10.3. Energetski vplivi na zazidalni parceli

V daljni preteklosti so gradbeniki znali izbrati lokacijo za načrtovani sakralni objekt in ga tako postaviti v priljubljen prostor. Na Kitajskem so izdelali karte, po katerih je možno izbrati lokacijo za objekt, ki nima škodljivih zemeljskih vplivov. Karta je zanimiva tudi v današnjem času, ko si posamezniki izmišljajo različne lokacije s pozitivnim sevanjem ali zdravilnim učinkom in jih je s to karto možno preveriti ali po potrebi izbrati. Večina motenj na zazidalni parceli izhaja iz dogodkov iz preteklosti, ki so že pozabljeni ali namenoma skriti. Zasledimo ostanke pokopališč in mesta, kjer so nekdaj stale cerkve, mesta tajnih maš, žrtveniki, kapelice in podobno. V vojaškem taboru ali zaporu se dogajajo mučenja, usmrtitve ali zločini, kar širši javnosti ni znano, posledično pa se na tem mestu oz. področju kot motnja pojavijo duše nedolžno umorjenih, morda vojakov ali zapornikov. Zasledimo tudi motnje, ki jih pustijo prejšnji lastniki zazidalnih parcel, in vpliv novega gospodarja na energetsko stanje kupljene parcele, ki je vezan za njegov genetski prenos zapisanih lastnosti.


  1. Pokopališča - v vseh časih;
  2. Sveta mesta - cerkve, kapelice, templji ipd.;
  3. Mučenje - vojaški tabor in podobno;
  4. Streljanje - vojaški zapori in podobno;
  5. Zločini - taborišča in podobno;
  6. Vplivi prejšnjih lastnikov - prenesene motnje;
  7. Dedni prenosi - pri nakupu ustvarjene motnje novega lastnika.

Edino sistematičen pristop k meritvam na parceli da uspešen rezultat: dosledno in natančno pregledovanje omogoča, da ne izpustimo nobenega pomembnega podatka pri iskanju motilnih energij.

V primeru, da raziskujemo možnost, da je bilo nekdaj na parceli pokopališče, se moramo zavedati različnih religijskih običajev oz. načinov pokopov in upoštevati možnost, da so lahko pokopani domačini ali pa, zaradi npr. neke epidemije različne strukture ljudi in podobno.


Nekdo, ki je umrl naravne smrti in je bil normalno pokopan na parceli ne pusti škodljive energije oziroma duše. Takšne duše gredo v nebo in se na Zemlji ne vežejo za predmete ali pokopališča.


Da duša ostane na Zemlji se zgodi vedno, ko je bila smrt pokopanega povzročena nasilno, če je nedolžen umrl nasilne smrti oziroma če je bil krivično obsojen, mučen in podobno. Tudi nasilne smrti se med seboj razlikujejo in na parceli pustijo različno močne energije, ki se med sabo razlikujejo in različno delujejo na človeški organizem, lahko bi rekel, da je glede načina smrti najmočnejši negativni energetski potencial če smrt nastopi z zadušitvijo. Čas smrti za delovanje škodljivih energij na parceli ni pomemben, smrt je lahko nastopila pred kratkim, v srednjem veku ali celo v obdobju Rimljanov, njen učinek je vedno enak. Paziti moramo, ker so na istem kraju lahko pokopani ljudje iz različnih časov in struktur.

V vojni najprej izgubi svojo veljavo resnica, zato je razumljivo, da so tudi različna početja vojaške strukture skrita in neznana. Po vojni se vse skupaj želi čimprej pozabiti, zato tudi v povojnem obdobju družba ne registrira in ne raziskuje vseh zločinov. Posebej se hitro pozabijo ali težko odkrijejo zločini manjših skupin vojaških ali paravojaških enot, ko so pokončani in pokopani tisti ljudje, za katere se ni moglo določiti, če so na strani izdajalcev ali zmagovalcev, in so te njihove nedolžne duše še vedno prisotne na parceli. Vsaka vojna je umazana in jo spremljajo zločini, mučenja in streljanja na skrivnem kraju, ki se pozneje zaradi nevednosti uporabi kot zazidalna parcela hiš ali stanovanjskih blokov. Dostikrat se zgodi, da na enem mestu zasledimo ostanke več vojn iz različnih obdobij, na kar mora terapevt biti pozoren. Vse duše umrlih, ki jih najdemo na zazidalni parceli, moramo primerno pripraviti, po potrebi tudi ozdraviti in nato poslati na njihovo pot.

Odkup parcele za gradnjo stanovanjskega objekta lahko kupcu oziroma novemu lastniku prinese negativne energije, ki jih je s svojim početjem ustvarjal nekdo od prejšnjih lastnikov te parcele. Lahko, da so tu različne religiozne skupine izvajale molitve, črne maše ali je na parceli stal tempelj drugačnega religioznega pomena, kjer so se izvajala nenavadna početja, ki so imela za posledico mučenja, žrtvovanja ali zločine. Novi lastniki zazidalnih parcel s svojimi energetskimi in genetskimi strukturami oziroma energijami svojih teles delujejo na energije, ki so že na parceli in ustvarjajo dodatne energije, ki škodljivo delujejo na njihove organizme.

10.-5.

Ptuj je eno najstarejših mest v Sloveniji: zapisi o upravi mesta segajo v devetinšestdeseto leto našega štetja. S svojo lego dominira nad ptujskim in dravskim poljem. Pogled na grad, njegovo obzidje in Dravo fascinira in močno privlači vsakega obiskovalca, mesto ga potegne in prisili, da se vanj zaljubi, v njegove ozke in po turško tlakovane ulice, značilne zgradbe s čudovitimi strehami in obrežjem Drave, kjer prezimujejo labodi in poleti plavajo race. Ta biser srednjeveške arhitekture najeda betonska civilizacija in avtomobilski izpuhi, ker je skrb za mesto precej nizka, z avtomobili se Ptujčani vozijo do kopije Florijanovega spomenika, izdelka znanega ptujskega kiparja in uničujejo vse tisto, kar je še vrednega ostalo od arhitekture po drugi svetovni vojni in vladavini prejšnjega političnega sistema.

Ptuj je tudi po prebivalstvu poseben, na eni strani spoznaš prijetne in dobrosrčne Haložane in na drugi mestno elito, ki nima lastnih značilnosti; na njegovih ulicah lahko srečaš vse mogoče ljudi in značaje, od barab do aristokratov, od čarovnic do duhovno razvitih posameznikov. Srednja ocena je popolnoma zaprto mesto, ki bi se lahko poleg gospodarsko razvitega Maribora razvilo kot Domžale pri Ljubljani in z lego na vratih univerzitetnega mesta imelo kako šolo več.

Posebnost tega kraja je, če vzamemo kot primer eno od karakterističnih skupin ljudi na položajih, da večina sinov raznih gospodarskih ali političnih očetov ne sprejema vloge na razvojni in izobraževalni poti v določeni panogi, športni ali tehnični organizaciji, temveč uveljavlja svoj primat tako, da poskuša postati predsednik določenega društva, ki ga s svojim neznanjem zatem uniči.

Nemalokrat se zgodi, da takšen posameznik, ki ga izvolijo za predsednika društva, iz organizacije izključi strokovnjake, da ga ne bi motili. V enem od takih znanih primerov so iz klubske organizacije izključili dobrega in sposobnega člana z navedbo dvaindvajsetih neosnovanih in neobstoječih prekrškov in komentirali, da je ta član sicer strokoven, sposoben, pomaga drugim, da je razvil organizacijo do maksimuma, vendar da jim ni všeč in ga zaradi tega želijo izključiti iz kluba. Ko so tega mednarodnega sodnika na občnem zboru izključili iz omenjene organizacije, je eden od članov vstal in ponosno povedal, da je on kot pobudnik tega dejanja odgovoren za strokovnjakovo izključitev iz kluba in s tem javno predstavil svoje »kvalitete«, koga vse je on zmožen odstraniti, čeprav v tej organizaciji ni dokončal niti osnovnega tečaja.

Gradnja hiše lahko razkrije tudi poseben način obrednega obnašanja ptujske populacije, na primer ko izkopljejo hišne temelje in jih zabetonirajo v teku noči. Na vprašanje, zakaj tako delajo, sem dobil odgovor, da lahko ob izkopavanju temeljev naletijo na arheološke najdbe in če to sporočijo občinski službi ali jih opazijo inšpektorji, pridejo na gradbišče arheologi in gradnja hiše se za dve leti zaustavi, oni pa želijo takrat že stanovati v novi hiši. Ob tem moram omeniti tudi ptujsko vodo, ki jo črpajo iz podtalnice dravskega polja in so jo pred dvajsetimi leti deklarirali kot oporečno vodo in neprimerno za pitje. Ptujčane je, žal, težko prepričati, da je voda iz pipe zastrupljena z neorganskimi snovi in nezdrava za uporabo, še posebej za bolne in otroke.

Ptuj z okolico je na prvi pogled videti kot prijazno in zdravo okolje, medtem ko statistika bolezni kaže, da je največ rakastih obolenj v državi prav na Ptuju. Tudi poročila, ki jih pošiljajo iz bolnišnice na Ptuju državnim organom zaradi pomoči in skupnih intervencij kažejo, da so na Ptuju prisotne bolezni, ki so jih že pred mnogimi leti drugod zatrli in se več ne pojavljajo.

Naredil sem na tisoče meritev in preizkusov na tem območju in na osnovi teh dognanj bi lahko potrdil dejstvo, da sta Ptuj in okolica zgrajena na ostankih rimskih in poznejših naselbin ter da je večina zgradb na Ptuju zgrajena na področju, kjer so se nahajala stara pokopališča. Nemalo je krajev na tem terenu, kjer so se v zgodovini dogajali zločini in mučenja: na celotnem območju Ptuja je mnogo skritih grobov. Energetsko stanje kaže množičen vpliv negativnih energij, ki delujejo na celotno populacijo Ptuja in tudi njegovo okolico. Imel sem primere, kjer sem dobronamerno poskušal pomagati in ublažiti nelogične nesporazume v družini, družbi, pri medsebojnih odnosih na delovnem mestu, toda povsod neuspešno. Običajno so bili pogledi in odzivi na moje komentarje negativni, po dolgem času pa sem zasledil, da so se ti, ki so mojim nasvetom najbolj nasprotovali, ravnali oz. delali po njih. Zaslediti pa je tudi posameznike, ki si na Ptuju prizadevajo, da bi mesto živelo boljše, da bi se vključilo v družbeni sistem države in si odprlo perspektivo lepšega življenja v tej prekrasni pokrajini, vendar so, žal, v veliki meri neuspešni. Njihova prizadevanja se izničijo, začetna energija se razvodeni in človek dobi občutek, da bi samo z desetino v teh krajih vložene energije na drugem mestu dosegli enak rezultat.

10.-6.

Obiskal sem znanca, katerega žena se je zanimala za okultne vede in prebrala veliko tovrstne literature: v družbi je zelo rada razpravljala o ezoteričnih tehnikah in duhovnih vrednotah posameznika. Znanec je bil zaposlen v družbenem sektorju, popolnoma nezainteresiran za te neznane energetske pojave in iz spoštovanja do žene je prenašal vse njene diskusije in razprave o neznanih pojavih, medtem ko je ona imela privatni butik in kot dodatek priročni kozmetični kotiček.

Povedala mi je, da ima z butikom težave, da ni prometa, zaposleni so nezadovoljni in nekaj jih je že menjalo službo in dalo odpoved. Dodala je, da je vse naredila: ima dobro reklamo, kvalitetno robo, izurjene delavce, uspeha pa ni, fnančno je skoraj bankrotirala. Prosila me je za pomoč in odpeljali smo se do njenih poslovnih prostorov.

Delavke so uslužno pristopile, na daljavo sem nekatere že zdravil in tokrat so me zanimala njihova imena, želel sem se spomniti, kako in zakaj sem energetsko in daljinsko deloval nanje z življenjsko- kozmično energijo. Zdelo se mi je, da sem vsako od njih že nekje videl, čeprav so se mi zdele bolj suhe in večje, kot sem si jih zamišljal. Ponovno sem jih pregledal, po potrebi z energijo tudi deloval in tistim, ki trenutno niso bile prisotne, sem na daljavo uravnal energetski sistem. S to potezo sem izključil možnost, da bi katera od delavk energetsko vplivala na moje meritve, ki sem jih želel opraviti. V prostor so prihajale stranke, ki so prinesle neznatne motnje z lastnim energetskim potencialom.

I. Prostori so bili brez vpliva geopatoloških motenj.

II. Vplivov energetskih teles, ljudske zlobe in podobnih motilnih energij ni bilo, v prostorih sem šibke negativne energije sproti nevtraliziral.

III. Prostor na parceli, kjer je stal butik, je kazal hude energetske motnje. Izstopil sem iz butika in videl, da se za njim nahaja košarkaško igrišče in da se hrbtna stran delovnih prostorov naslanja na stene klubskih prostorov košarkarskega kluba. Podroben pregled terena je pokazal, da so prostori kluba in butika zgrajeni na starem pokopališču in da je prisotna energija, ki negativno deluje na butik. To ugotovitev sem povedal, poskusil vsaj delno očistiti in blokirati delovanje energij starega pokopališča in predlagal, da se vseeno izselijo iz teh prostorov in najdejo neko drugo mesto za svojo dejavnost. Z mojimi ugotovitvami oz. nasvetom se niso strinjali. Tako smo se razšli.

Po preteku pol leta sem na poti skozi to mesto slišal, da so občinski možje hoteli dograditi tribunski kompleks na tem košarkaškem igrišču in da so bila dela zaustavljena, ker so odkrili pokopališče z bogatimi najdbami iz turških časov.

arrow_right_alt