7.4. Zasvojenost z mamili

Zasvojenost z mamili, ali kakor ta pojav večkrat imenujejo: »kuga sodobnega časa«, predstavlja enega od močnejših vplivov na človeški organizem. Posledice delovanja mamil na človeški organizem ali stranski učinki tega se definirajo kot popolnoma spremenjena energetska oblika v telesu: izgubljene so osnovne navade obnašanja, značaj zasvojenca je popolnoma nov, postane drug človek.

To so energetske spremembe v organizmu in te so vezane na posledice, na poškodbe fizičnega telesa. Pri delovanju z energetsko terapijo oziroma življenjsko-kozmično energijo prihaja do hitrih ozdravljenj, toda zasvojenost z mamili se težko rešuje, zdravljenje je dolgotrajno in v večini primerov težko ozdravljivo, ker uživanje mamil pušča na organizmu hude in trajne posledice. Danes imamo na razpolago gore napisane literature na to temo in tudi različne sisteme medicinskega zdravljenja ter pomoči takim bolnikom, zato bo dovolj, da na tem mestu omenim nekaj izkušenj iz lastne prakse zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo.

Bolnikom, zasvojenim z mamili, je potrebna vsestranska pomoč: ponavadi so to mladi ljudje ali najstniki, in zaskrbljeni starši prvi poskušajo storiti vse, vse dajo od sebe, da bi pomagali svojemu zablodelemu otroku. Večinoma staršem ne uspe pomagati otroku in s svojimi dobrimi nameni in skrbjo večkrat ustvarjajo oviro pri zdravljenju in nemalokrat povzročijo škodo, na primer kadar ustavijo normalne oziroma medicinske postopke zdravljenja. Starše je treba poučiti, čeprav to težko verjamejo, da je njihov otrok pod vplivom mamil spremenil svoj značaj in da to ni več tisti otrok, katerega so poznali: nekateri starši raje odklonijo pomoč kot da bi sprejeli to dejstvo. Otrokovo okolje in njegovi kolegi so omogočili, da je postal za- svojenec, zato je takega posameznika dobro izločiti iz njegovega okolja in ga poslati na zdravljenje v drugo mesto, v drugo okolje, v drugo družbo. Tudi reševanje kriznih trenutkov zasvojenega z zamenjavo mamila s sintetičnimi zdravili ne da dobrega izida in treba je tovrstno pomoč omejiti, oziroma paziti, da zasvojenec sedaj ne postane odvisnik od zdravil.

Kot sem omenil v prejšnjih vrsticah, zasvojence z mamili ne zdravimo direktno s klasičnim postopkom energetskega zdravljenja, pomagamo pa vsem, ki sodelujejo pri njegovem zdravljenju, da odvisnost premaga. Pri zdravljenju odvisnika z energetsko terapijo delujemo tako, da ublažimo nesporazume, da v okolju lažje prenašajo izbruhe bolnika, in sodelujemo pri uskladitvi različnih oblik pomoči ter blažimo stranske učinke ustaljenega zdravljenja odvisnosti. Opazil sem, da če pri klasičnem zdravljenju zasvojenosti dodatno delujemo z življenjsko-kozmično energijo, zasvojenec svojo odvisnost od mamil hitreje premaga: skoraj v vseh primerih je rezultat zdravljenja pozitiven; nekoliko slabše rezultate zdravljenja dobimo v primerih, ko je uživanje mamil že pustilo na organizmu trajne posledice.

arrow_right_alt