11. Uspeh v družbi

Kot sem večkrat omenil na prejšnjih straneh pri razlagah življenjsko- kozmične energije, se načela zdravljenja in transformacijska pravila lahko uspešno uporabijo na skupinah ljudi, v osebnem sistemu reševanja odnosov v družini in okolju ter pri reševanju težav v društvih, ali podjetjih in podobnih organizacijskih skupinah. Razumljivo je, da so glavni dejavniki spotike pri vseh skupinah razlike v razmišljanju oziroma različni pogledi na določeno zadevo. Lahko bi rekli, da imata pri sporu ena in druga stran prav, le da so zorni koti gledanja na določeno težavo različni.

arrow_right_alt