2. ENERGIJA ŽIVLJENJA

V prejšnjem poglavju sem podal postopek konstruiranja tajnega besedila in uporabe besedil za pravila transformacij z namenom, da bi dosegli cilj in postali dober zdravilec z energijo. Vpogled v razvojno pot terapevta, ki sem ga opisal v prvem in drugem delu knjige o življenjsko-kozmični energiji je s tem dopolnjen z lastno opredelitvijo in dognanjem, da je ta pot uspešna. Predlagal sem jo na osnovi izkustev in preizkušanja različnih sistemov duhovne poti, ki so znani tako na Vzhodu kot na Zahodu.

arrow_right_alt