4. Potek zdravljenja

Naše telo pri delovanju, usklajenem z zakoni narave, ne bi imelo težav z zdravjem. V grobem lahko rečem, da je bolezen opozorilo telesu, da z njim ne ravnamo pravilno, da nismo usklajeni z okolico, da kljubujemo naravi in da imamo zaradi tega težave, oz. posledice, v obliki bolezni. Danes je težko izpolniti zahtevo po življenju, usklajenem z naravo, ker se nenehoma nahajamo v sferah različnih vplivov: v urbanem okolju se soočamo s posledicami gospodarskega razvoja, naravi škodljivih emisij, sredstev in podobno, kar vse skupaj onemogoča človeku, da bi se prilagodil naravi in da bi živel življenje brez bolezni. Vsekakor to pogojuje, da je treba našemu organizmu, ki ima zelo dober lastni obrambni sistem za vzdrževanje zdravja, občasno pomagati, da lahko obdrži dobro zdravje, ali če je nastala bolezen, da si po slabem stanju organizem ponovno opomore, da premaga bolezen in morebitne njene posledice.

arrow_right_alt