9.4.  Odpravljanje učinkov črne magije

Obstajata dva značilna pristopa za odpravljanje črne magije, in sicer:

prvi način je vezan za programe, za vsak magijski sistem posebej, in

drugi način je nevtralizacija negativnega energetskega vpliva oziroma stanja na mestu delovanja, na žrtvinem telesu oziroma mestu, kjer nastaja bolezen.

Prvi, klasičen način odpravljanja magije, je mnogo pogostejši, zelo številčen in je vezan na vsak magijski postopek posebej, karakterističen v kraju, kjer ga izvajajo. Na primer: šamansko magijo različno odpravljajo, ustavijo, snamejo, »skinejo«, ljudje, ki živijo v Rusiji in tisti, ki živijo v Južni Ameriki, vendar je vseeno, če uporabimo ruski ali južnoameriški prijem. Poglejmo pravila: pri postopkih za postavljanje ali odpravljanje magijskih protokolov skorajda ne opazimo razlik; to je nekaj podobnega, kot da bi imeli strup za zastrupitev in protistrup za ozdravitev, obe sta kemijski substanci. Ustaljeni prijemi odpravljanja črne magije so vsebovali podoben protokol kot je bil uporabljen za njeno postavljanje; protokola sta skoraj identična, le da se v postopku izvajanja nekoliko razlikujeta: različni so gibi in mantre.

Klasičen pristop k odpravljanju magijskih učinkov na žrtvi vodi zelo komplicirane postopke in v praksi so ta odpravljanja večkrat neuspešna. Imel sem priložnost zdraviti kapitana trgovske mornarice, ki ni našel zdravila za svoje bolehno stanje in slabo počutje ne pri uradni medicini, ne pri alternativi na različnih koncih sveta. Hitro sem ugotovil glavni vzrok za njegovo slabo stanje in za nezmožnost ozdravljenja, pa sem ga zaprosil, naj mi napiše, kako so ga zdravili alternativni zdravilci in kakšne postopke so izvajali t. i. beli magi, ko so »z njegovega telesa odpravljali učinke črne magije«. Zares sem bil presenečen nad njegovim odgo- vorom: napisal je namreč štiri strani teksta različnih pravil, ki so bila v večini primerov črnomagijski postopki, prilagojeni za izboljšanje počutja pri obolelem. Na primer, beli mag mu je dal steklenico s posebno za to zdravljenje prilagojeno vodo, katero je moral uporabiti pri izvajanju postopka za čiščenje od magije tako, da je ob desetih zvečer vzel steklenico, z desno nogo izstopil iz hiše, popil požirek te vode, hodil okrog drevesa in škropil s to vodo ter se vrnil v stanovanje tako, da je vstopil z levo nogo. To je majhen insert iz njegove pripovedi o uporabi različnih metod pri iskanju povrnitve zdravja, pri tem pa je vsaka od njih puščala negativne stranske učinke na njegovem zdravstvenem stanju. Nekaj dni za takim posegom se je počutil dobro, vendar se je slabost nato vedno povrnila še z večjo močjo. Primer nazorno kaže, kako so ti prijemi lahko nerazumljivo komplicirani, da jih ne izvajajo sistematično in brez odpravljanja drugih vzrokov. Kljub temu smo s klasičnim načinom odpravljanja črne magije lahko uspešni, vendar mora- mo hkrati odpraviti druge vplive na pacienta in njegov odziv na te vplive oziroma energije. Dostikrat se zgodi, da posamezni "terapevti" odpravljajo črno magijo tako, da pacienta bioenergetsko šokirajo, pacient je presenečen nad svojim novim začasnim stanjem in je prepričan, da ni več pod vplivom črne magije. V praksi sem srečal več takšnih belih magov, ki so bili zelo popularni, vendar prav tako zelo neuspešni.

Način odpravljanja črne magije z nevtralizacijo energetskega potenciala ni javno znan in ga beli magi redko izvajajo, po mojem prepričanju zato, ker so zanj duhovno nepripravljeni in nesposobni. Osnovni princip odpravljanja črne magije z energetsko nevtralizacijo je, da se z nasprotnim energetskim delovanjem nevtralizirajo in s tem izničijo škodljive energije. Postopek je zelo nevaren za terapevta, ki mora najprej ugotoviti vrsto magijske energije, njen izvor, oceniti njeno stopnjo moči, in posledice delovanja na energijo žrtve. Delo zahteva direkten kontakt s škodljivo energijo, zato je nujno potrebno, da je terapevt dobro zaščiten, zelo natančen pri delu in prepričan v svoj sistem nevtralizacije magijske energije. Na začetku svojega terapevtskega dela, ko sem šele odkrival sistematičnost prijemov za nevtralizacijo magijske energije sem bil nepazljiv, malo poučen o nevarnosti takega delovanja, pomanjkljivo zaščiten in sem pri tem svojem delu doživel energetski napad oziroma udar na moj lastni energetski sistem. Eden hujših primerov se mi je zgodil, ko sem izgubil vso svojo zaščitno energijo: svoje aure nisem več mogel registrirati niti tik ob telesu, občutek sem imel da sem ostal brez duše, nič se mi ni dalo, samo vegetiral sem še. Tri dni sem ležal kot snop, roke ali noge sem sploh težko prestavil, preveval me je občutek nemoči, ne samo ker prstov na rokah nisem mogel premakniti, tem- več ker se mi to tudi ni ljubilo. Odklanjal sem hrano, se potil dan in noč; sorodniki niso vedeli, kaj da naredijo in kako naj mi pomagajo, bili so namreč prepričani, da umiram, kljub mojemu zagotovilu, da bom okreval. Vedel sem tudi, da če v takih kriznih trenutkih vsi okrog tebe mislijo, da boš umrl, boš zagotovo umrl. Zgodilo pa se je obratno: ena oseba med vsemi tistimi, ki so mi poskušali pomagati, ki še celo ni bila v krvni, genetski povezavi z mano, je jokala in me neizmerno milo prosila, naj si opomorem. Intuitivno sem prebral njene misli, iskreno željo naj ne umrem, in impulz njene prošnje je bil tako močan, da sem se obrnil, dvignil in sedel na rob postelje. Z mojim dvigom od mrtvih po treh dneh muk so bili vsi presenečeni, jaz pa najbolj, ko sem v ogledalu zagledal svojo mrtvaško podobo. Prosil sem sorodnike, da mi dajo malo vode in odkorakal od postelje.

Zaključek: če ta ženska ne bi s svojo molitvijo prepričljivo ustvarjala močno, čisto protienergijo, in s tem nevtralizacijo škodljivega udara, katerega sem doživel pri čiščenju črne magije, zagotovo danes ne bi pisal teh vrstic. Omenjeni pristop je spontani način odpravljanja črne magije, ki ga pogosto srečamo v življenju, in sicer v primerih nenadnih ozdravljenj, ko bolnik iz kritičnega zdravstvenega stanja hitro preide v fazo ozdravitve, oživi, čeprav ko je klasična medicinska pomoč ostala brez zdravila, kakor tudi kasnejšega pojasnila.

Primer naglega preobrata od skoraj mrtvega stanja k ozdravljenju je podoben postopku ozdravljenja pri odpravljanju črne magije na daljavo. Imel sem primer, ki sem ga opisal v tretji knjigi o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo, ko je bila pacientka v oskrbi na intenzivni negi na VMA (vojno medicinska akademija) v Beogradu v času, ko sem z nje odpravljal vzroke za kritično stanje, oziroma »skidao« magijske protokole na daljavo. Po uspešni odpravi škodljivih energij z njenega telesa, glave in ob njenem naglem okrevanju so zdravniki konstatirali, da jo je rešil sam Bog. Spontani način odpravljanja škodljivih energij, povzročenih s črno magijo so pri »primitivnih« narodih natančno dojeli in s tem namenom so ustvarjali različne metode za nevtralizacijo teh energij. Res je, da se ti nevtralizacijski postopki čiščenja pri različnih narodih in na različnih kontinentih med sabo razlikujejo tudi v načinu izvajanja, toda pri vseh je enako, da nevtralizirajo delovanje črne magije s spontanim pristopom.

Previdnost pri odpravljanju črnomagijskih energij z metodo nevtralizacije moramo razviti do najvišje stopnje, dobro je imeti tudi pomočnika pri delu, ki bo v trenutku izčrpanosti sodeloval in s svojo energijo ublažil energetski udar, prevzel prevoz in preskrbel počitek oziroma ustvarjal pogoje za povrnitev terapevtove izgubljene energije. Odpravljanje črne magije z metodo nevtralizacije škodljive energije da vrhunske rezultate, magijska energija se nikoli na povrne; povrne se lahko le, če jo izvajalci ponovno ustvarijo. Način odpravljanja magijske energije zahteva, da odkrijemo njen izvor, tip energije, njeno inteziteto delovanja na pacienta, posledice na njegovem energetskem polju in da vse skupaj prevzamemo v lastno energetsko polje ter z izbrano metodo, glede na prejšnje zbrane podatke, nevtraliziramo to škodljivo energijo. Takoj po nevtralizaciji magijske energije na pacientu preizkusimo, izmerimo rezultate nevtralizacije, da ugotovimo uspešnost nevtraliziranja oziroma da odkrijemo, če se na istem mestu ne nahaja več različnih škodljivih energij, katere moramo posamično, po enakem postopku kot sem prej pojasnil, nevtralizirati.

arrow_right_alt