Predgovor


Človek težko opiše pomoč nekoga, ki mu v najtežjih trenutkih v življenju vsestransko pomaga. Ne najde prave besede zahvale, ne more biti zadovoljen z nobeno nagrado ali pohvalo, v lastnih očeh je ponižan, ker ima občutek, da je vsaka zahvala premalo. Življenje vsakega posameznika je težko in človek se mora boriti za vsak košček pridobljenega znanja ali primernih pogojev za človeka dostojno življenje. to pogojuje, da se vsak človek bori za svoj obstoj in če se odloči, da bo pomagal drugemo, si mora pač odtrgati od svojih ust: sebe mora prikrajšati za marsikatero uro in ugodje; večkrat je ponižan od tistih, ki ga ne razumejo; in ne nazadnje: lahko doživi razorčaranje tudi tam, kjer to ne bi nikoli pričakoval.

Irena Golouh, dobra poznavalka astrologije, zdravilnih moči zelišč in mazil, homeopatije, tehnik masaž in akupresure, moči kamnov, različnih tehnik zdravljenja z Vzhoda, vaj, joge in meditacije z več kot dvajsetletno prakso, se je odločila posvetiti svoje življenje pomoči drugim. Na poti iskanj, uspehov in razočaranj je spoznala tudi metodo zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo in ugotovila, da je to zna- nje nauk, ki ga išče že celo življenje. Praksa pomoči drugim ter razvita humana in etična načela so ji omogočili, da se je hitro in uspešno vključila v terapevtsko delo zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo. Timsko delo je ni zavedlo, padce in uspehe v terapevtskem delu enako vrednosti in tako je na strokovni podlagi razvila sistem organiziranja zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo, vzgoje terapevtov in sodelovanja pri pomoči obolelim.

Irenino delo lahko oceni vsak pacient, njeno delo je nenadomestljivo pri vodenju zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo; obenem je glavni nosilec podpore pri pisanju in tiskanju literature o energetskem zdravljenju in sistemu šolanja za razvoj duhovnih nivojev posameznika. Zavedati se moramo, da je terapevtsko delo z ener- gijami pionirsko delo, da energije, vložene v razvoj teh terapij ni mogoče vrednotiti, in da je hvala, podana v teh vrsticah, tudi v imenu številnih ozdravljenih in srečnih pacientov, premajhna nagrada za njeno plemenito delo.


arrow_right_alt