7. ODPOR DO ZDRAVLJENJA

Lastni sistem obrambe telesa je sposoben premagati vsako bolezen, tudi za medicino neozdravljive bolezni. Ta ugotovitev je med znanstveniki prisotna in dostikrat slišimo komentarje zdravnikov, da bo pacient ozdravel, če bo imel za to dobro voljo. Praktični preizkusi zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo so pokazali, da ima organizem nesluteno velike obrambne sposobnosti, neomejene možnosti za uspešno zdravljenje in kontinuiran sistem vzdrževanja zdravega telesa. Telo oboli, če je obrambni sistem organizma moten ali onesposobljen za izvajanje procesov obrambe. Postopki energetskega zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo imajo za osnovo usposobiti pacientov lastni obrambni mehanizem, da uspešno premaga bolezen. Ovire, katere nastanejo in povzročijo, da obrambni sistem telesa ne funkcionira, v glavnem ležijo na poti vpliva različnih dejavnikov, kateri napačno programirajo, oziroma, natančneje: prepričajo ali še celo prisilijo možgane, da slabo vodijo obrambo organizma. Različne vplive, da obrambni sistem organizma ne deluje kakor je treba, lahko razvrstimo v dve karakteristični skupini, in sicer na:

  1. motnje, ki blokirajo vse sisteme in je celo telo prepuščeno tem vplivom; in
  2. vzroke za nastale poškodbe v organizmu, oziroma vzroke za nastale bolezni.

Pri prvi skupini je telo zablokirano, zasvojeno, ima drugačno energetsko obliko in se zaradi tega upira terapevtski pomoči ter energetskemu zdravljenju: za uspešno zdravljenje je nujno potrebno odpraviti najprej to zasvojenost, povrniti energetske pretoke v normalno in zdraviti kot je to možno za drugo skupino primerov, kjer teh blokad ni. Zasvojenosti organizma, katere onemogočajo obrambnemu sistemu telesa da bi zdravo deloval, lahko razvrstimo v pet skupin, in sicer: uživanje mamil, alkohola, tablet, razne oblike fanatizma in nesposobnost možganov, da dojamejo sistem energetskega zdravljenja.

arrow_right_alt