizacijo možganske zamisli, na primer programa, ki ga izvedemo s transformacijo, in smo že zaradi nedoseženega meditacijskega stanja na stranskem tiru, nismo uspešni pri zdravljenju.

Z vlaganjem energije, z vajo lahko dosežemo stanje uveljavitve notranjega jaza, ki se v nalogah upravljanja izenači z egom, tako ego vsestransko sodeluje z notranjim jazom in transformacije nam pri zdravljenju delujejo. Ego in možgani naredijo program, notranji jaz pa ga poveže s stvarstvom in realizira, vsi trije usklajeno delajo in se dopolnjujejo, vsak opravi svojo nalogo in drugi pri tem ni oviran. To človeško stanje, ko nam vse zamisli možganov uspevajo, povzroča posebne emotivne občutke in ustvarja pozitivne karakterne lastnosti: stanje, ko vse enako vrednotimo, imenujemo univerzalna ljubezen. To je osnovni ali začetni nivo zavesti, katerega mora doseči vsak terapevt z življenjsko-kozmično energijo, če želi duhovno na- predovati in uspešno zdraviti. Ne sme nas zavesti in ne smemo misliti, da smo pri spoznavanju duhovnih kvalitet, odkrivanju kozmične svetlobe in notranjega vodnika dosegli univerzalno ljubezen in sposobnost zdravljenja. Občutek videnja svetlobe v meditaciji je prvi korak na poti k duhovnem napredovanju in vodilo, da smo začeli pravilno meditirati, nikakor pa ne, da smo že dosegli pogoje za zdravljenje oziroma univerzalno ljubezen.

Višja stopnja duhovne zavesti je stanje posvečenosti, stanje, ko ima notranji jaz vlogo odločanja in je ego v ozadju ter vsestransko pomaga in sodeluje. To je visoka stopnja duhovne razvitosti in je na nivoju možnosti direktnega sodelovanja možganov in sistema zdravljenja. Terapevt s to stopnjo duhovne rasti lahko vidi notranje dele organizma in vidi nastale bolezni na organih v telesu, zdravi z mentalno kirurgijo in izkorišča ugodnosti astralnega nivoja. Duhovno gledanje notranjih organov in energetske okolice je normalno stanje na tej stopnji razvitosti, in na tem nivoju zavesti je tudi prerokovanje ali branje dogodkov iz preteklosti in gledanje dogodkov v prihodnosti njegov sestavni in spontani del podoživljanja. Lažno podoživljanje posvečenosti ali neprimerno imenovanje določenih oseb s »posvečenim« ustvarja vzrok za bolezen na ravni možganov, velikokrat je s tem narejen greh na nivoju duš in obstaja nevarnost, da smo vloženo energijo usmerili v nasprotno smer. Posvečeni ljudje so ponavadi čudodelniki, lahko so uspešni zdravilci, dobri pedagogi določene duhovne smeri, nekateri so dobri pisatelji; na žalost jih družba običajno ne razume in ne sprejema. V Indiji posvečeni ljudje živijo v ašramih, osamljeno, v visokih planinah, in ker so njihove duše visoko razvite se ne izpostavljajo družbi ali možnostim zlobnih delovanj nizko reinkarniranih oseb.

Obstaja še ene stopnja stanja zavesti, katero je potrebno razumeti, in sicer stanje ko vsa dogajanja v človeku, znotraj in zunaj, vodi izključno notranji jaz in je ego popolnoma izgubil veljavo, postane neaktiven, celo fizično telo ni več pomembno, niti ni potrebno. Taki posamezniki v Indiji živijo od meditacije in so nekateri med njimi celo v oskrbi vaščanov, ki skrbijo za njih, in če se odločijo, da gredo med ljudi, so nagi, sestradani in omotičeni od vplivov okolice. Obstajajo tudi taki, vendar so to redki posamezniki, ki upoštevajo fizično življenje in svoje znanje posvetijo izdelavi pravil za življenje, ustvarjajo določene duhovne smeri in šole, organizirajo ašrame ali poskušajo postaviti temelje za nove duhovne poti, ustvarjajo temelje za nove religije.


  1. Življenjsko-kozmična energija je hrana za vsak živ organizem na Zemlji.
  2. Duša je podaljšana roka stvarstva, nekakšen sistemski operator, ki s pomočjo življenjsko-kozmične energije vodi celoten proces življenja novega bitja od spočetja, oziroma oploditve, rasti in razvoja, to je od rojstva, skozi življenje in do smrti.
  3. Možgani so tisti božanski in hkrati vodilni operativni del organizma, ki omogoča kompletno delovanje organizma ter njegovo povezavo z okolico in sožitje z naravo.
  4. Duša, kot božanski operativec na človeškem stroju, preko možganov izvaja vse procese, za katere so možgani usposobljeni, in sicer z njihovo odobritvijo.
  5. DNK programe v vsaki celici izvaja možganski procesor pod vrhovno komando duše, oziroma notranjega jaza.
  6. Bioenergija je sekundarna energija, ki jo organizem v sklopu procesa sprejemanja življenjsko-kozmične energije oddaja v okolico in se širi okrog telesa kot zaščitni oklep pred vsemi vplivi zanj nevarnih energetskih kombinacij.

Aura je energetsko polje, ki je po obliki in po velikosti premo sorazmerno z zdravstvenim stanjem organizma, oziroma je indikator sposobnosti organizma za sprejemanje življenjsko-kozmične energije. V njej so hkrati zajeti tudi zapisi vseh poškodb in blokad pretoka življenjsko-kozmične energije, energetskih vplivov iz narave in od biosistemov, znanega in neznanega izvora, vse, kar se je dogajalo v preteklosti, in celo za vse, kar se bo zgodilo v prihodnosti.

7. Področje, na katerem so možne natančne diagnostike zdravstvenega stanja organizma je bioenergetski plašč okrog telesa - polje aure, ki je edino primerno za indikacijo energij pri zdravljenju, in zaradi tega se ga poslužujemo pri meritvah.

8. Metoda zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo je vzpostavitev normalnega dotoka in pretoka energije v organizmu kot pomoč obrambnemu sistemu organizma, da bi le-ta obračunal z ovirami ali boleznijo. Postopek poteka s sistematskim zdravljenjem energetskega in fizičnega telesa ter s kanaliziranjem, usmerjanjem, prevajanjem, energije na oboleli organ: s tem terapevt pomaga obrambnemu sistemu organizma do maksimalne uspešnosti pri ozdravitvi obolelega mesta in pri vzpostavitvi normalnega pretoka energij v telesu.

9. Zavest, da človek dojame sposobnost duše in možganov lahko razdelimo v tri stopnje, in sicer:


arrow_right_alt