4.5.4. Uspeh v šoli

Uspeh v šoli ni odvisen samo od pedagoškega pristopa, motivacije in predznanja pacienta oz. učenca, dijaka, študenta; zgodi se, da so ti pogoji izpolnjeni in da kljub temu uspeh v šoli izostane. Posebej je to vidno pri otrocih premožnih staršev, staršev na visokih položajih v gospodarstvu, otrocih pedagogov in podobno. Dijaki, nadarjeni in nagrajevani, odlični učenci v osemletkah, v nadaljevanju učnega programa naenkrat postanejo neuspešni v študiju.

4.-1.

Ljilja se je vpisala na ekonomsko fakulteto v Zagrebu. Po enem letu študija je ugotovila, da ne more uskladiti študija z načinom življenja in se je vrnila k staršem v Dubrovnik. Prepisala se je na fakulteto v Osijek, čeprav so bile potovalne zveze slabše, a je verjela, da ji bo študij v novem okolju lažje in uspešneje stekel. Preživela je še nekaj neuspešnih študijskih let v Osijeku.

Od prijateljice je slišala za moje tečaje o življenjsko-kozmični energiji. Med obiskom sorodnikov v Črni gori se je prijavila na enega mojih tečajev. Nadaljevala je s študijem v Osijeku, vendar je z muko prenašala odhode od doma in neuspehe na izpitih.

Prosila me je za pomoč. Opravil sem energetsko analizo njenega študija in ugotovil, da je energetsko neusklajena s krajem študija, fakulteto in s sistemom opravljanja izpitov; sorodniki in okolica je niso razumeli, kar je bila razumljiva posledica njenega slabega študijskega uspeha. Pojasnil sem ji, da s takim načinom študija, zgubljanjem časa za pot in osebno neusklajenostjo z izpitnimi roki ne more doseči uspehov, da je energetsko popolnoma neusklajena in da bi bilo smotrno, ko bi študirala v kraju bližje domu. S terapijo z življenjsko-kozmično energijo sem ji pomagal, da je opravila nekaj izpitov v Osijeku.

Nato je prekinila študij ekonomije v Osijeku in se vpisala na Fakulteto za pomorstvo v Kotoru. Dosegla je odličen uspeh, vsak letnik je zaključila s pogoji za vpis v naslednji letnik že v junijskem roku in postala ena od najboljših študentov v svoji generaciji.

Počitnice je pametno izkoristila, se zaposlila v poletni sezoni in si zaslužila žepnino.

Izpite je opravljala s pomočjo terapije z življenjsko-kozmično energijo, in sicer tako, da sem prilagodil njeno dovzetnost za posamezen predmet in do študija, da je snov z zadovoljstvom predelala, saj terapija ne bi dosegla učinka, če se študent ne bi učil in osvojil znanje iz študijske snovi. Energetsko sem jo uglasil s potekom kolokvija oz. izpita, z vplivi asistenta in profesorja s ciljem ozdravljenja predizpitne travme in efekta avtoritete, ter spodbujanja lastnega zadovoljstva ob pridobljeni pozitivni oceni.

Zaradi morebitnega energetskega delovanja drugih oseb nanjo, kot so zlobni, dominantni in magijski vplivi, sem Ljiljo poučil, da naj nikomur ne pove, kdaj ima izpite, iz katerega predmeta polaga in kakšno oceno je dobila; le po opravljenem izpitu lahko pove da ima do konca študija en izpit manj.

Sistem izpitnega zdravljenja je univerzalen in se ne nanaša samo na študente: koristno ga lahko uporabimo pri vozniškem izpitu, izpitu za vodenje čolna ipd.; lahko rečem, da ga lahko uspešno uporabimo za primere od preizkusa gasilskega znanja do zagovora doktorske disertacije.

arrow_right_alt