11.5. Vplivi okolice

Ustaljene navade v nekem okolju vplivajo na posameznika, družino, bližnjo in daljno okolico. Te navade večkrat kljubujejo zakonskim predpisom, ljudje trpijo, ne ukrepajo v lastno korist, kljub možnosti družbene zaščite in tako nastaja trpljenje, bolezni in celo predčasna smrt. Ustaljene, dostikrat konzervativne in v niansah primitivne navade družba poskuša urediti z zakoni, toda te navade so globoko ukoreninjene v dušah prebivalcev, zato o določenih negativnih dejanjih ne žrtev ne okolica ne ukrepa, z opravičilom, da je to pač tako.

To je široka tema in popolna razlaga bi presegla namene knjige, ker bi morala vključevati vse strukture družbe v reševanje tega stanja, za katerega menim, da je družba dovolj sposobna, da ga preseže in da se počasi te navade izgubijo. Lastnosti so lahko ene ali druge oblike, negativne ali pozitivne in med ljudstvom lahko slišimo splošno oceno takega početja: «Ljudje iz teh krajev so dobri« ali pa negativne »Pazite se teh ljudi, imajo vročo kri«. Delček tega problema, ki nastane zaradi ustaljenih navad, je za naše delo zanimiv, in sicer tisti del, ki vpliva na razvoj negativnih lastnosti posameznika.

Ena skupina vsekakor razvija in podpira slabe lastnosti človeškega značaja in bi iz celotnega obsega negativnih odzivov na navade okolice tu omenil tiste primere, ki jih imamo za vzrok za določeno bolezen. Glede na to, da sem večino vzrokov za bolezen v skupinah obdelal in analiziral, lahko dodam vzroke, ki jih povzročijo posamezniki, ki so pod zaščito omenjenih navad razvili negativne značajske lastnosti in jih uporabljajo v svojo korist, na račun drugih, v večini primerov svojih sorodnikov. To so vsekakor hudobni ljudje, ki jih okolica imenuje »zlobni ljudje«, ali kratko »zlobneži«.

arrow_right_alt