8.1. Energetske poškodbe neznanega izvora

Prva skupina ne predstavlja posebnega problema pri reševanju, to so ustaljene poškodbe, ki ustvarjajo v naši auri:

Omenjene poškodbe terapevti odpravljamo s prvim in z drugim transformacijskim pravi- lom: opisana sta v prvih dveh mojih knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo; s prvim pravilom ozdravimo brezenergetska stanja ali vakume, in z drugim pravilom stanja odvečnih energij, ki so prisesane na bioenergetski sistem. Za dobre analitike in raziskovalne terapevte je iskanje izvorov neznanih poškodb kot vzrokov za bolezen zelo zanimivo, saj hkrati omogoča raznovrstna, poglobljena spoznanja, kako narava z vsemi svojimi organizmi deluje na človeško življenje. Tu zasledimo, kako energetska stanja živali in rastlin delujejo na naš organizem, kako splet energij ustvarja protokole neznanega izvora, kako se naša napačna obnašanja do narave refektirajo na našem organizmu in kaj nas ovira pri povezavi z višjim energetskim nivojem, nivojem duš.

Za odpravljanje vzrokov poškodb v auri iz neznanega izvora ni potrebno iskati vsak vzrok poškodbe posebej. To pa zaradi tega, ker so si nastale poškodbe na energetskem telesu podobne, lahko rečem celo enake, ne glede na to, da so nastale iz različnih izvorov, zato je s terapijo lažje ozdraviti poškodbo kot iskati različne vzroke zanjo in te odpravljati. Tudi ni pomembno, razen v nekaterih posebnih primerih, da iščemo katera žival, ali drevo, ali podobne energetske tvorbe, je povzročilo bolno stanje organizma, ker je bilo v praksi dokazano, da se poškodbe oziroma vzroki za bolezen iz tovrstnega izvora nikoli ne ponovijo oz. ne povrnejo, bolezen se na novo ne pojavi. Ponavadi poškodbe iz takih neznanih vzrokov nastanejo zaradi posebnega vpliva na trenutno in stresno stanje organizma, ki jih doživi človek pri opravilih v naravi. Človek je izgubil stik z naravo in iz tega logično sledi, da je tudi vpliv narave daleč manjši kot nekoč, ko je bil človek neposredno odvisen od narave, oziroma ko človek še ni živel na takšni stopnji tehničnega razvoja.

Naj tu omenim način gradnje čolnov pri nekaterih plemenih v Afriki, ko gre cela vas v gozd in moli, prosijo drevo, ki ga bodo podrli in izoblikovali v obliki čolna, da jim odpusti, ker ga morajo ubiti. Čolni, izdelani iz tako posekanih dreves, se nikoli ne prevrnejo in so varni, medtem ko čolni izdelani iz dreves, katerim ni bila posvečena prošnja in molitev se na reki hitro potopijo in njihovi uporabniki postanejo plen krokodilov. Primer nazorno kaže stanje, ko človek živi v tesni povezavi z naravo in z njo tudi primerno sodeluje, kakor tudi vpliv energetskih delovanj človeka na drevo in drevesa na človeka.

arrow_right_alt