4.1. Pomen pravilnega zdravljenja

V prejšnjih dveh delih te knjige o življenjsko-kozmični energiji sem opisal sistem zdravljenja, s katerim lahko z dovajanjem energije in s kontrolo stanja v organizmu vzdržujemo zdravje, oziroma pomagamo obrambnemu sistemu telesa, da v primeru ogroženosti celote, posameznega sistema ali organa premaga bolezen.

Telo smo razdelili na:

Bolezen, od njenega vzroka do posledic na organizmu, smo razdelili na tri stopnje:

Praksa je pokazala, da je treba kot prvo očistiti oz. ozdraviti energetsko telo in nato, po določenem času, najbolje čez dva dni, zdraviti fzično telo. Fizično telo je odvisno od energetskega telesa, prav tako kot energetsko od fzičnega; zaradi tega težko realno ocenimo stanje fzičnega telesa; če energetsko telo ni zdravo; prav tako ne moremo realno oceniti stanje fzičnega telesa, če smo kanalizirali energijo in se fzično telo na novo stanje še ni prilagodilo.

Torej:

arrow_right_alt