9.1.   Kaj je črna magija

Definicija črne magije kot posebnega in splošno sprejetega fenomena ne obstaja, ker ni možno definirati takšno delovanje in ločiti črno-magijske protokole od drugih podobnih programov. Ustalilo se je mišljenje, da obstajata bela in črna magija in da so izvajalci njunih programov beli in črni magi. "Beli mag" se kot titula nadeva posameznim osebam in služi bolj kot nekakšna maska za njihova nepoštena dela in ne kot priznanje stopnje doseženega znanja iz te široke vede. "Črni mag" je med ljudmi tako zasovražen naziv, da je že velika žalitev samo, če se nekomu reče, da je črni mag. V resnici med črnim in belim magom ni razlike, razlika je le v namenih uporabe njunih realiziranih programov. To delovanje lahko primerjamo z orožjem, na primer s puško, katero lahko uporabimo v obrambne namene in tako opravimo dobro delo, ali pa jo uporabimo v zle namene, oziroma z njo izvajamo zločine, ubijamo soljudi brez vzroka ali z nekim določenim namenom pridobivanja materialnih in drugih dobrin. Uporabo puške v obrambne namene in v koristna početja lahko enačimo z belo magijo, uporabo puške za nepošteno in zlobno delovanje pa s črno magijo; puška pa je pri tem bila ena in ista.

Način izvajanja bele in črne magije je popolnoma enak: razlika je le v tem, da smo energetsko početje usmerili v dobre ali zle namene, oziroma da smo to energetsko orožje uporabili za koristne ali škodljive namene oziroma potrebe. Dober primer je zdravilna tehnika Reiki, katero lahko enako uporabimo za zdravljenje ali za uničenje organizma, lahko jo uporabimo za belo ali črno magijo; postopek dela je v obeh primerih popolnoma enak. V mišljenjih ljudi zasledimo, da poznajo obstoj voodoo magije, imenujejo jo celo "magija, pred katero ni obrambe"; znane so voodoo lutke in učinki njihovega energetskega delovanja na človeški organizem. V resnici pa ne obstaja voodoo magija, to je namreč voodoo religija, ki danes nima več prvotne oblike: belci so jo prilagodili za svoje negativno delovanje proti človeku in ne za uporabo v duhu te religije oziroma mitološke tradicije. To nam dokazuje, da je možno uporabiti isti oziroma enak energetski program za dobre in za slabe namene. V primeru voodoo religije je s študijem možno pridobiti veliko koristnega za naš duhovni razvoj, čeprav je, žal, ta religija belemu človeku še vedno neznana in je večini raziskovalcev težko dostopno njeno znanje, še posebej tretja stopnja voodoo iniciacije, razumevanje le te in postopek, oziroma način izvajanja potrebnih testov.

Kljub podobnosti med belo in črno magijo so se postopki za izvajanje enega ali drugega početja skozi čas med seboj ločeno razvijali, tako da imamo danes programe za zdravljenje in programe za uničevanje organizma, popolnoma različne po sestavini in uporabi. Težko je med sabo ločiti programe, ki se uporabljajo za zdravljenje ali za rušenje zdravja, ker je izvajanje teh postopkov popolnoma enako. Kot sem opisal v knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo lahko uresničimo vsako zamisel možganov, ki izdelajo energetsko matrico, če dovolj dolgo in pravilno uresničujemo ta možganski ključ preko procesa izvajanja mantre in meditacije. Pri izvajanju bele in črne magije se je mantrični program različno razvil, toda oba se izvaja v istem stanju meditacije. Mantra pri postopku izvajanja ene ali druge magije nima odločilnega pomena, zato se je težko opredeliti za razliko med njima, ker je meditacijsko stanje za obe realizaciji popolnoma enako. Osebe, ki izvajajo belo ali črno magijo, se po videzu ne razlikujejo; razlika je le v tem, da izvajalci bele magije dosežejo svojo sposobnost pod vodstvom notranjega jaza pri nivoju duhovnega stanja univerzalne ljubezni ljubezni do vsega, to je notranje želje po pomoči drugim, medtem ko izvajalce črne magije vodi njihov ego, želja po uničenju, notranja potreba po vodenju drugih, hotenje, da sodijo drugim in podobno.

V zakladnici literature zasledimo opis manter in delno tudi postopkov izvajanja magijskih programov, vendar ne moremo najti opisa meditacijskega postopka dela oziroma načina izvajanja meditacije, ki jo spremljajo določena opravila ali telesni gibi. Opisani so raznoliki postopki za izvedbo magije s pomočjo telesnih gibov, številk, simbolov in še mnogo česa. Poznamo opise magije, znane kot ciganska, talismanska, slovanska, narodna in podobne, in v vseh opisanih primerih je podan mantrični oziroma molitveni del in nekoliko nerazumljiv sistem nujnih opravil pri izvajanju določenega magijskega postopka. Nikjer pa ni opisano meditacijsko stanje, ki se ga mora nujno doseči, da pripravljeni program tudi deluje. Ta literatura, napisana o črni magiji, podaja informacije za vpogled v spoznanje delovanja tega energetskega sistema, obenem pa nas lahko zavede, da ne vemo, ali je pisatelj to pisal, da bi realiziral svoje posebne želje, ali pa je bil njegov namen odkrivati tajne načine za rušenje energetskega dela našega stanja telesa.

arrow_right_alt