1.2. Izdelava tajnih besed

Osnova za realizacijo transformacije iz enega energetskega stanja v drugo izhaja iz splošnega energetskega zakona, ki defnira postopek formiranja matrice, t. j. programa ali želje kaj je potrebno realizirati, in postopka za njegovo realizacijo. Prvi del postopka, formiranje programa, opravimo v dveh korakih. Najprej pripravimo (z različnimi fzičnimi postopki) naše mentalno telo, da bo pripravljeno za delo, da preide v stanje meditacije;

in drugo, da omogočimo možganom, da izdelajo programsko matrico za našo željo. Prvi del, fzična priprava mentalnega telesa, ni vedno potrebna: odvisna je od sposobnosti oz. nadarjenosti posameznika za duhovna opravila. V primitivnih strukturah družbe je priprava mentalnega telesa nujno potrebna, zato v vseh sistemih čaranja zasledimo dejanje kombiniranja različnih materialov kot so: sukanec, lasje, menstrualna kri, sveče, različna zelišča, trave in podobno; spisek materiala je dolg. Pri določeni kombinaciji teh materialov se mentalna energija vlaga v našo željo, npr. da bi prenehala bolečina v trebuhu, in naši možgani formirajo program za njeno realizacijo. Možgani so naredili program, naredili so matrico in prvi del postopka je s tem končan.

Drugi del postopka je nato realizacija programa iz naših možganov, ki jo izvedemo z določenim sistemom meditacije, meditacije na prvi del, na program. Meditacija mora biti natančna in časovno dovolj dolga, da se program ali matrica lahko v celoti realizira. Ta natančnost je defnirana z izgovarjanjem skrivnih oz. skritih besed, tajnega besedila, ki je sestavljeno tako, da s svojo vsebino omogoči uspešen postopek meditacije. Zaradi tega so ta besedila ostala tajna. Vsako drugo sestavljeno besedilo, pri katerem ni upoštevana zahteva, da naj izpolnjuje pogoje za realizacijo programa možganske matrice, ne bo omogočilo postopka meditacije in ne bo dalo pozitivnega rezultata.


USTVARJANJE TAJNIH BESED:

Prvi del: Možgani formirajo matrico oziroma določen program Z različnimi pripomočki ali s posvečanjem usmerjene pozornosti defniramo našo željo, postopek njene uresničitve in njegovo trajanje v času.

Drugi del: Z meditacijo realiziramo ta program naših možganov Besede sestavimo, izberemo in zlagamo skladno z našo željo in povezano z našimi verovanji tako, da upoštevamo sistem in namen meditacije, in njeno dolžino, ali pa z intuitivnim, očesnim merjenjem defniramo stopnjo meditacije in čas njenega trajanja.

Besedilo, oziroma tajni tekst je včasih prekratek za nujno potreben čas trajanja meditacije, vendar tekst ne spreminjamo, temveč ga večkrat ponavljamo, kot pri molitvi. Tajno besedilo je s pogleda Vzhoda podobno mantram.


Kot je iz zapisanega razvidno, so tajna besedila samo pripomoček pri meditaciji. Tajno besedilo ali skrivni tekst nas prisili, da dovolj dolgo meditiramo na program možganov, da bo določen program pravilno izvršen in da se bo naša želja realizirala. Tako je v naših transformacijskih pravilih tekst pravil skrivno besedilo, ki omogoči da z izgovarjanjem tega besedila zadržimo v sebi stanje meditacije dovolj dolgo, da se na nivoju duha naša želja realizira. Iz brezenergetskega stanja na nekem organu v telesu, ki je v stanju brez energije bolan (ali pripravljen da bo bolan) ustvarjamo program možganov da mu moramo dvigniti energijo, ker si bo z energijo opomogel, ali če je bolan, da bo ta organ v telesu ozdravel. Vse skupaj daje jasno sliko, da skrita besedila pravzaprav niso potrebna: potrebna so nam, ker nismo sposobni pravilno in dovolj dolgo meditirati; vsekakor so začetniku nujno potrebna in koristna.

arrow_right_alt