3.4. Duhovni nivo

Naša povezava s svetom duš poteka preko duhovne komponente, ki je v nas samih in smo jo poimenovali notranji jaz ali angel varuh, kar je bilo že obdelano v prvem in drugem delu te knjige o življenjsko-kozmični energiji. Omenil sem, da duhovno rastemo tako, da ego odstranimo, da lahko naša duhovna komponenta, t. i. angel varuh začne delovati. Moj nasvet za začetnika je bil uporaba sistema »vklop – izkop«, ki omogoča realizacijo transformacijskih pravil. Naslednji korak je vlaganje lastne energije, da se njegova duhovna komponenta usposobi za zdravilsko delovanje, s čimer na koncu dosežemo, da ego sodeluje z notranjim jazom. Dosežek je univerzalna ljubezen, kjer se ego in notranji jaz dopolnjujeta in nezavedno sodelujeta, kar je posebej vidno pri funkcioniranju in zdravljenju, ki ga opravi terapevt z življenjsko-kozmično energijo.

Izurjenega terapevta bi po nekdanjih merilih imenovali »mag«, ker mu v praksi zdravljenje uspeva, pomaga drugim, dosegel je univerzalno ljubezen, ego in notranji jaz sta enakopravna in sposoben je učiti druge. Nekateri bi rekli, da je dosegel maksimum znanja, kar je tudi res, vendar samo za dogajanja na Zemlji, ker še vedno ne obvlada sistema povezav z energijami izven našega prostora. To lahko doseže s tem, da naprej vlaga energijo v duhovno rast, da doseže še višjo stopnjo, t. j. stopnjo, ko notranji jaz prevzame primarno vlogo in je z večjim delom uveljavljen v našem telesu kot pa naš ego.

Končni cilj je, da notranji jaz prevzame celotno funkcijo organizma in začne v njem gospodariti. To je trenutek duhovne rasti, ko ne potrebujemo več fzičnega telesa in ni potrebno, da bi ponovno reinkarnirali v naslednje življenje, ali kot je dejal Buda pred smrtjo: » To je moja zadnja inkarnacija«. V tem stanju, ko fzično še vedno obstajamo, delujemo v svojem okolju tako, da ego, ki je sedaj postal božanski, daje angelske naloge notranjemu jazu, da jih realizira: na zunaj delujemo kot posvečen človek. Težko je verjeti, da lahko človek samo s svojo voljo zapusti svoje fzično telo in pri tem še vedno deluje na Zemlji. Nekatera gibanja pravijo, da so to zemeljski misleci, ki živijo v visokih gorah, kot so Himalaji in visoke gore v Ameriki, Andi in Kordiljeri, da obstojajo in da vodijo globalno politiko na Zemlji.

Sicer bi rekel, da energetska bitja lahko resnično vplivajo na nas Zemljane, da nam intuitivno dostavljajo informacije, da imamo z njimi celo kakšen bežen kontakt, le da težko dojamemo, kaj je; verjeti je, da so omenjeni misleci, modreci, lahko duše naših prednikov ali energetska bitja iz sveta nad nami, sveta energij ali preprosto še neaktivirani zapisi, programi v naših genih ali možganih.

Mogoče se ljudje do bitij iz vesolja obnašamo enako kot se delfn obnaša do nas, oz. z nami, ko poskušamo ta bitja iz vesolja razumeti, sodelovati z njimi, vendar nimamo zadostnih energetskih sposobnosti zaradi naše izključne vezanosti na fzična dogajanja, ki nam ne omogoča da bi te organizme, energetske programe, popolnoma razumeli in našli enostaven in pristen kontakt z njimi. Samo visoko duhovno razviti ljudje imajo možnost kontakta z energetskimi bitji iz drugih dimenzij in komuniciranja z njimi. Naš tridimenzionalni prostor dejansko predstavlja oviro pri dojemanju in spoznavanju obnašanja energetskih teles, kar bi lahko narekovalo sklep, da mora človeška vrsta v svojih množicah duhovno napredovati in nato tudi sprejemati načela vesolja.

arrow_right_alt