Kolofon

Božidar Djurica
Kaj je ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA
ELIKSIR ZA ŽIVLJENJE NA ZEMLJI

www.zivljenjsko-kozmicna.net

Lektor: dr. Vladimir Osolnik, prof.
Založnik: Alternativa, Irena Golouh, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
041 284 879

Elektronska izdaja, vse pravice pridržane

Ljubljana, oktober 2023


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 167864835
ISBN 978-961-95065-7-8 (HTML)
ISBN 978-961-95065-8-5 (PDF)

arrow_right_alt