10. Energetsko čiščenje prostorov

V bivalnih in delovnih prostorih prisotne škodljive energije vztrajno delujejo na organizem slehernega človeka, ga motijo pri vseh dejavnostih v življenju in so v vseh primerih eden izmed glavnih vzrokov za hude ali medicinsko neozdravljive bolezni. Te energije sicer nimajo vedno močnega vpliva na telo, zato jih v različnih prostorih neposredno ne občutimo in na njih reagiramo le, če se na istem mestu nahajamo dlje časa, kot v primerih spanja ali dela pri stroju oziroma dela na blagajni in podobno. Človeško telo je samo po sebi dovolj zaščiteno pred temi energijami in popusti le v primeru, ko je človeški organizem dalj časa izpostavljen takšnemu geopatološkemu negativnemu vplivu, ali pa če je ta zelo močan v daljšem obdobju, ko nekaj let ležimo ali se več ur dnevno nahajamo na takem neugodnem mestu oz. prostoru. To je vzrok, da smo ljudje izgubili občutek za slabe vplive prostorskih motenj, ne zavedamo se jih in ne razmišljamo o posledicah njihovega delovanja na organizem, npr. pri gradnji hiše ali vzpostavitvi delovnega mesta.

Danes ne moremo zagotovo reči, da poznamo vse negativne vplive na naše zdravje, kljub temu da imamo več posameznih znanstvenih raziskav na tehničnem polju, kot so to na primer motnje elektromagnetnega izvora: vse skupaj ne zadostuje. V znanstvenih krogih ni dovolj študij o znanih škodljivih energijah, tudi ne v različnih združenjih, kot so npr. društva radiestezistov, in informacije, ki jih dobimo preko časopisov, skript in knjig niso vedno dovolj razumljive, dostikrat so celo zgrešene, pomanjkljive in pogosto neuporabne za prakso.

Potrebno se je bilo opredeliti in vzpostaviti svoj pogled in stališče ter defnirati motnje v različnih prostorih na osnovi lastnih izkušenj in spoznanj vzrokov, ki jih povzročajo ti vplivi za hude bolezni. S to mislijo in na tej osnovi sem v prvem delu prve knjige o življenjsko-kozmični energiji podal enaindvajset za današnja spoznanja pomembnih motenj in defniral načine njihovega vpliva. Posamezne geopatološke motnje v sečiščih horizontalnih in vertikalnih zemeljskih mrež ne premagajo obrambnega sistema človeškega organizma in niso škodljive: te motnje postanejo škodljive le v primeru, da se več različnih vplivov s svojimi negativnimi stičišči združi v isti točki in da skupno delujejo.

Čas, v katerem motnje postanejo vzrok za hude in neozdravljive bolezni, je odvisen od števila različnih motilnih vplivov v skupni točki oziroma v motilnem krogu. Ustalilo se je pravilo, da če sta dve motnji v isti točki lahko, če na njej spimo ali delamo osem ur, dobimo težje bolezni v obdobju pet do deset let. Že tri motnje v isti točki skrajšajo čas vzroka za bolezen na tri do sedem let. Omenim naj, da je na motnje občutljivo okoli osemdeset odstotkov ljudi, medtem ko se dvajset odstotkov ljudi ne odziva na njihovo delovanje, kar je pri različnih meritvah in posegih potrebno upoštevati.

Pri iskanju vzrokov za težje bolezni, ki so nastale oz. ki so odvisne od vpliva prostorskih motenj najlažje dobimo dober rezultat, če motnje razvrstimo v tri skupine, in sicer: geopatološke motnje; energetska telesa v prostoru, in energetski vplivi na zazidalni parceli. Tako lahko sistematično pregledamo katerekoli prostore in odpravimo vzroke za bolezen: nekaterim motnjam se izognemo in druge nevtraliziramo oziroma prostore energetsko očistimo.

Koristen nasvet je, da terapevt pri merjenju in čiščenju prostorov uporabi skico tlorisa prostorov in delovne podatke, ki so za prakso pomembni zaradi poznejše analize. Nemalokrat se zgodi, da se po energetskem čiščenju prostorov pojavijo motnje, ki jih pri prvem iskanju nismo zasledili. Take primere najdemo povsod, če so se v nekem prostoru oz. na parceli dalj časa in v različnih obdobjih ustvarjale motilne energije, ki so ena drugo prekrile in nam zato v prvem krogu spodnje plasti energij niso bile vidne.

arrow_right_alt