3.5. Povezava z energijami vesolja

Energetska bitja vesolja so vedno prisotna pri nas na Zemlji: tesno so povezana z našim življenjem, le da jih mi ne opazimo z našimi zemeljskimi čutili, zato se zastavlja vprašanje, kako jih registrirati: registrirati jih moramo vsaj bežno, da dobimo zagotovilo, da je res, da so med nami. V literaturi zasledimo, da so ljudje skozi stoletja iskali in postavljali pravila ter celo trdili, da imajo povezavo z energetskimi bitji, vendar dokazov ni bilo. Ti ljudje, ki so veljali za »velike mage« so se skrivali izza iniciacij, tajnih besedil in zapriseg namišljenemu idolu. Zato takšnih dognanj ne moremo sprejeti, kajti za povezavo z bitji, ki nimajo fzičnih lastnosti, lahko uporabimo le sposobnosti lastnega duhovnega razvoja, ki sega do univerzalne ljubezni; z merjenjem stanj energij in z lastnim sistemom za sporazumevanje lahko ustvarimo komunikacijo z njimi. Omenim naj, da komunikacija z energetskimi bitji poteka preko govorice slik ali simbolov, in da je to osnovni sistem sporazumevanja. To potrjuje tudi dejstvo, da se duhovno razviti ljudje, adepti, ki sicer govorijo različne jezike, med sabo lahko normalno sporazumevajo.

Uporabljajo govorico slik, katero poznajo vsi, ki imajo kontakt z energetskimi bitji na Zemlji ali v vesolju. V prejšnjih dveh delih knjige o življenjsko-kozmični energiji sem omenil, da je osnovni jezik možganov jezik slik. Lahko dodam še to, da je slikovni pogovor prehodna metoda sporazumevanja na višjem duhovnem nivoju, nujna za vzpostavitev kontakta z energetskimi bitji in branje zapisov vesolja, ki ga preprost človek še vedno ne pozna.

Poizkusi dokazujejo, da je možno z vlaganjem energije v namišljeno energetsko bitje doseči, da to bitje postane za naše oči vidno. Lahko si celo zamislimo neko obliko energetskega telesa, npr. nekega svetnika, vložimo vanj energijo in tako postane to izbrano telo tudi za nepoučenega posameznika vidno. Od vsega omenjenega zdravilce z življenjsko- kozmično energijo najbolj zanima, če lahko z lastnim komuniciranjem z dušo pacienta dobimo odobritev za določeno terapevtsko ukrepanje oz. zdravilno potezo, s katero bomo pacienta pozdravili ali mu celo podaljšali življenje, s tem da dušo prepričamo da ostane v fzičnem telesu, ali da ta duša omogoči, da se v pacientovo telo vseli podobna druga duša in mu omogoči nadaljnji obstoj fzičnega telesa, da se življenje človeka podaljša.

Primeri potrjujejo, da je to možno, in da imamo zdravilci lahko kontakt z energetskim telesom pacienta ter da je ta povezava z dušo pacienta prva stopnica k povezavi z energetskimi telesi med ljudmi in tudi v vesolju. Nadaljevalna stopnica k prehodu v te povezave je vsekakor vzpostavitev kontakta z dušo neznanega zemeljskega bitja, in ne na koncu še zveza z energetskim telesom iz višjih svetov, svetov v vesolju. Edina opora v spoznavanju energetskih teles na splošno so doživeti praktični primeri in osebna mnenja, ki jih podajajo strokovnjaki, predvsem duhovno razviti posamezniki.

Zato bom v tem zadnjem, tretjem delu knjige o življenjsko-kozmični energiji in njenih učinkih podal primere iz svoje dolgoletne prakse, ki bodo podprli sistem zdravljenja, in kjer bo terapevt našel oporo in nasvete za posamezne primere zdravljenja. Omenil sem energetska bitja z višjih nivojev, kako lahko dosežemo kontakt z njimi, in sistem univerzalnega sporazumevanja, ne zaradi analize tega stanja temveč, da bi lažje sprejeli načela iskanja posameznih vzrokov za hude bolezni, ki se vedno nahajajo na nivoju energij.

Ne glede na to, ali so ti vzroki vezani na naš organizem, kot je to npr. komplementarna energija, posledica reikarnacije, ali pa je vzrok vpliv drugega bitja, ki ima ali nima fzičnega telesa, moramo vse te morebitne vzroke poznati in prepoznati, do njih pristopiti z zdravljenjem, če želimo, da bomo pri terapiji oz. ozdravljanju uspešni.

arrow_right_alt