13. Zaključek

Pričujoče delo, napisano v treh knjigah o življenjsko-kozmični energiji, predstavlja sodoben pogled in pionirsko besedilo na področju energij, ki so nam potrebne za življenje, in omogoča božansko uporabo le teh v prid življenja brez bolezni in s tem človeške sreče.

Bilo je potrebno ogromno dela, časa, truda in znanja za:

s ciljem, da se doseže nov pogled na naše življenje, njegov izvor in način funkcioniranja. Pristop, da se spozna in ugotovi izvorna energija, ki nam omogoča življenje, empirični dokaz njenega resničnega obstoja, je omogočil nastanek novih načel in pogledov na naš obstoj na Zemlji. Vprašanje, če je ta energija življenjsko-kozmična energija, ali bog in njegov program, ali delovanje univerzuma, in podobno ni pomembno: bistveno je spoznanje, da smo odvisni od te energije, ki nam daje življenje. S tem smo dobili osnovo, na kateri gradimo zastavljeno nalogo vzdrževanja zdravja, pot do zdravega in srečnega življenje, ki temelji na izvorni energiji, katera omogoča življenje. Odziv človeškega organizma na to energijo je božanski: vsi preizkusi so pokazali, da ta izvorna energija nima negativnih posledic za organizem, da daje samo pozitivne rezultate, in celo v primeru da jo organizem ne sprejeme, se ne zgodi nič, kot nam potrjuje izvorno načelo.

Organizem življenjsko-kozmično energijo potrebuje in uporablja za svoje življenje, in kot posledico oddaja okrog telesa sekundarno energijo ali bioenergijo. Bioenergija kot posledica pretvorbe ene energije v drugo daje odlično indikacijo, kako pravilno oziroma zdravo funkcionirajo organi v telesu in kako opravljajo svojo funkcionalno nalogo. Tako imamo osnovo za merjenje; če je na organu v telesu premalo bioenergije pomeni, da organ ni sposoben, da bi pretvarjal eno energijo v drugo, da je po domače rečeno bolan in da mu moramo pomagati, ker telesni obrambni sistem tega ne obvlada. Telesu dodamo življenjsko-kozmično energijo s kanaliziranjem in tako omogočimo njegovemu obrambnem sistemu, da organ sam premaga težave. Logičen zaključek je, da je izvorna energija življenja, življenjsko-kozmična energija, za to najbolj primerna, učinkovita in edina pravilna za energetska poseganja v vsa področja človekovega organizma in bivanja, ker drugi prijemi povzročijo močne stranske učinke ali niso celostni.

Merjenje na energetskem ali duhovnem nivoju nima možnosti fzikalnega dokazovanja o realnosti in izidu meritev in je le ta del pričujoče snovi podane v treh knjigah o življenjsko-kozmični energiji odvisen od empiričnih dokazov ali sistema neodvisnih paralelnih meritev. To nas naj ne moti, preteklost potrjuje dejstvo, da so skozi zgodovino ljudje uporabljali fzikalno nerazložljive pojave in s preizkusi dobivali osnovo za njihov realni obstoj. Meditacija, tajne besede in transformacijska pravila, čeprav jih ne moremo fzikalno dokazati, delujejo, ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne, in to dokazuje, da v evoluciji človeške vrste še nismo prišli do konca.

Tudi defniranje poškodbe, od vzroka, razvoja in posledice kot bolezni, podaja kompletno analizo dogajanj od energetskega telesa do posledice na fzičnem telesu. Medicina obdeluje samo zadnji del v razvoju bolezni in sicer posledice na fzičnem telesu, in s tem ne da kompletno ponudbo zdravljenja. Z ozdravljenjem vzroka za bolezen dosežemo, da se bolezen ne bo ponovila, oziroma preprečimo da se bolezen pojavi, če vzrok pravočasno odpravimo. S tem lahko uporabniki življenjsko-kozmične energije ponudimo možnost uporabe tega načela in izdelamo pravi tretman za vzdrževanje zdravja oziroma za življenje brez bolezni, srečno življenje, kar medicina danes še ne more ponuditi.

Človeški organizem ima dovolj dober sistem za vzdrževanje zdravega stanja organizma, bolezen se pojavi le v primeru, ko ta sistem odpove zaradi neke obremenitve, zavzetosti drugje ali motnje. Delovanje na ta sistem da pravi prijem, ker s tem omogočimo organizmu, da premaga vsako bolezen, tudi tiste, ki jih medicina deklarira kot neozdravljive.

Medicina se poslužuje direktnih ukrepov, uporabe kemijskih sestavin, kirurških posegov in nekoliko tudi preventivnih prijemov, kar vse skupaj poda učinkovito pomoč organizmu, ki je že ogrožen, toda posledice so včasih tako hude, da bi se pacient morda raje odpovedal tej obliki medicinskega zdravljenja. Terapija z življenjsko-kozmično energijo poda kompletno ponudbo zdravljenja v vseh primerih in na vseh stopnjah v razvoju bolezni in ima vsekakor veliko zlasti preventivnih prednosti nad medicinskimi tretmani. Delo poteka na nivoju energij, ki nimajo negativnih posledic in se ne moremo zastrupiti s tabletami ali celo ostati brez nekega organa, kot se je to že izkazalo pri medicinski ponudbi.

Praksa je pokazala, da človeka zelo hitro bolečina opozarja, da je v njegovem organizmu nekaj narobe, in da telo z bolečino išče pomoč: pojav bolečine je za zdravje zelo pomemben. Bolečina ne pomeni, da je bolezen že na tretji stopnji, ko nastajajo posledice na organih v telesu, temveč da je to pojav in začetek energetske poškodbe, ki že pritiska na organe, ki se odzivajo z bolečino. Dosedanje evidentirano zdravljenje z življenjsko- kozmično energijo kaže, da je okoli osemdeset odstotkov pacientov bolnih na prvi in drugi stopnji v razvoju bolezni, ko še niso nastopile posledice na organih v telesu in medicina še ne more intervenirati. Take paciente z uporabo življenjsko-kozmične energije oz. z energetsko terapijo ozdravimo z nekaj tretmajev: bolezen se kasneje ne pojavi, ker so ozdravljeni tudi vzroki za bolezen. To pomeni, da bi bile v primeru normalnega sodelovanja z medicino, medicinske ustanove razbremenjene za visok odstotek bolnikov. S tem, da bi z zmanjšanjem obiskov v medicinskih ustanovah povečali delovno sposobnost, dosegli večjo produktivnost, zmanjšali potrošnjo zdravil, kar ni všeč medicini in farmaciji, ki pač živita od obsega dela.

Tudi področje psihoterapij, kjer se opravi na stotine terapij za zdravljenje samo posameznih značajnih lastnosti, ne more sprejeti tega hitrega, celostnega zdravljenja in okrevanja, še manj pa konkurenčnega dejstva, da lahko z intuitivnim merjenjem diagnosticiramo stanje pacienta in ga z nekaj transformacijami z življenjsko-kozmično energijo tudi pozdravimo. Rešitev te zagate vidim v tem, da se v medicinskih krogih ukine embargo in zanikanje energetskih terapij in da medicina v svojih vrstah v preventivnem postopku usposobi svoje delavce za delo na nivoju energij, kar bo prej ali slej morala, ne glede na to ali bo ministru za zdravje, direktorjem bolnic ali zdravstvenih domov všeč ali ne.

Namen teh treh delov knjige o življenjsko-kozmični energiji ni opozorilo medicini, ker ni moj namen, da bi s svojo bežno presojo (v primerjavi z medicino in farmacijo) dajal nauke medicinski vedi. Namen teh zapisov je usposobiti slehernega bralca, da skozi svoj duhovni razvoj obvlada transformacije in sisteme kanaliziranja energije, da bi tako pomagal sam sebi, vzdrževal zdravo stanje organizma in živel srečno. Na stotine tečajnikov je to dokazalo in danes brez posebnih težav vzdržujejo zdravje, ne potrebujejo medicinske usluge in se ne zastrupljajo s kemijskimi sestavinami tablet, ter ne izgubljajo čas v vrstah v medicinskih ustanovah.

Tudi rezultati dela posameznih tečajnikov in njihov duhovni napredek potrjuje dejstvo, da si vsak posameznik lahko sam pomaga pri vzdrževanju zdravja in da lahko nudi pomoč sorodnikom, prijateljem in drugim, če se opredeli za samostojno terapevtsko delo. Dobre izide dosegajo tudi, ko posamezniki terapevtsko znanje uporabijo v poklicne namene in so zato uspešni in cenjeni delavci. Povratne informacije kažejo, da si tak posameznik lahko pomaga v svoji družini, na delovnem mestu v podjetju in v družbi.

V tem tretjem delu pričujoče knjige zapisani primeri potrjujejo dejstvo, da z zdravljenjem iz slabega stanja dosežemo dobro, zdravo stanje, da pomagamo, blažimo in rešimo probleme. Praksa potrjuje, da se z življenjsko-kozmično energijo da pomagati in statistični podatki kažejo, da smo pomagali prav vsem, jih ozdravili in da ni neuspešnih zdravljenj. Obstojajo primeri (kot sem to pojasnil v prvi knjigi), da so nekateri pacienti pod vplivom stranskih blokad, kot so mamila, alkohol, preveliko uživanje tablet, verski ali politični fanatizem, posebni pogledi na svet, in da je za te primere potrebno najprej ozdraviti te blokade. Teh primerov je zelo malo, le nekaj odstotkov od vseh primerov v moji zdravilski praksi. Obstojajo tudi primeri, ko pacient iz meni neznanega vzroka preneha z zdravljenjem, ali primeri, ko pacient odklanja tak pristop. Kot rečeno je takih primerov zelo malo in nisem mogel spremljati njihovega nadaljnjega zdravljenja in zdravstvenega stanja organizma.

Življenjsko-kozmična energija, katera nam daje življenje, je univerzalna, in kot smo videli iz pričujoče snovi teh treh del uporabna povsod. Prav ona je tista povezava, ki nam omogoča, da spoznamo in razumemo našo odvisnost od energij vesolja in obenem orodje, ki nam direktno omogoča vstop v svet duš in razumevanje le teh do tiste meje, ki nam jo dovoljuje naša omejitev v fzičnem telesu. Posameznik lahko v svojem razvoju prehodi pot duhovnega razvoja, univerzalne ljubezni in razsvetljenja na zelo enostaven, dostopen in kratek način z opisano uporabo energije življenja. Tokrat mu bo tudi tovrstna literatura, pripovedovanje adeptov, gurujev in visoko duhovno izobraženih posameznikov dostopno in razumljivo. Medtem bo osvojil svet znanja duhovno razvitih ljudi, kjer ni več naključij za nek dogodek, vse je vzrok in posledica, ki jih s tem pridobljenim znanjem lahko usmerjamo v našo korist in prid za srečno življenje na našem planetu.

arrow_right_alt