4.5.1. Družina

Na več mestih v prejšnjih dveh delih te knjige o življenjsko-kozmični energiji sem omenjal vzroke za slabo stanje energetskih sistemov članov družine, kjer se posledično pojavljajo neskladja, nesporazumi, prepiri in podobno. Omenil bi, da imata lahko moški in ženska nezdružljive energetske sisteme; da je moški lahko nezdružljiv z žensko, kljub združljivosti ženske z njim, in obratno, ko je ženska nezdružljiva z moškim, in ko sta oba, moški in ženska nezdružljiva eden z drugim. V vseh primerih moramo najprej ozdraviti in prilagoditi energetske sisteme partnerjev, da postaneta kompatibilna, sanirati posledice nesoglasij in ustvariti občutek medsebojne obveznosti in spoštovanja pri obeh članih.

Težji primeri so, ko tudi otroci niso kompatibilni s starši in je potrebno otroke pravilno usmeriti, da spoštujejo starše, in starše, da poskušajo doumeti nagnjenja otrok in čas, v katerem živi njihov otrok. Po verbalni terapiji naredimo oz. vzpostavimo energetsko usklajenost med otroci in starši.

V prejšnjih opisih delovanja življenjsko-kozmične energije sem pojasnil primere, ko v družini ni otrok in način zdravljenja ne-nosečnosti s pomočjo usklajenosti duš otroka, matere in očeta; na tem mestu bi omenil še problem, ko en ali drug partner ni združljiv oz. kompatibilen z željo po predvidenem otroku; tega se zaveda ali tudi ne. S partnerjema se je treba pomeniti. Razlaga o energetski nezdružljivosti je za nepoučenega pacienta nerazumljiva in zato težko sprejema nasvete, vendar po energetski terapiji postane nekoliko bolj dovzeten za razlago energij, s čimer dosežemo pri njem veliko boljši rezultat.

arrow_right_alt