4.5.2. Pacient na delovnem mestu

Na delovnem mestu se pogosto zgodi, da pacient kljub dobri volji in znanju nima dobrih odnosov s sodelavci, da prihaja do zaviranja procesa dela in končno tudi do slabih delovnih rezultatov. Pri tovrstnih težavah najprej pregledamo vse sodelavce našega pacienta, da ugotovimo, če je kdo od sodelavcev bolan, dominanten, vampirski, zloben in nenazadnje, če ni delovno mesto pacienta ali celotnega oddelka pod vplivom geopatoloških motenj ali pod vplivom uroka, prekletstva in magije.

Na daljavo ozdravimo vse primere bolezni sodelavcev in tudi njihove medsebojne vplive; če je to potrebno predlagamo tudi direktno zdravljenje posameznikov, čiščenje delovnih prostorov in premik s področja geopatoloških motenj. Dobra indikacija stanja na delovnem mestu je pacientova ocena na osnovi dobrega ali slabega občutka ob prihodu na delovno mesto ali srečanja s sodelavci. Zgodi se, da je pacientov šef dominanten ali vampirski in da s slabim obnašanjem do podrejenih v delovnem procesu povzroči precej škode; delavci se po njegovem nastopu oz. pozneje po odhodu slabo počutijo, ostanejo brez elana in energije, ker je šef pobral njihovo energijo. Šefa je potrebno ozdraviti.

Takšnega pacienta in vse njegove sodelavce energetsko ozdravim in energije uredim, da so medsebojno kompatibilni, dovzetni za potek delovnega procesa in za medsebojno spoštovanje, sprejemljivi za sodelovanje, in njihovo konkretno obnašanje na delovnem mestu in okolici postane usklajeno.

arrow_right_alt