Spremna beseda


Kaj je življenjsko-kozmična energije je vprašanje, ki si ga zastavlja vsak pacient, ko občuti njen božanski vpliv pri zdravljenju, ali udeleženec tečajev za terapevta, kateremu uspe izvajanje zdravilnih transformacij, bralec treh knjig o zdravljenju s to božansko energijo in vsak tisti, ki je od prijateljev slišal za delovanje te energetske hrane za naš organizem. Ni le to, zastavlja se tudi vprašanje, dvom v postopek sprejemanja življenjsko-kozmične energije v naše telo, kdo vodi ta postopek, da smo tu, živi, kakšna je naloga duše, možganov in programov, ki jih formirajo geni v DNK strukturi? Razumevanje dvojnih ukazov duše in ega, ki upravljata z možgani, in njun odziv, ki nam služi kot osnova za presojo o značaju, obnašanju ter reagiranju posameznika na okolico, kar je posebej zanimivo s strani zdravljenja slabih značajev.

Na koncu se zastavlja vprašanje, kako uspeti v duhovnem razvoju osebnosti in doseči razumevanje, kako in zakaj nam mentalna kirurgija uspeva, kakšen je svet energij in zakaj so na najvišji stopnji zavesti, na nivoju duš, univerzalni zakoni defi- nirani in uporabni za zdravljenje, zakaj moramo spoštovati naravne zakone, zakone stvarstva. V tej knjigi sem opozoril na zablode, v katere vodi ego, in na zgrešene poti duhovnih šol in naukov; poskušal sem odgovoriti na zgoraj omenjena vprašanja, podati svoje znanje, z enim samim ciljem: pomagati vsakemu, da lahko duhovno napreduje in uresniči potenciale svoje osebnosti v zdravem življenju.


UČENEC VLOŽI TOLIKO ENERGIJE

V DUHOVNO RAST, KOT JO VLAGA DAVLJENEC, DA BI PRIŠEL

DO ZRAKA, MU LEŽIJO VSI DUHOVNI CILJI PRAV

NA DOSEGU ROKE

arrow_right_alt