4.5.3. Medsebojni odnosi v podjetju

Majhna podjetja ali večje delavnice obravnavamo v celoti, večja podjetja pa analiziramo po poslovnih enotah. Mala podjetja ali večje delavnice, delovne ali poslovne enote zdravimo enako, kot sem že opisal zgoraj pri napotkih za zdravljenje pacienta na delovnem mestu; pri analizi večjih podjetij in pri sodelovanjih v kooperaciji upoštevamo medsebojne odnose vodstvenega kadra.

Pojasnilo slabega stanja v podjetju ali podjetja v kooperaciji da analiza delovnih programov in medsebojne energetske združljivosti. Kvalitetni strokovni programi, kljub dobri zamisli, lahko konkurenčno propadejo, če niso energetsko medsebojno kompatibilni. Z zdravljenjem oziroma s terapijo moramo energetsko uskladiti odnose vodstvenega kadra in delovnih programov, da dosežejo podjetja dober delovni, poslovni ter fnančni uspeh in da lahko med sabo funkcionirajo.

arrow_right_alt