9.5.   Kombinirani magijski udari

Z imenom "kombinirani magijski udari" označujemo sočasne vplive različnih magijskih protokolov, ki delujejo na pacienta. Najpogostejša kombinacija različnih magijskih udarov nastane, če izvajalec črne magije, ali skupina le-teh, postavi različne protokole na žrtev. Takšna škodljiva energija ni čista in predstavlja hud vzrok za bolezen na pacientu; hkrati predstavlja visoko stopnjo zahtevnosti za terapevta. Izvajalci črne magije so pripravljeni vsak dan postavljati magijske protokole z namenom, da žrtev pokončajo in s tem onemogočijo trajno nevtralizacijo energij, tako, da obrambni sistem telesa žrtve postane neuspešen. Klasični magijski udari so v večini primerov delovali preko druge čakre, vendar danes to ni več običajno in ni pravila, na kateri organ se usmerja uničujoča energija, oziroma na kateri sistem v organizmu, katero mesto na telesu se cilja za onesposobitev, da nastane hud vzrok za bolezen, ki ga je težje odkriti in odpraviti. V praksi zasledimo, da lahko organizirana skupina šestih izvajalcev črne magije v celoti blokira energetske sisteme pri izbrani oziroma določeni žrtvi, katere fizično telo zato brez energije ni sposobno funkcionirati in žrtev zaradi tega umre. Najdaljši možni čas prenašanja permanentnih magijskih udarov, ki ga lahko žrtev preživi, je eno leto; tega prenese le zdrav organizem; v ostalih primerih že bolehna telesa veliko prej odpovedo, in sicer s prekinitvijo fizičnega življenja.

Najhujši način energetskega uničenja, ko žrtev v nobenem primeru, kljub klasičnemu zdravljenju ne okreva, pogosto niti ne preživi, povzroča delovanje negativnih, škodljivih energij s protokoli uroka, prekletstva in magije v skupni kombinaciji. V praksi zasledimo, da smrtno uničujoče energetske protokole postavljajo na energetsko telo žrtve, na nek njen funkcionalni sistem, na določen organ v telesu, ali v kombinaciji na dva organa, kot je to najpogostejši primer na pljuča in srce, ko želijo doseči srčno kap. Ni nenavadno da terapevti zasledimo kombinacijo uroka, prekletstva in magije na objektu, na stanovanju, na inventarju, pohištvu, še celo na otrokovi igrači. Primer, ki sem ga imel pred leti, ko je bil na ropotuljico postavljen protokol za pokončanje dojenčka, je zelo nazoren. Mati je prinesla otroka na zdra- vljenje in hitro sem ugotovil, zakaj dojenček tako težko diha, skorajda umira, ter nevtraliziral škodljivo energijo, ki je ubijajoče delovala nanj. Njegovo zdravstveno stanje se je takoj vidno popravilo, vendar je mati naslednji dan sporočila, da se je slabo stanje ponovilo, kar je pomenilo, da je magija postavljena nekje drugje, in ne na dojenčku. Zaprosil sem, da čimprej prinese otroka, čeprav je stanovala več kot sto kilometrov iz Ljubljane, ter da naj s seboj prinese vse otrokove stvari, predvsem igrače. Prinesla je dve veliki torbi različnih predmetov, na katerih pa ni bilo škodljivih protokolov. Vprašal sem jo, če je to vse, ali je morda kaj pozabila in odgovorila je, da ni. S pristopom nadaljnjega postopnega odkrivanja sem prišel do spoznanja, da je smrtonosen predmet tisti, ki je vedno pri otroku, obešen na posteljico ali voziček in je prisoten tudi, ko otroka drži v naročju; hkrati sem intuitivno registriral, da ga nosi celo k zdravniku, ko išče pomoč za otroka. Rekel sem ji, da naj mi ta vedno in povsod prisoten predmet poišče in prinese, na kar je jezno zardela in kratko rekla, da nimajo nič takšnega, razen ropotuljice, ki jo je otroku podarila njena mama. Na mojo nepopustljivo zahtevo, da naj prinese ta predmet, je jezno odšla iz terapevtske sobe na hodnik, kjer je pustila voziček z ropotuljico in mi jo prinesla. Bila je ogorčena, kako morem biti tako nesramen, da njeno mamo sumim oziroma obsodim, da je povzročitelj bolezni pri njenemu otroku. Ta predmet je bil pravi, nevtraliziral sem kombinacijsko škodljivo energijo, ki je bila postavljena na njem, otrokovi materi pa razložil, da njena mati s tem nima nič, čeprav je vnučku podarila to igračo, kajti izvajalcem črne magije je dovolj da zvedo za takšen predmet, najbolje pa da ga vidijo in že lahko na njem zapišejo tovrstno zlobno dejanje, ki lastniku ruši življenjsko energijo. Ropotuljico sem dal v predal k ostalim podobno obremenjenim stvarem in pojasnil materi, da bo ta predmet dobila nazaj, ko bom prepričan, da otroku ne more več škodovati, da je nevtraliziran in da nevtralizacija lahko traja teden, mesec ali celo leto dni, in da naj se s tem ne obremenjuje, važno je samo, da je otrok sedaj zdrav. Otrok je res hitro okreval, mati še dandanes ro- potuljice noče niti videti, in tako še vedno, tokrat brez kakršnegakoli energetskega potenciala, v mojem predalu čaka lastnika. Nekateri predmeti se namreč ne dajo popolnoma nevtralizirati in vedno po malem delujejo; take odvzete predmete imam varno shranjene in počasi uničujem njihov negativen energetski naboj. Zgodi se, da nekateri predmeti ponovno škodljivo zaživijo, in takrat je potrebno na nivoju duš ozdraviti izvajalce, oziroma ozdraviti ljudi, ki so postavili uničujoči protokol.

Vsak močnejši magijski protokol ustvarja pri žrtvi genetsko poškodbo, katera ostane v genih zapisana, če žrtev ni bila primerno ozdravljena, ali če je žrtev ni spontano sama premagala. Poškodba, ki jo povzroči kombinacija uroka, prekletstva in magije zagotovo poškoduje fizično telo, ostane pa tudi vidno zapisana v DNK strukturi žrtve in se prenaša na potomce, zato ker pri oploditvi pri izdelavi DNK programa za življenje, enakovredno sodelujeta moški in ženska: moški da eno polovico genov za formiranje kromosomov, ženska pa drugo. Otrokov genetski program tako dobi poškodbo, ki sta jo prinesla oče ali mati in morebitna poškodba postane prav tako hud vzrok za bolezen pri novorojenčku.

Genetskim poškodbam, ki so nastale zaradi postavljene kombinacije uroka, prekletstva in magije, lahko preprečimo negativno delovanje na potomce le, če terapevtsko odpravimo vpliv kombinacije škodljivih energij, oziroma če pred oploditvijo ozdravi- mo delujočo genetsko poškodbo pri obeh partnerjih. Z odpravljanjem te poškodbe na energetskem sistemu obenem odpravimo poškodbe na fizičnem telesu, ki so zapisane v genetskem programu, po katerem telo funkcionira. Zelo je zanimivo, da poškodba prednikov ni aktivna na prvem kolenu, na lastnih otrocih, temveč se aktivira na drugem kolenu, pri vnukih. Poškodba na nivoju energij, ki jo je povzročil oziroma prenesel dedek, ima daleč hujše posledice na psihofizično stanje oziroma bolezni otroka kot poškodba, ki jo prinese stara mama. Poškodba po moški liniji namreč pokonča vse moške potomce enega za drugim in povzroči propad njihovih naslednikov. Moški se ne rojevajo ali zgodaj umirajo, lahko so neplodni, neporočeni, s partnerskimi nerešljivimi težavami, skratka, nimajo več moških otrok. Na Primorju to hudo genetsko poškodbo iz preteklosti imenujejo »bela kuga« in je znana še iz časov ladij na jadra, ko se moški niso vrnili domov zaradi težkega dela na ladji, nepoznavanja vremenskih situacij ali bitke za preživetje, bojem z morskimi pirati in podobno. Ženski potomci, ki so dobili takšno poškodbo po katerem od dedkov, so zelo občutljivi za razne bolezni in zato pogosto obiskujejo zdravnika. Poškodba, ki se aktivira v genih po stari mami je blažje narave, ne povzroča smrti moških potomcev, rojevajo se otroci obeh spolov, vendar se prej ali kasneje pokaže, da so vnuki in vnukinje slabega mentalnega ali fizičnega zdravja.

Z energetskim zdravljenjem z življenjsko-kozmično energijo na nivoju prednikov ozdravimo vse potomce, ki so nosilci poškodb, povzročenih z urokom, prekletstvom in magijo po moški kakor tudi po ženski liniji. Z ozdravljenjem energetske poškodbe na izvoru, pri predniku, četudi ta ne živi več, se naenkrat osvobodijo vsi potomci in tako se hkrati na energetskem nivoju pri vseh naslednikih odpravi vzrok za bolezen. Ta transformacijski poseg na energetskem nivoju povzroči spremembo tudi na fizičnem telesu, in sicer tako, da se poškodba ozdravi na nivoju genov in za vse krvne potomce.

Težje ali za medicino neozdravljive bolezni imajo primarni vzrok v aktivirani genetski poškodbi, podedovani od prednikov. Vsekakor imajo uradno neozdravljivi bolniki poleg tega še dosti drugih vzrokov za bolezen, toda zagotovo je eden izmed glavnih vzrokov prenesena ali direktna genetska poškodba. Na primer, obolelega za rakom ne moremo pozdraviti z energetsko terapijo, če pred tem nismo odpravili delovanje uroka, prekletstva in magije, ki je v večini primerov aktivna na obolelem. Prav tako moramo hud kombinacijski protokol uroka, prekletstva in magije nevtralizirati, če se nahaja v bivalnih prostorih, na delovnem mestu, predmetu, nakitu, pohištvu in podobno, da pacient lahko okreva. Praksa je pokazala, da se v vseh primerih z energetskim načinom zdravljenja in odpravljanjem vzrokov za težje bolezni le-ta sanira in pacient okreva. Izjema so primeri, ko je bolezen že tako napredovala, da je uničila vitalne organe organizma. Vzrok za rakasta obolenja se nahaja v energetski poškodbi najvišje stopnje, katero z energetskim pristopom hitro ozdravimo, nadaljnje zdravljenje pa zahteva iskanje različnih dodatnih vzrokov za nastalo bolezen, kot so: prevzgoja stresnih navad pacienta; ozdravitev strahov, predvsem tistih, ki jih ima pacient glede na misli, da bo umrl, ker so ga tako prepričali pri medicinski obravnavi; saniranje poškodb zaradi različnih pristopov dotedanjega zdravljenja, tudi alternativnih; ozdravitev stranskih posledic, nastalih z obsevanjem ali kemoterapijo, in podobno.


  1. Številni faktorji so vplivali, da je skozi zgodovino nastalo negativno mnenje o črni magiji; obdobje delovanja inkvizicije pa je črni magiji dalo pečat izobčenosti.
  2. Ni razlike med črno ali belo magijo v postopkih izvajanja njihovih protokolov: razlika je v načinu in namenu uporabe, oziroma v izbiri ciljev za katere se ta energetski strup uporabi. S puško lahko izvajamo slaba in dobra dela, odvisno v katere namene jo uporabimo.
  3. Pri različnih narodih, v njihovi zgodovini ali mestih, kjer so živeli, so se protokoli črne magije različno razvijali. Vsi tovrstni protokoli imajo za skupni imenovalec poškodbe energetskega telesa, ki so v večini primerov med sabo skoraj enake.

Za odpravljanje črne magije lahko uporabimo dva osnovna načina, in sicer:

5. Najhujši vzrok za bolezen, posebej za neozdravljive bolezni in nekatere podobne težave je energetska kombinacija skupnega delovanja uroka, prekletstva in magije. Ustvarja trajno genetsko poškodbo in bolnik ne more ozdraveti, če to smrtonosno energijo ne nevtraliziramo.


arrow_right_alt