8.3.   Značilni medsebojni vplivi

Delovanje oziroma zunanje vplivanje z auro enega organizma na auro drugega organizma se zgodi, ko sta telesi dovolj blizu eno ob drugem. Auri se stisneta enako kot bi če bi dva napihnjena balona tiščali enega k drugemu in v primeru, ko je eden izmed balonov bolj napihnjen kot drugi se bolj napihnjeni balon vrine, vtisne v polje manj napihnjenega balona. Spekter različnih dogajanj vplivanja enega energetskega sistema na druge sisteme in obratno je velik in zelo pester. Najvidnejša so direktna delovanja, kjer eno energetsko telo izkorišča drugo ali živi celo na njegov račun. Vedno energija močnejšega pušča posledice na energiji šibkejšega oziroma slab- šega organizma in kot po pravilu so to hkrati tudi vzroki za nastale bolezni iz tega izvora. Narava ima pravilo, da preživijo najmočnejši primerki vrste, kar je gledano z energetskega zornega kota takoj razvidno. Poškodbe nastanejo na šibkem ali šibkejšem energetskem telesu in se kažejo kot brezenergetski prostor, vakum v različnih oblikah in velikostih, ali kot odvečna energija, ki se pojavi, ko je določeno energetsko telo vrinjeno v drugo. Poškodbe aure iz različnih izvorov so ponavadi enake, oziroma so si zelo podobne, in ta lastnost nam terapevtom omogoča uporabo univerzalnih pravil pri zdravljenju energetskih teles. Ta primer je podoben primeru poškodbe na delu fizičnega telesa, ko nastane površinska poškodba kože in pride do uničenja mišičnega tkiva, oziroma ko nastane rana. Ta rana je lahko nastala iz različnih razlogov: od udarca, opekline, kemijskega elementa oziroma sredstva in podobno, tkivo je v vsakem primeru poškodovano in ga zato lahko zdravimo ne da bi posebej iskali vir za nastalo poškodbo. Vzroke za nastale poškodbe podrobno in posamično iščemo z namenom, da jih odpravimo, da se bolezen oziroma obolelost ne bi ponovila, medtem ko nastale poškodbe na energetskem in fizičnem telesu zdravimo z univerzalnimi pravili, ker so posledice poškodb različnih izvorov enake oziroma podobne. V primerih, ko so določeni medsebojni vplivi energij značilni, jih je dobro spoznati, razpoznati, diagnosticirati, zaradi lažjega iskanja vseh vzrokov za bolezen in njihove odstranitve. Prav tako se moramo zavedati, da imajo vsi primeri škodljivih energij, ki so namensko postavljeni, svoj izvor v drugi bolni osebi, ki je povzročila energetski vdor, in je zato tudi njo nujno potrebno zdraviti.

Dominantnost: Oseba doseže svoj dominantni energetski potencial zaradi lastnega nagnjenja in nezdravih pogledov na druge someščane. Ta energija vladajočega skorajda vedno deluje in je usmerjena k drugim energijam. Dominantni energetski vplivi se izražajo oziroma segajo na vse energije v okolici, potlačijo jih in gospodarijo nad njimi. Oseba z dominantno energijo se ponavadi ne zaveda svojega vladajočega energetskega stanja, počuti se zadovoljno in zdravo, medtem ko vsi drugi okoli nje izgubljajo svojo življenjsko energijo in se zato tudi slabo počutijo. Nemalo je primerov, ko ljudje v kakšni čakalnici izjavijo, da so končno le prišli do sape, ko je določena oseba odšla iz prostora. Za mnoge energetske sisteme prav delovanje posameznikove dominantne energije lahko v kratkem času postane vidni vzrok za nastalo bolezen bližnjega, kar je najbolj opazno, če ta dominantna oseba živi v družinskem krogu. Vsi v družini ostajajo brez energije in morajo pogosto poiskati medicinsko pomoč, medtem ko je dominantna oseba v zdravem stanju. Podobne primere najdemo tudi na delovnih mestih, ko dominantna oseba potlači zaščitne energije drugih sodelavcev, ki se zato na svojih delovnih mestih slabo počutijo in le če sčasoma ugotovijo, da jim je boljše, ko te osebe ni v prostoru, registrirajo njen dominanten vpliv in se zavedo možnosti, da se lahko izognejo njenemu delovanju.

Vampirizem: Pojav, ko ena oseba vzame drugi osebi njeno energijo lahko na nivoju energij poimenujemo za vampirizem, takšne osebe pa z vampirji. V literaturi lahko zasledimo da vampirji sesajo kri svoje žrtve in tako uničijo njen organizem, čeprav za to ni pravih dokazov. Najbolj verjetno je, da so vampirji sesali energijo žrtve in jo tako privedli do pokončanja. Primeri zdravljenja pacientov na nivoju energij dejansko kažejo, da je to možno in resnično, da nekatere osebe imajo lastnost, da lahko drugi osebi vzamejo energijo, oziroma uničijo njeno energetsko telo in zaradi tega je ta oseba v nevarnosti, da oboli ali celo umre. Take osebe se takšne rodijo ali se zaradi kakšne nesreče oblikujejo v organizem, ki živi na račun drugih. Vsi moji primeri kažejo, da te osebe nimajo živega komplementarnega partnerja: čeprav imajo zdravo fizično telo so kljub temu brez energetske zaščite. Da bi ostali zdravi si morajo energetsko telo pridobiti, in pod težo nevarnosti da umrejo so se naučili da si potrebno energijo vzamejo oziroma pridobijo od drugih: tako si s pomočjo tuje energije ustvarjajo lastni bioenergetski zaščitni plašč. ´Vampirskiµ posamezniki niso nevarni za okolico, ker si vsako telo izgubljeno energijo lahko hitro povrne; problem nastane, če vampir dlje časa deluje na isti osebi in ji tako konstantno ruši energetski sistem. Taka žrtev kmalu zboli in njeno življenje je v nevarnosti, lahko hudo oboli in če se takemu delovanju ne izogne, jo to permanentno izčrpavanje pripelje do smrti: takšne primere največkrat zasledimo v družinah.

Hud primer vampirizma je namensko delovanje, kjer vampirski posamezniki izberejo določene organe žrtve in iz njih črpajo oziroma sesajo energijo. Ponavadi so takšni posamezniki ljudje, ki so skozi življenje vzpostavili ego sistem, tudi za uporabo črne magije, in so se odločili, da svojo potrebo po energiji izkoristijo tudi za zlobne namene. Primeri iz prakse potrjujejo dejstvo, da vampiri ne sesajo kri, temveč krvi odvzamejo njeno energijo: krvne celice ne morejo več opravljati svoje funkcije in postanejo neaktivne. Krvničke, ki so sedaj brez energije, se lepijo za ožilje in tako celice v organizmu ostanejo brez potrebnih sestavin, telo počasi umira; smrt spremljajo različne vizije oziroma halucinacije. Pravočasna ugotovitev takega primera oziroma bolezni omogoča, da z energetsko terapijo z življenjsko-kozmično energijo brezmočna žrtev lahko hitro ozdravi, vendar mora terapevt hkrati uspešno ozdraviti tudi vampirsko osebo: terapija da dober rezultat na eni in na drugi osebi.

Zloba: Običajno se zloba formira pod vplivom ega kot posledica različnih nagnjen in nezadovoljstev ter tudi previsoko zastavljenih ciljev v življenju. Zlasti je to vidno pri pridobivanju materialnih dobrin in doseganju določenega položaja v družbi, kakor tudi višjega statusa v delovnih procesih oziroma položaja pri upravljanju poslovne družbe. Zloba in človeška zavist sta prisotna v vseh strukturah družbe in puščata vidne energetske poškodbe na vsakem organizmu na katerega usmerjeno delujeta. Znano dejstvo je, da je zlobnež bolan in da je potreben zdravljenja, njegove reakcije in metode obračunavanja z nasprotno stranjo so dostikrat tako hude, da bi se zaradi takšnega početja moral odzvati tudi organizirani družbeni sistem. Tež- ko je definirati vzroke in posledice delovanja zlobnih ljudi; vsak primer ima v sebi nekaj posebnega in nalaga terapevtu z življenjsko-kozmično energijo, da primere obravnava posamično in samostojno, ne univerzalno, in da poišče za vsak primer posebej določen terapevtski prijem.

Urok: Podobno kot pri zlobi je namen uroka izničiti energetski sistem izbrane žrtve, le da se urok ustvarja z določenim natančno načrtovanim protokolarnim sistemom in direktnim delovanjem, in ni potrebno neprekinjeno vplivati na žrtev. V preteklosti smo največ primerov uroka spoznali iz namenskega delovanja na domače živali, živina se ne pusti upreči, krava šepa, pridelki so pri sosedu zanič, ta, ki je postavil urok, pa ima debelo repo in podobno. Urok se ustvarja na več možnih načinov, toda vedno ima dve karakteristični lastnosti, in sicer:

urok lahko direktno izvajamo z lastnim energetskim sistemom preko čutil;

urok ustvarjamo z določenim protokolom, podobno kot pri izvajanju magijskih postopkov

V prvem primeru se direktno delovanje uroka izvaja s sistemom vida in usmerjenostjo namena z očmi, podprto z meditacijskim stanjem. Take primere poznamo iz časov, ko so konji predstavljali glavno pomožno silo in so uroke usmerjeno postavljali na konjske oči; postopek je lahko deloval tudi spontano. V obrambo pred takimi početji so lastniki konj ob glavi konja obešali različne obeske z namenom, da tistega, ki zna izvajati uroke, oziroma ima urokljive oči, zavedejo in njegovo pozornost usmerijo na obeske in ne na oči ter tako zaščitijo konja pred delovanjem uroka.

Drugi karakterističen primer ustvarjanja uroka je način izvajanja protokola, kjer je potrebno iz določene kombinacije različnih materialov narediti protokolarno razvrstitev in pri sestavljanju specifičnih materialov opraviti definirane meditacijske postopke. Namen tega pristopa je, da se naenkrat hkrati deluje na večje število živali, ali da se izvajajo postopki na daljavo.

Danes se z uroki vpliva tudi na ljudi, in sicer predvsem s posebnim protokolarnim postopkom delovanja, kjer se podobno kot pri magijskem delovanju, s protokolom onesposobi določen organ v telesu žrtve. Urok deluje usmerjeno in najpogosteje kot puščica prizadene določen organ, čeprav poznamo tudi primere, ko je urok deloval na celoten sistem v organizmu. V preteklosti se je urok ukinjal, izničeval, kot rečejo: «skidao« z uročenega, vendar menim, da je bil to nepravilen postopek ter da je pravilen in zelo uspešen postopek nevtraliziranje škodljive energije uroka. Omenim naj tudi, da je sistem nevtralizacije škodljivih energij sicer uspešen pri odpravljanju urokov, toda hkrati zelo nevaren za terapevta osebno. Terapevt mora biti zelo previden, dobro pripravljen in zaščiten, ker zle energije prevzame nase in jih šele nato nevtralizira.

Prekletstvo: Prekletstvo je s svojim delovanjem na organizem podobno uroku, le da se prekletstvo v večini primerov izvaja kot revolt na neko posebno stanje, oziroma kot posledica porušenih medsebojnih odnosov med ljudmi. Tako, na primer, opravljanje določenih varnostnih del, kot so posli oseb v določenih prostorih in terenih, delo policije, inšpekcije in podobno povzroča sovražne odzive na njihovo delo in revolt oziroma maščevanje prizadetih na odločitve teh ljudi. Nekateri ne prenesejo, da so prizadeti, in uporabijo prekletstvo da pomirijo sebe, da izravnajo račune s tistim, ki jih je užalil. Iz zgodovine poznamo, da so redarske in podobne službe pogosto ustvarjale nasilje nad ljudstvom in celo narodom, družbeni sistemi so to omogočali, ker je sleherni sistem družbe vladal s prisilo, in ni čudno da je bil odziv na taka početja negativen in da so izvajali tudi takšna energetska nasilna dejanja. Medsebojni odnosi, kot so zemljiško lastniški dogovori in spori med sosedi, so ustvarjali podobna odzivna stanje in tudi uporabo prekletstva. V večini primerov so prizadeti z uporabo prekletstva prišli do pravice in pomirili bolečino, ustvarjeno z nepravičnimi odločitvami oseb ali organov, čeprav so bili povzročitelji teh hudih vzrokov za bolezen na nasprotni strani.

Obstajajo primeri, ko prizadeti ni bil, če lahko tako rečem, pravično kaznovan in je bilo nanj vrženo prekletstvo, kljub temu, da je opravljal humano delo. Take primere najdemo v preteklosti po vaseh, katere sem omenil v knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo, ko je neka vaščanka pomagala pri porodu in je bil porod neuspešen, otrok je umrl. Če je bil umrli otrok moškega spola so domačini še ostreje in pogosteje obsodili žensko, ki je pri porodu pomagala, in jo kaznovali s prekletstvom. Kot je razvidno iz številnih primerov se prekletstvo izreka spontano in ni potrebno visoko znanje za uspešno izvajanje takšnega početja, medtem ko je pri namenskem načinu izvajanja prekletstva potrebno poznati poseben protokol, podoben magijskemu načinu dela.

Uroki in prekletstva povzročijo genetske poškodbe in se prenašajo skozi čas na potomce, kar je pri terapevtskem delu potrebno nujno upoštevati. V naravi se večkrat dobi občutek, da prizadeti s takim izrekom uroka in prekletstva ni odslužil svoje kazni in da nanj ta protokol ne deluje. To ne pomeni, da njegovi geni niso poškodo- vani, temveč le, da bodo njegov greh prav gotovo odplačevali potomci oziroma ožji člani družine. Urok in prekletstvo spremljata eden drugega in delujeta s skupnimi energetskimi močmi, zato je kombinacija za žrtev zelo nevarna. Oba protokola za proizvajanje škodljivih energij se v načrtovanih profesionalnih namenih združujeta z magijskim delovanjem in vsi skupno povzročijo najhujšo možno poškodbo ener- getskega dela telesa. Nobeden izmed pacientov pod vplivom uroka, prekletstva in magije ne more biti ozdravljen, ne z medicinskimi, ne z energetskimi pristopi zdravljenja, če se pred tem ne nevtralizirajo vse te razdiralne energije. Nemalo slučajev je, ko klasična medicina ne najde vzroka za slabo stanje v pacientovem organizmu, ali ko nekateri pacienti celo umrejo, ne da bi se vedelo, zakaj oziroma od česa so umrli.


  1. Vzrok za bolezen predstavlja neusklajenost posameznika z naravnimi zakoni- tostmi in se vedno nahaja na njegovem energetskem telesu ne glede na to, kje opazimo posledice oziroma bolezen.
  2. Energetsko telo posameznika napadajo različne energije, ki izvirajo iz neznanih izvorov v naravi, kot so živali, rastline in medsebojni odnosi oziroma vplivi med ljudmi, kjer najdemo večino vzrokov za nastalo bolezen.
  3. Za poškodbe v energetskem sistemu posameznika, katere so vzrok za bolezen, je skoraj v vseh primerih kriv človek sam. Zakaj" Zato, ker je dovolil, da je njegov obrambni sistem oslabel in je s tem omogočil drugim, zanj škodljivim energijam, da vplivajo nanj.
  4. Pri poškodbah, ki so nastale iz neznanega izvora, terapevti z življenjsko-kozmično energijo ne zdravimo vzrokov za bolezen, ker so ti vzroki nastali kot posledica posebnega stanja oziroma vpliva energije in delovanja človeka na drugačne organizme, kot so živali in rastline in obratno, in v večini primerov niso ponovljivi.
  5. Glavni vzroki, da oslabi energetska zaščita določenega organizma oziroma telesa se nahajajo v medsebojnih vplivih med ljudmi, ki povzročajo spontane ali programirane načine rušenja obrambne sposobnosti izbranega človeškega organizma.
  6. Namenske poškodbe energetskega sistema povzročajo osebe, ki so pod močnim vplivom ega in lahko rečem, da so bolne. Karakteristični viri in prijemi, kot so dominantnost, vampirizem in zloba so lahko spontanega izvora, medtem ko je postavljanje uroka, prekletstva in magije prav gotovo vedno namensko in zlobno delovanje.

arrow_right_alt