7.7. Lastna prepričanja

Obstaja določen del populacije, ki ne sprejema nobenih načel, nasvetov, pa tudi ne energetskega zdravljenja zaradi možganskih blokad, nastalih ob rojstvu, z vzgojo ali pri kasnejši opredeljenosti za poseben način odnosov v življenju. Takšni pacienti terapevta sicer poslušajo, vendar mu nič ne verjamejo; vprašajo, če pozna to ali ono osebo, ki ima uspeh pri zdravljenju, hvalijo novinarske informacije o sodobnih napravah za diagnosticiranje bolezni, malikujejo medicinske strokovnjake in podobno. Njihov zanikujoč odnos do energetskega zdravljenja se ne bo spremenil niti ob opozorilu da ga vi niste klicali k sebi in da je sam prišel po pomoč. Preseneča me spoznanje, da imajo nekateri ljudje s solidno izobrazbo nizko stopnjo intelegenčnih sposobnosti. To pomeni, da je duša takšnih posameznikov še na nizki stopnji razvitosti, da ima nizko reinkarnacijsko stopnjo: v družbi se skrivajo za lepe obleke ali visoko stopnjo izobrazbe. Takšnega pacienta najlažje ozdravimo tako, da ga z nepričakovanimi besedami zavedemo v druge misli in vmes zdravimo; lahko mu pomagamo z zdravljenjem, ko ne ve, da delujemo na njegov organizem, ali pa zdra- vljenje opravimo preko tretje osebe. V vseh teh primerih zdravljenja bomo uspešni, kljub temu da pacient ne sprejema naših transformacij oziroma zdravljenje; če bi se tega zavedal, bi se takoj uprl in onemogočil kanaliziranje oziroma dotok energije.

Zadnje čase srečujem vse več in več tečajnikov za terapevta z življenjsko-kozmično energijo, ki imajo medicinsko izobrazbo. Vzrokov za to je več: predvsem so to zdravniki, ki so bili slabo medicinsko oskrbljeni in so razočarani nad slabimi rezultati zdravljenja. Pri njih zasledimo podzavesten upor do alternativnih posegov, kajti sebe prisilijo, da spoznajo in sprejemajo alternativne tehnike zdravljenja. Njihov dvom v alternativno zdravljenje je prisoten kljub temu, da so se z energetsko terapijo pozdravili. Za njihove poklicne medicinske kolege velja, da ne sprejmejo drugačnega načina zdravljenja, pravno in moralno so vezani za medicinsko ponudbo, s tem so omejeni in ostajajo poslušni izvajalci ustaljenih medicinskih tretmanov. Tiste medicinske delavce, ki se zavedajo, in tiste, ki se ne zavedajo možnosti drugačnega zdravljenja, lahko zdravimo z življenjsko-kozmično energijo, in sicer tako, da tega ne vedo, da se ne zavedajo poteka energetskih pristopov. Najlažje to izvedemo preko tretje osebe, ki spremlja pacienta, sodeluje s terapevtom z življenjsko-kozmično energijo in časovno organizira celoten postopek njegovega zdravljenja.

Poseben primer zasvojenosti predstavljajo nekateri tako imenovani »alternativni zdravilci«, ki premalo poznajo energetske zakonitosti in naravna pravila in ki s svojim delom povzročajo škodo sebi in svojim pacientom. To so ljudje, ki se ukvarjajo z različnimi alternativnimi tehnikami, vodi jih ego in želijo, da bodo s poznavanjem določenih znanj zasloveli in nenazadnje tudi zaslužili. Uporaba različnih terapevtskih metod, kot so terapije z barvami, uravnavanje čaker, kristaloterapija, aerosoma, zelišča, mazila, masaže, akupresura, prano terapija, reiki in podobne tehnike iz široke ponudbe za alternativno zdravljenje (da ne naštevam naprej), imajo parcialni učinek na organizem, in uspešno delujejo na posamezne organe in sisteme v telesu. Njihovi izvajalci to početje neupravičeno deklarirajo za univerzalne tehnike in s tem prepričanjem tudi zavedejo pacienta in okolje. Med njimi so predvsem bioenergetiki, ki v tujini pridobijo ali kupijo diplomo zdravilca in se takoj deklarirajo za edine in prave alternativne zdravilce. Le-ti zavajajo paciente z efektom bioenergetskega vpliva, šoka na fizično telo in pripovedovanjem, da zdravijo s kozmično energijo ter da njihovo zdravljenje nima stranskih učinkov, ter da so edini, vsestranski in uspešni, včasih celo božanski zdravilci. O energetskih okužbah, stranskih učinkih in tudi zavajanju v vrstah bioenergetikov sem pisal v prejšnjih treh knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo. Na žalost to omejeno početje »alternativnih zdravilcev« podpirajo, kot njihovi zvesti zagovorniki, javna sredstva obveščanja, ki nimajo usposobljenega kadra, da bi lahko pravilno in objektivno informirala prebivalstvo o alternativnih možnostih pomoči in vzdrževanja zdravja. Njihove neobjektivne informacije po zaslugi nekaterih urednikov ustvarjajo nekorekten odziv družbe do alternativnih načinov zdravljenja in s tem zavirajo razvoj alternativne znanosti.

V praksi zasledimo paciente, ki so bili ozdravljeni s tretmanom življenjsko-kozmične energije, vendar svoje ozdravljenja pripisujejo nekim drugim efektom. Njihovi komentarji po ozdravljenju so simpatične izjave, na primer, da so spili čaj po nasvetu prijatelja, in že so izginili vsi problemi, ali da so zaužili tableto iz švice in postali zdravi kot dren, in podobno. Lahko rečem, da so to prijazni pacienti, ki zaradi različnih prepričanj ne morejo javno priznati, da so ozdraveli z alternativno metodo zdravljenja. Le-ti v alternativno zdravljenje niso verjeli niti pred prihodom na zdravljenje, niti ne v času delovanja z energijo, in ni čudno, da se tudi na koncu terapije niso spomnili, da so bili alternativno ozdravljeni. Takšni pacienti zavestno ovirajo energetsko zdravljenje in smo pri njih uspešni le, če se z njimi v času izvajanja transformacij pogovarjamo o postranskih temah. S pogovorom namreč preusmerimo njihove misli drugam in negativna prepričanja o zdravljenju blokiramo, praktično onemogočimo da bi pacient zadržal vzroke za svoje težave in s svojo energijo vplival na postopke zdravljenja.

Moški težje prenašajo zdravljenje z energijami, enostavno to odklonijo in dobil sem občutek, da so ponižani, če zagovarjajo tovrstno zdravljenje ali zdravilce. Imel sem primer, da sem zdravil moškega, ki me je med zdravljenjem in tudi pozneje po zdravljenju prepričeval o uspehih klasične medicine. Opozorilo, da je medicina vrhunska veda samo na svojem področju delovanja ga ni omajalo v prepričanju, da je alternativno zdravljenje nekaj smešnega.

Nemalo moških prihaja na alternativno zdravljenje skrivoma, da jih drugi ne vidijo, ker se bojijo, da se jim bodo smejali, če se izve, da so se zdravili z energetsko metodo. V takih primerih najlažje pomagamo tako, da zdravimo preko katerega od sorodnikov, ali ožjega družinskega člana, ali da delamo na daljavo. Vsi tisti iz te populacije, ki so bili ozdravljenji težjih bolezni z energetsko terapijo z življenjsko-kozmično energijo postanejo pozneje veliki zagovorniki tovrstnega zdravljenja.

Najbolj destruktivna skupina v celi paleti alternativnega zdravljenja so vsekakor slabi alternativni zdravilci, ki svoje početje opravičujejo s kritiziranjem drugih. Lahko bi napisal več knjig o njihovih zgrešenih in zlobnih izjavah, potvorjenih dokazovanjih, katera škodujejo tudi njim samim. S svojimi izjavami zavajajo vse okrog sebe in ustvarjajo slabe poglede tudi na uspešne in v družbi dokazane alternativce. Karakteristično je, da slabi alternativni zdravilci, posebej bioenergetiki, uporabljajo nehumana početja za dokazovanje moči in med sabo obračunavajo s črno magijo. Analize, zakaj bioenergetiki ne doživijo visoke starosti, kažejo, da so bili pred smrtjo pod močnimi vplivi črne magije, ki so jim jo nastavili prav njihovi kolegi. K nehumanemu in zlobnemu obračunu med alternativci so v veliki meri prispevali priseljenci iz bivših komunističnih dežel, kateri ne izbirajo sredstev za medsebojne obračune. Nemalo primerov je, da so takšni alternativni svetovalci za družine, družbo, stranke ali podjetja reševali probleme tako, da so nasprotnika, morebitnega konkurenta, napadli s črno magijo in ga po domače rečeno spravili v bolniško posteljo ali pa na pokopališče.

Zdravljenje takšne strukture zasvojencev je možno le z metodami zdravljenja na nivoju duš, kjer se povzročitelju s posegom na dušnem nivoju spremenijo naučena oziroma pridobljena zlobna in zgrešena načela.

arrow_right_alt