11.3. Društva in stranke

V vseh oblikah društev, posebej pri političnih strankah, prihaja do različnih nesporazumov in slabih medsebojnih odnosov, zlasti če akcijski ali delovni program ni dobro in smotrno izdelan. Vedno se najdejo posamezni člani v organizaciji, ki s svojim pogledom na program dela ali trenutno planirano akcijo ne sodelujejo in po tihem nasprotujejo vodstvu in s tem zavirajo delo društva oz. stranke. Društva in stranke niso delovne organizacije, tu je delo v večini primerov prostovoljno, zato so tudi obnašanja in medsebojni odnosi med člani bolj osebne narave, tako da ni čudno, da se pripadniki neke stranke večkrat identifcirajo s svojim predsednikom. Reševanje sporov s pravili ali statutom teh organizacij ne prinese vedno dobrega izhoda, lahko bi rekli, da nastali spor skorajda vedno pripelje do cepitve članstva ali celo do propada organizacije. V teh primerih najbolj zaleže terapevtsko delovanje z energetskimi uskladitvami medsebojnih odnosov in kompatibiliteto programa s člani društva oz. stranke. Poteze vodstva, ki želi urediti situacijo v medsebojnih odnosih dostikrat pripeljejo do izključitve ali osamitve posameznih članov, ki ovirajo delo ali ne sprejemajo večinske odločitve. Tudi ta poteza je boljša kot agonija prepiranja ali zaviranja programa organizacije.

11.-6.

Moj dolgoletni znanec Danilo, po poklicu pravnik, je bil v vodstvu stranke, ki je delovala kot opozicija vladi. Dolgo časa so s programom in reklamami na politični sceni predstavljali obetajočo, v bodočnosti perspektivno, morda celo vladajočo stranko. Naenkrat je stranka prišla v krizo, začeli so se prepiri, sledilo je neizpolnjevanje programa in pojavila sta se dva nasprotna tabora, ki sta začela samostojno delovati. Danilo je poskušal najti napako pri sebi, zdelo se mu je, da če stranka ne bo nadaljevala po programu, bo njena politična pot nazadovala.

Malo za šalo, malo zares sem mu predlagal, naj izključi nekaj članov iz stranke in naj vodi naprej začrtani program. Minilo je nekaj tednov, ko mi je Danilo povedal, da se je vodstvo stranke odločilo, da bo izključilo eno od skupin, ki je najbolj nasprotovala programu. Sedaj se je stanje v stranki bistveno izboljšalo, vendar so odnosi med njimi postali zelo hladni, ni več tistega elana in motivacije kot prej, on pa bi rad dosegel dobre rezultate na volitvah in pomagal vodstvu stranke, da obvlada krizo. Zaprosil sem ga, da v kratkem opiše osnovo programov tistih skupin, ki nasprotujejo glavnemu programu in koliko so njihove opcije in stališča vezana za gospodarske dogodke in iz katerega kraja so izključeni člani stranke.

Imel sem nekaj izkušenj pri delu s skupinami ljudi; opravil sem analizo in procentualno opredeljenost posameznih skupin do osnovnega in dodatno predlaganega programa. Bilo je razvidno, da se je vodstvo stranke za izključitev pravilno odločilo, ker so bili izključeni člani nagnjeni k iskanju napak drugih in večinoma pod vplivom negativnih energij: bili so energetsko bolni. Energetsko sem uskladil, da so tisti, ki se niso strinjali z glavnim programom, postali zanj sprejemljivi in da so v dodatnem programu presodili o slabih nasvetih izključene skupine članov. Kontrolo odnosov med skupinami sem izvajal enkrat tedensko.

Minilo je več kot mesec dni, ko je Danilo prišel na obisk s steklenico viskija: »Nihče mi ni verjel, da se bo stranka pobrala, zgodilo se je neverjetno, v stranki so sedaj odnosi odlični, kot da bi se vedno razumeli«.

arrow_right_alt