3.3. Zavedanje in zmožnost opazovanja

Iz literature in pričevanja posameznikov zasledimo, da je možno stopiti v kontakt z energetskimi bitji z višjih nivojev. Pričevanja so različna in težko je vedeti, kaj je res in kaj ne: zanesljivo pa lahko potrdim, da duhovno razviti posamezniki komunicirajo na astralnem in mentalnem nivoju. Astralni in mentalni nivo sta še vedno produkt in del našega organizma: tovrstno videnje lahko sprejmemo za resnično, čeprav niti astralni niti mentalni nivo ni fzičen. Sprejeti bi mogli tudi to, da sta oba nivoja vmesna člena med fzičnim in duhovnim telesom. Izven telesna dogajanja so vezana na energetska polja, iz česar lahko sklepamo, da sta omenjena nivoja nad fzičnim telesom predvsem energetska in bližja duhovnemu kot fzičnemu telesu.

Pričevanja in tudi moje izkušnje potrjujejo dejstvo, da posamezniki lahko komunicirajo na duhovnem nivoju. Jasno je, da posameznike s takšnimi duhovnimi sposobnostmi lahko razumejo samo tisti, ki so duhovna izkustva spontano doživeli, ali ki so dovolj duhovno razviti in zato lahko komunicirajo z višjimi bitji. Vsi ostali težko razumejo oz. težko verjamejo pričevanju drugih o duhovnih izkušnjah in dogajanju na nivoju duš. Dejstvo, da danes težko razumemo dogajanja na duhovnem nivoju nas ne sme razočarati, kajti naše sposobnosti se iz dneva v dan povečujejo in prišel bo čas, ko bomo razumeli bistva energij in njihovih oblik.

Vendar sámo spremljanje dogodkov o duhovnih opazovanjih ne bo pripeljalo do tega, da bomo lahko komunicirali na duhovnem nivoju: to bomo dosegli le s spoznanjem in razumevanjem teh pojavov.

arrow_right_alt