11.4. Delovanje na množice ljudi

Mnoge nevladne organizacije izvajajo različne statistične izračune in predvidevajo izide določenih državnih ali lokalnih volitev. Za test izbirajo državljane določenih poklicev, starosti, z enakomerno pokritostjo volilnega terena. Izračuni so v rokah visoko izobraženih ljudi, ki na znanstveni osnovi določajo izhodni rezultat volitev, zato so rezultati skoraj identični končnemu izidu. To sem vzel za osnovo pri preizkusu energetskega delovanja na množice ljudi in rezultate primerjal z že vnaprej predvidenimi izračuni izida na volitvah oz. referendumu. Bil sem presenečen ob primerjanju rezultatov, in sicer: če na izide nisem energetsko vplival, je bil izračun skoraj enak volilnem izidu, in če sem na volilna vprašanja oz. odgovore deloval, je bil rezultat za trideset odstotkov različen in vedno pozitiven v prid mojega energetskega delovanja.

Ko sem v javnih sredstvih obveščanja slišal za predvideni rezultat kakšnih volitev, sem izid preizkušal tako, da sem nanj energetsko deloval. Skoraj po pravilu je zmagala opcija, katero sem energetsko uskladil z volivci.

11.-7.

Bil sem na obisku pri prijatelju v tujini, ki je poznal moje delo, ni pa bil zainteresiran, da bi spoznal delovanje in koristi življenjsko- kozmične energije. Deloval je v odboru za odobritev lokacije za reciklažo odpadkov in naletel je na težave s soglasjem občanov, ki so deponiji nasprotovali. Večinoma so to bili kmetje ali delavci, ki so čuvali svoja posestva in so imeli slabe izkušnje s staro deponijo, ki je posebej poleti s smradom motila življenje. Po ocenah komisije so prebivalci tega kraja nasprotovali odobritvi lokacije za deponijo v njihovem kraju. Vprašal me je za nasvet in me prosil za pomoč.

Rekel sem mu, da je njegov odbor dobro zasnoval projekt in predavanja o najnovejših načinih ravnanja z odpadki, ter o potrebi izgradnje deponije. Predlagal sem mu da bi paralelno delovala na množico meščanov, in sicer najprej v času predvidenih predavanj z namenom, da bi bila množično obiskana in da bi prebivalci dojeli pomen deponije za njihovo regijo; in drugič, da bi delovala na referendumski izid z namenom, da bo izid za odobritev lokacije za deponijo pozitiven.

Energetsko sem uskladil množice s predvidenim projektom deponije in vplival na njihov občutek, da je to potrebno. V času referenduma sem celotno populacijo energetsko uglasil z dejstvom, da je deponija ekološko nujno potrebna. Rezultati referenduma so pokazali dobrih triinsedemdeset odstotkov glasov za odobritev deponijske lokacije. Ratko je povedal, da ga kolegi prosijo, da jim naj prinese to čarobno palico, s katero sem ustvaril čudež in dosegel, da so njihova prizadevanja obrodila sadove.

Vedno sem imel občutek, da je delovanje na množice ljudi zelo zahtevno in zanimivo delo, zato sem z velikimi in majhnimi skupinami delal sistematično in poskušal biti zelo natančen pri meritvah in transformacijah. To se mi je obrestovalo: pri vsakem primeru dela s skupinami ljudi sem med vzroki za slabo stanje in težavne medsebojne odnose našel tudi vplive protokolov črne magije in s tem posledice delovanja teh negativnih energij na počutje in obnašanje članov skupine.

Delovanje z negativnimi energijami ali s črno magijo na množično obnašanje ljudi ni neznano: iz starodavnih pripovedovanj, ki jih zasledimo v tovrstni literaturi, je sicer nekoliko prikrito skozi simboliko in večkrat literarno tako obdelano, da nepoučenemu bralcu ni razumljivo oz. mu ostane prikrito. Danes v tehnično in ekonomsko razvitih družbah delovanje s črno magijo na odločitve množic ljudi skorajda ni potrebno, ker lahko zainteresirani za uničenje nasprotne opcije stanje na volilni sceni spremenijo v drugo smer s pomočjo predavanj, izobraževanja, marketinga. Z znanstvenimi metodami, na primer s testiranjem, se da hitro ugotoviti, za katero opcijo je prebivalstvo zainteresirano in komu je naklonjeno. Težava nastane, ko ena izmed sodelujočih strank oz. kandidatov z nasprotne strani predlagani oz. vodilni opciji pri volitvah nima dobrega opravičila za zagovor lastnega programa ali je zagovor programa emocionalno, nacionalno, religiozno ali kako drugače obarvan.

11.-8.

Ivana, ki živi v tujini, se je zdravila z življenjsko-kozmično energijo; kot mi je sama povedala, je šlo za hudo obliko depresije in različne strese, ki so imeli svoj izvor v nerealiziranih življenjskih ciljih. Bila je razvezana, živela je sama s hčerko in imela je dobro plačano službo v upravi podjetja. Svet se ji je po terapiji obrnil na bolje, ona se odlično počuti, hčerka se dobro uči in je srečna, ker je spoznala zelo zanimivo družbo. Vsekakor sem bil z njenim sodelovanjem pri zdravljenju uspešen, bila je zdrava in srečna, toda nekaj je moralo biti narobe, ker je znova prišla na obisk.

»Veš, pri nas v širši regiji se odločamo med dvema možnostma: ali nadaljujemo živeti po starem, ustaljenem tiru, ali pa spremenimo vse, kar je bilo do sedaj, ter se začnemo povezovati v sisteme, ki so osnova in možnost vključitve v mednarodne organizacije«. Rekel sem ji, da tu ni kaj razmišljati, druga opcija je perspektivnejša in se je treba odločiti za njo. »Vsi tako mislimo«, je rekla: »ampak nasprotna stran ima mnogo zagovornikov in najnovejše raziskave javnega mnenja to potrjujejo. Tu nekaj ni čisto, predvidevamo, da so v igri nepoštene poteze, pa bi te prosila v imenu nas vseh, da nam pomagaš in ugotoviš, zakaj se ljudje odločajo za slabšo možnost.« Dogovorila sva se, da bom naredil tozadevne preizkuse in o možnostih na podlagi energetskih meritev prišel do ugotovitev in mnenja obeh strani.

Svoje delo sem začel s pripravo in analizo stanja povezanosti in naklonjenosti prebivalcev enemu in drugemu programu: uporabljal sem sistem dvojnih meritev in primerjave pridobljenih rezultatov. Takoj je postalo razvidno, da nekaj ni v redu; namreč, druga skupina oz. opcija je bila kompatibilna s svojim programom, prva pa nikakor ne. To je pomenilo, da prva opcija, ki je bila za nespremenjeno stanje, ni imela za cilj perspektive in razvoja svojih krajev, temveč je imela v ozadju drugačne namene. Naslednjo potezo sem ubral tako, da sem preizkušal usmeritev vodilnih ljudi v obeh programih in ugotovil, da so bili vodilni v programu za spremembe pod močnim vplivom negativnih programov, brez energije in v začetnem stanju bolezni ali pred začetkom delovanja bolezni na organizem.

Bilo mi je jasno: prva skupina, ki ni bila za spremembe, je uporabljala črno magijo in drugo skupino poskušala zdravstveno in moralno uničiti in tako pridobiti volivce za svoj program; hkrati so delovali na usmeritev volivcev. Izvor magije mi je kazal, da ni od domačinov in ugotavljal sem, od kod deluje negativna energija. Ugotovitev je bila žalostna: magijo so izvajali trije profesionalni črnomagijci, ki so jih pripeljali iz nekdaj znane komunistične države: najeli sta jih podjetniški organizaciji iz tujine, ki sta imeli gospodarski in verski interes na tem področju. Ti dve organizaciji sta fnančno podprli prvo skupino, tudi na vodilne niso pozabili, verjetno so jim nudili dobre zaposlitve in jim obljubili, da bodo uspeli na volitvah, saj posebni prijemi garantirajo rezultat v njihovo korist.

Ivana je prišla, me vprašujoče pogledala in mi rekla, da verjetno stanje ni v redu, ker tako kislo gledam. Razložil sem ji situacijo in ji predlagal, da sistematično pristopimo k reševanju problema, ob katerem imamo opravka še s profesionalno garnituro ljudi, ki pozna črno magijo. Najprej sem transformacijsko deloval na energetsko krepitev vodilnih članov perspektivne opcije in nato energetsko bolne posameznike tudi ozdravil, ter jih energetsko prilagodil za usklajenost s programom in z volivci, z namenom, da bodo njihova predavanja in prezentacije imele pozitiven odziv. Dogovorila sva se, naj Ivana pomaga kolegom pri vodenju marketinga, jaz pa bom z energetskim delovanjem blokiral delo tistih, ki z zlo magijo rušijo nasprotnike in se javno ne vidijo.

Tako so delali dlje časa, cele tri mesece, vse do volitev. Med volitvami so bile objavljene različne informacije, enkrat vodijo eni, drugič drugi in tako do konca volitev. Neposredno po volitvah je bil najprej objavljen neuradni rezultat, da je zmagala druga, razvojna opcija, na kar se je takoj odzvalo vodstvo prve skupine, da ti rezultati ne morejo biti točni, ker da imajo zanesljive podatke, da so zmagali oni. S to izjavo sem dobil potrdilo, da sem imel prav glede ocene in dela, ki sem ga opravil. Ivana je bila presrečna, čeprav so zmagali za samo pol odstotka glasov.

Delo s skupinami ljudi prinese dobre rezultate. Paziti pa moramo, ker se tu ustvarjajo močne duhovne energije, katere je potrebno spoštovati in z njimi zelo previdno in dosledno delati. Predlagam, da naj vsak terapevt, ki želi delati z večjimi skupinami ljudi, vedno dela v sodelovanju z enim ali več terapevti, ker bodo tako rezultati zanesljivi in njegovo delo zaščiteno. Vsako potezo je treba tudi vskladiti z delovnimi in moralnimi načeli, in za njo in pridobiti odobritve na višjih nivojih, nujnih pri ravnanju z dušami, ki so zajete v procesu delovanja vsakega terapevta z življenjsko-kozmično energijo.

arrow_right_alt