8. VZROKI ZA BOLEZEN

Terapevt z življenjsko-kozmično energijo mora spoznati vse faktorje, kateri vplivajo na normalno delovanje organizma, ker bo le tako zanesljivo našel večino glavnih vzrokov za nastalo bolezen. Vsekakor morajo ta spoznanja sloneti na osnovnih energetskih spoznanjih o funkcioniranju posameznih organov in sistemov v našem telesu in v povezavi z načeli, ki jih določajo vede na fizičnem nivoju. Kot je iz prejšnje razlage razvidno, se bolezen pojavi zaradi neusklajenosti organizma z naravnimi zakoni, ne glede na to ali je to nesorazmerje vidno na energetskem ali fizičnem telesu. Večkrat se v praksi zgodi, da terapevt ne najde pravega vzroka za nastalo bolezen, čeprav je nesoglasje z naravnimi zakoni jasno razvidno oziroma tako rekoč pred nosom, zato je treba upoštevati pravilo, da je za uspešno zdravljenje potrebno spoznati bistvo in snov možnih izvorov vzrokov za bolezen. Vsako terapijo moramo opraviti sistematsko, po določenem vrstnem redu: prav vse meritve, transformacije in preizkuse mora terapevt pravilno izvesti. Le s tem doslednim pristopom dosežemo, da energetsko zdravljenje postane uspešno in da dosežemo hitra in celostna ozdravljenja.

Vzroki za blokade pretoka energije v organizmu so na energetskem polju zelo raznovrstni, so različnih izvorov in različni po obdobjih nastanka. V glavnem imajo vsi vzroki za bolezen svojo osnovo v energetskem polju, ne glede na to, ali smo registrirali njihove določene vzroke na enem ali drugem telesu, kot sem že zgoraj omenil. Terapevtske prijeme za odkrivanje vzrokov za nastalo bolezen nekateri morda vidimo kot težko izvedljive, vendar skozi prakso hitro ugotovimo, da s sistematičnim pristopom in z natančnim merjenjem te postopke lahko opravimo zelo enostavno. Ovire pri iskanju vzrokov za bolezen najpogosteje nastanejo, ko pri iskanju teh nevšečnosti za organizem ne upoštevamo vseh obstoječih možnih vplivov, ko imamo premalo znanja ali ko smo pri delu površni.

V fizičnem telesu so vzroki za bolezen zelo skriti in ne tako raznovrstni kot pri energetskem telesu; terapevt lahko dobi občutek, da so na fizičnem telesu vsi vzroki enaki, in potrebna je posebna pozornost pri spoznavanju teh blokad. Vsekakor se izvor teh posledic nahaja na energetskem nivoju in najpogosteje zasledimo vzroke na fizičnem telesu, ko pogledamo v zgodovino pacienta ali njegovih sorodnikov. V veliko pomoč nam je intuicija, poznavanje mentalnega nivoja in znanje videnja in gledanja notranjih organov v telesu. Težavno odkrivanje vzrokov za bolezen na fizičnem telesu nastopi zaradi tega, ker je bolezen že uničila določen organ, kar predstavlja za sleherni organizem posebno in alarmantno stanje. Posegi različnih oblik zdravljenja kot močan faktor vplivajo na zdravstveno stanje pacienta; njihove posledice so dobro vidne, ko zdravljenje pušča tudi stranske učinke, ali ko so si metode zdravljenja v svojih osnovah nasprotne in s tem kontra produktivne, kot sem to omenil pri nekaterih, žal pogostih primerih zdravljenja z bioenergijo. Medicina s kemijskimi, kirurškimi in obsevalnimi metodami zdravljenja pušča nešteto nezaželenih, in nenadnih posledic, travm in pomislekov, ki pozneje povzročajo novonastale bolezni.

Omenim naj, da sem v svojih prvih treh knjigah o zdravljenju in vzdrževanju zdravja z uporabo življenjsko-kozmične energije opisal večino karakterističnih vzrokov za bolezni. V tej knjigi, oziroma razlagi bom pozornost posvečal drobnim pojasnilom k različnim dejavnikom vzrokov za bolezen, načinom odkrivanja njihovih izvorov in praktičnim nasvetom za njihovo odpravljanje. Snov, opisana v prejšnjih knjigah, pojasnila podana na predavanjih in tečajih ter načela in pravila, ki so bila potrjena v praksi zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo, so porok in garant temu uspe- šnemu sistemu za vzdrževanje zdravja. Pri vseh načinih in pristopih k odkrivanju vzrokov za bolezen je zdraviteljska praksa pokazala, da je naš oziroma človeški organizem podvržen bombardiranju znanih in neznanih energij iz vseh strani, in da te energije škodljivo delujejo na naše oziroma človeško življenje.

Te vzroke za bolezen lahko razdelimo na dve skupini:

arrow_right_alt