2.3. Vpliv na zakone narave

Potreba po življenjsko-kozmični energiji, njeno spreminjanje ali dovajanje je odvisno od posebnega stanja zavesti. Omenil sem že, da so misli tisti človekov faktor, ki ustvarja potrebo po neki energiji, izdeluje program ali matrico za funkcioniranje organizma in zdravljenja: pravilen postopek meditacije je realizator te potrebe oziroma izvajalec zdravilnega programa. Meditacija je posebno psihično stanje, ki omogoča realizacijo namišljenega programa naših možganov preko pravil transformacij in ustvarja pozitiven vpliv na odziv narave in uporabljanje naravnih zakonitosti pri zdravljenju. V primeru, da v naših možganih formiramo program in želimo, da se ta program realizira, ne bomo dobili pozitivnega rezultata. Sama želja, ne glede na to, kako dolgo jo čutimo in kako močna je njena intenziteta, predstavlja samo iluzijo, nima lastnosti meditacije in zato se naš program ne bo izvedel oz. uresničil. Želje so pasti za terapevta začetnika, in na to mora biti vedno pozoren.

Pri nas na Zahodu je garant, da smo meditacijo pravilno izvedli z izgovarjanjem tajnega besedila, posvečanje pozornosti nastajanju programa v možganih. Tajna besedila so za terapevta z življenjsko-kozmično energijo teksti transformacijskih pravil od ena do tri; četrto in peto pravilo pa sta že zdravljenje, zato priporočam, da tekst pravil v mislih natančno izgovarjamo.

S terapevtsko prakso, z vlaganjem lastne energije, lahko tekst pravila spremenimo ali celo izdelamo nov tajni tekst, odvisno od naše želje, nadarjenosti ali religiozne opredeljenosti. Izdelava tajnega besedila zahteva dva pogoja, in sicer kot prvo: tekoče besedilo, ki bo spodbujalo posvečanje pozornosti na program možganov; in kot drugo: dolžino teksta, ki časovno spremlja oz. omogoča meditacijo, da se program v celoti izvede. Besedilo pravil oziroma tajnega teksta ni težko sestaviti in posamezniku ne predstavlja težav; vsaka molitev, posvečena programu v naših možganih je dobra in doseže svoj namen. V prejšnjem poglavju sem omenil dva skrita teksta, ki sta posvečena določenim namenom.

Prvi, ki ga uporabljajo v planinskih predelih Črne gore, je namenjen zdravljenju bolečin v trebuhu in se glasi:

»Sv. Vasilije molim se k Tebi 106 krat, zavij struno okoli Milana od očeta Petra in matere Marije« (besedilo se pri meditaciji ponavlja štirikrat).

Drugi tekst tajnih besedil, ki je znan na vzhodnem Balkanu in ga uporabljajo z namenom povzročitve spolne nezmožnosti, ki se izgovori po koitosu oz. po ejakulaciji moškega, se glasi:

»Kakor je zdaj temu, ki leži brez moške moči, naj bo tudi Milanu, če bo poskušal spati z drugo osebo«.

Kot je razvidno, je tekst namensko sestavljen in njegova vsebina ne predstavlja težav pri sestavljanju, medtem ko določanje dolžine izgovorjenega besedila oz. čas izgovarjanja zahteva natančnost. Dolžino določimo s senzorjem intuicije, dobre rezultate pa dobimo tudi z aktiviranjem očesnega senzorja. Če je tekst prekratek za zadostno trajanje meditacije, ga ponovimo tolikokrat, kot je to potrebno: v opisanem prvem primeru besedilo ponovimo štirikrat.

Vrednost transformacije, ki je odvisna od možganov in meditacije ima prav tako kot duhovna rast izrazito oseben značaj, lahko jo sami formiramo in uporabimo kot tajno besedilo ali sprejmemo predlagano besedilo in ga primerno uporabljamo. V obeh primerih bomo dosegli dober rezultat, in obe možnosti lahko uporabimo za transformacijska pravila pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo.

arrow_right_alt