1.3. Izvajanje hitrega zdravljenja

Skrivna besedila lahko prilagodimo našemu načinu zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo, oz. terapevtskega dela s ciljem, da postopek skrajšamo, prilagodimo drugim opravilom ali v slabih pogojih dela nemoteno opravimo meditacijo oziroma izgovor tajnega teksta. Posebej je to pomembno pri hitrih intervencijah ali pri zdravljenju na daljavo, ko je pacient v kritičnem stanju in nujno potrebuje takojšnjo pomoč: tekst prilagodimo lažjemu in hitrejšemu načinu izvajanja.

Skrivne besede, ki smo jih ustvarili v postopku realizacije možganskih programov, lahko uporabljamo po sistemu hitrega branja. Najenostavnejši sistem hitrega branja na duhovnem nivoju je pretvarjanje besed v slike in povezovanje slik v zaporedja kot v flmu. Ker je besed pri transformacijah malo, je tudi zaporedje slik kratko, tako, da je celoten postopek zajet v en sam trenutek: kot da bi nastal preblisk v naših možganih.

Ta postopek sem že pojasnil v drugem delu knjige o življenjsko-kozmični energiji, kjer je omenjeno, da so ustvarjene slike individualnega značaja in da jih ni možno univerzalno opredeliti, oz. opisati za vse enako.

Vsak posameznik, ki se je poglobljeno ukvarjal z duhovnimi sistemi, meditacijami, je v praksi z dolgoletnim ponavljanjem transformacijskih pravil prišel do zaključka, da lahko avtomatsko dospemo do stanja, ko besede pravil pretvorimo v slike in te slike v omenjani preblisk. To je normalen postopek pri zadostnem vlaganju lastne energije in pretvorba besed v slike je pravzaprav prestop zdravilca z življenjsko-kozmično energijo z enega na drug duhovni nivo. Sposoben terapevt, ki ima že zadosti prakse, lahko dela s prebliski: tega se lahko zaveda ali pa tudi ne.

Duhovno visoko razvite osebe transformacije izvršijo tako, da spontano pomislijo, da je potrebno določen problem rešiti in transformacija je že izvedena. Le ti pri kontaktu s pacientom takoj vidijo bolezen (ugotovijo jo s sistemom avtomatskega diagnosticiranja) in dovolj je, da pomislijo da obstoječe stanje ni normalno in preblisk transformacije se izvrši, kar za nepoučenega opazovalca izgleda kot čudež, kajti pacient ozdravi. Nemalokrat se zgodi da pri pogovoru po telefonu med pacientom in terapevtom pride do ozdravljenja. Brez določene prakse oz. izkušnje je posamezniku to težko verjeti, in večina pacientov si takšen primer razlaga kot učinek sugestije, kar seveda ne drži, ker je ozdravljenje nastalo z uporabo transformacij na daljavo in z uporabo prebliskov, čeprav se pacient postopka zdravljenja niti ne zaveda.

Prav tako izvedemo kontrolo energetskega stanja aure in fzičnega telesa s sistemom avtomatskega diagnosticiranja. Hitro sledimo vrstnemu redu pregleda, ki sem ga opisal v drugem delu knjige o življenjsko- kozmični energiji in tako ugotovimo, kateri del aure ali fzičnega sistema je poškodovan: le tega popravimo oz. ozdravimo z avtomatsko transformacijo. Delati moramo sistematično in natančno, da se ne bi zgodilo, da bi kaj spregledali, kar ni lastnost dobrega terapevta.

Hitri postopki pri zdravljenju so rezultat duhovne rasti terapevta: vzgoje, morale, vlaganja lastne energije oziroma vloženega truda, časovno in tudi drugače zahtevnega dolgotrajnega treniranja. Doseženo stanje, ki omogoča avtomatsko preizkušanje oz. pregled zdravja pacienta, določanje energetskega stanja organizma in tudi njegova ozdravitev, je najvišja stopnja v celotnem sistemu razvoja osebnosti za delo s pacienti. Terapevt, ki je dosegel nivo za uporabo hitrih postopkov zdravi brez pripomočkov, brez uporabe določenih zunanjih sredstev, kot so to okrašeni prostori in posebne obleke, ali rekvizitov, kot so kristali, rune, karte in podobno. Prav tako mu ni treba njegovim pacientom razlagati o svojih boleznih, togo ohranjati izbrano držo pri terapiji, uporabljati določena vidna sredstva, zaščite itd., celo ni potrebno, da je fzično prisoten pri izvedbi terapije oz. zdravljenja.

arrow_right_alt