4.5. Zdravljenje skupin

Energetsko telo posameznika je vedno pod vplivom drugih energetskih teles, zlasti če se ta nahajajo eno blizu drugega. Energetske tvorbe neznanega izvora preskakujejo z enega energetskega telesa na drugo energetsko telo, dominantnost enega poškoduje energetsko telo drugega, vpliv različnih programov za rušenje energetskega stanja in podobni programi spremenijo energetsko stanje in posameznik, če nima zdravega energetskega telesa, je s tem ogrožen. To so vsakdanje situacije v življenju v običajnem okolju in v odnosih med nami in množico ljudi okoli nas težko preprečimo vplive delovanja drugih ljudi na nas, razen v primeru, ko smo odporni in zdravi. Težave nastanejo, če so negativni efekti energetskih vplivov prisotni v družini, na delovnem mestu, v sodelovanju z drugim podjetjem, v šoli, med člani v različnih društvih, klubih, hišnih svetih in podobno. Tako kot lahko s transformacijami ozdravimo že omenjene težave, lahko z energetsko terapijo vplivamo tudi na odnos državljanov do političnih programov strank, njihovo opredeljenost pri volitvah in s tem na rezultate volitev.

arrow_right_alt