4.5.5. Odnosi v skupini

Za naš neuspeh pri aktivnostih, kjer sodeluje večje število ljudi, kot so npr. hišni sveti, športni klubi, različna društva, politične stranke in podobno, v večini primerov ni samo en vzrok: v praksi zasledimo, da jih je nešteto, in med njimi ima prav gotovo človeški faktor pomembno mesto. Z energetsko terapijo, terapijo z življenjsko kozmično energijo lahko vplivamo na reševanje odnosov v skupini ljudi, da postanejo strpnejši, da se spoštujejo, in ne na zadnje, da se opredelijo za določeno rešitev.

Prav tako lahko v gospodarstvu vplivamo na delovanje in odločitve vodstvenega kadra podjetja, da vodilni medsebojno sodelujejo, da sprejmejo skupne odločitve za program, ki da dober delovni rezultat.

Ali obratno, da vplivamo na določeno komisijo v podjetju, na primer za izvedbo privatizacije, da se vložena sredstva drugih podjetij ali posameznikov pravočasno povrnejo in podobno.

Terapevtsko delo v primeru dela s skupinami zahteva od terapevta veliko znanja, dodatnega truda in sodelovanja z vodstvom organizacije ali podjetja, izdelavo posebnega programa terapij in spremljanja dogodkov.

4.-2.

Marko, ki je živel na Hrvaškem blizu Zagreba, je bil uspešen kooperant državnega podjetja; v rokah je imel cel obrat v zvezi s predelavo aluminija. V privatizacijskem postopku je bil njegov del ponujen v večjem paketu potencialnemu kupcu, vendar se ni vedelo, če ga bo novi lastnik vzel za kooperanta, mu izplačal njegov delež, ali pa bo vlada s posebnim programom urejala zadevo. Markova predloga sta bila, da bo sodeloval kot kupec ali da pri prodaji podjetja dobi izplačana svoja sredstva.

Analiza energetskih stanj in odločitev pri prodaji je pokazala, da je zanj najboljša rešitev, da dobi fnančna sredstva, čeprav to ni bilo predvideno v načrtih odgovornih za ta projekt. Z energetskim delovanjem na več programov in zdravljenjem oseb, ki so sodelovale pri prodaji, se je našla rešitev: Marka so izplačali. Bil je prijetno presenečen, saj sprva ni verjel v energetsko terapijo.

Delovanje na množico ljudi ni najbolj uspešno; od terapevta zahteva visoko stopnjo usposobljenosti in skupinsko delo z drugimi terapevti. Zaradi tega moramo sistematično analizirati stanje in pripravljenost skupine ljudi za razreševanje določenega problema, poznati trenutno situacijo na terenu in nenazadnje mnenja posameznih oseb na položaju.

arrow_right_alt