6. REALIZACIJA PROGRAMA

Osnovno vodilo za realizacijo določenih zamisli, kot so na primer transformacije z življenjsko-kozmično energijo, realizacija zastavljenega cilja duhovnega napredovanja, zdravljenja organizma, zdravljenja na nivoju duš in podobno, zahteva podrobno spoznavanje vseh elementov, ki funkcionirajo v organizmu. Samo tako lahko doja- memo stanje zavesti, v katerem se naše zamisli lahko realizirajo, in zato se bomo potrudili, da bomo z vlaganjem energije tudi to stanje podoživeli. Idejo, kot je na primer neka želja, v katero ne vlagamo nobenega truda, ni mogoče realizirati, in brez vložene energije je izgubljena; v Indiji želji rečejo maya, oziroma iluzija. Pravilno spremljanje načina delovanja možganov in pravilno vlaganje energije s postopkom meditacije zagotavljata, da program dobi energetsko osnovo in je samo zaradi tega uspešno realiziran.

arrow_right_alt