9.2.   Magijski postopki

Delo črnomagijcev je bilo vedno skrito, znano samo posameznikom, nauk se je kot vsak drugi tajni nauk prenašal ustno, in lahko rečem, da to drži tudi danes. Izvajalci črne magije opravljajo svoje delo v skritih prostorih, v za to primerno pripravljenem delovnem mestu, ponavadi nameščenem v privatnih hišah ali odmaknjenih stanovanjih. Izvajanje programov črne magije se skriva tudi pred ožji člani družine, zelo dobro se skrivajo magijski pripomočki in pod nobeno ceno se ne sme razpravljati o tej skrivnostni temi. Ti ljudje se skrivajo pred družbo, njihova osnovna značilnost je, da navzven kažejo umirjeno naravo, so tihi in v pogovorih se vedno navezujejo na zdravstvene probleme in njihovo reševanje. Izogibajo se prepirom, posebej na delovnem mestu, tako da jih imajo v vodstvu podjetja za dobre in pridne delavce, čeprav z magijskim delovanjem škodujejo ali celo uničijo tudi podjetje. Nešteto primerov njihovega obnašanja, molitev, žrtvovanj, astralnih sestankov, črnih sabatov in podobno najdemo v že napisani literaturi in se kaj dosti ne da dodati.

Skrito je, da so izvajalci črne magije člani najbolj razvite tajne organizacije na svetu, znani kot luciferisti. Njihova organizacija in članstvo so neznani in nikjer na svetu ne zasledimo informacij o njihovi organizaciji, strukturi upravljanja, shemi povezav, iniciacijah ali lokalnemu sistemu organiziranosti. Pri zdravljenju resno bolne pacientke je njena sestra izjavila, da dobro ve, da so njeno sestro napadli črnomagijci, oziroma luciferisti, in da je v to njihovo organizacijo včlanjena polovica delavcev, zaposlenih na občini, sodišču in v policiji. Skozi šalo sem ji dal nasvet, naj se ne bode s tako veliko organizacijo, ker bo boj zagotovo izgubila. Bolje rečeno, za to organizirano obliko združevanja zlih ljudi sem dobil spreminjajoč se občutek, da je to vse skupaj res, in tudi da vse skupaj ni res. Gotovo pa je, da znajo škodljive energetske oblike izdelati posamezniki, ali skupine ljudi, in da je v marsikaterem primeru zdravljenje neuspešno, če ne nevtraliziramo magijskih protokolov na obolelem pacientu.

Preprost magijski program je način, ko se z določenim materialom na primer energijsko obdelana nit iz sukanca, izdela ali izbere nek predmet in postavi na mesto, s katerega deluje s svojo namensko programirano energijo. Sukančeva nit se postavi na izbrano mesto ali priveže na osebo, všije v njeno obleko in podobno. Cilj takega postopka je doseči povsem določen in usmerjen cilj, na primer, da stranke v trgovini ne kradejo artiklov, ker magijski predmet energetsko usmerja pozornost strank in jim odvzame željo po kraji željo po prisvajanju tujih materialnih dobrin. Bolj komplicirana oblika so postopki, pri katerih se uporabljajo določeni izdelki, ki se z natančnim razporejanjem polagajo, razvrščajo po delovni mizi; ob tem se v stanju meditacije izgovarjajo mantre (oziroma molitev). Razporejeni izdelki, podobni talismanom, proizvajajo določeno energetsko stanje, mantre in meditacija pa to nastalo energijo usmerijo na določeno bitje, na izbranega človeka. Zelo pogosto se izbrani, magijsko obdelani izdelki načrtno prinesejo in pustijo v bližini žrtve, njenega stanovanja ali delovnih prostorov. Danes ni več možno dvomiti, če postopek magijskega delovanja obstaja ali ne, ker je bilo na to temo že objavljenih toliko knjig, da njihovih vsebin oziroma ugotovitev ni smiselno ponavljati. Primeri nam kažejo, da so si ti postopki izdelave predmetov in programov za manifestiranje zlobnih energij med sabo podobni, le da so drugače usmerjeni od znanih zdravilnih posegov, pri katerih se na podoben način, vendar s povsem drugačnimi cilji pomaga bolniku.

Večino črnomagijskih metod je nemogoče natančno opisati, ker so se v vsaki deželi, na vsakem kontinentu, v posameznem narodu, religiji, družbenemu sistemu, podjetju, ustanovi, da ne naštevam naprej razvili raznoliki energetski postopki zlobnega delovanja. Nešteto različnih šol se med sabo razlikuje, vendar imajo enak energetski potencial in enak škodljiv učinek na izbrano žrtev. Pri zdravljenju je za vsak postopek treba uporabiti tudi drugačen način za odpravljanje in nevtraliziranje: terapevti moramo paziti, da se ne izgubimo v morju različnih prijemov. Večdesetletni študij me je pripeljal do spoznanja, da ni potrebno podrobno poznati vse črnomagijske metode in šole, da bi lahko pomagali pacientom, kajti za potrebe zdravljenja je nujno potrebno poznati le učinek njihovega delovanja na energetsko in fizično telo organizma oziroma oblike poškodb, ki posledično nastanejo. Na primer, vidna poškodba, rana na delu telesa je lahko nastala zaradi mehanskega udarca, kemijskega učinka, delovanja povišane temperature in podobno, vendar pa nam terapevtom z življenjsko-kozmično energijo za zdravljenje rane ni potrebno poznati izvora in načina, kako je le-ta nastala: znati moramo ozdraviti to poškodbo. Tudi pri klasičnem medicinskem prijemu uničeno tkivo oziroma rane zdravimo ne glede na izvor poškodbe.

arrow_right_alt