5.2. Opazovanje in gledanje notranjih organov v telesu

V drugem delu knjige »Življenjsko-kozmična energija« smo spoznali anatomijo človeškega organizma: grafčno je prikazan videz organov in sistemov v telesu. To znanje zadostuje, da formiramo idejo, program ali vpogled v notranje organe. Ne smemo pričakovati, da bomo videli organe tako, kot so narisani v slikovnem prikazu anatomije človeškega telesa: imeli bomo svojo sliko in sliko iz atlasa anatomije, toda vedno se bosta ti dve sliki skladali po vsebini. Pred očmi zdravilca se lahko pojavi slika organa ali dela tega organa, ki ni v skladu z naučeno sliko, kar potrjuje, da je slika lahko individualnega značaja, lastna posamezniku, in da obstaja realna možnost, da delujejo dodatni faktorji, ki spremenijo obliko videne slike (to so le redki primeri).

Mentalno kirurgijo uporabljamo po energetski in telesni terapiji. Zgodi se lahko, da je treba poseg z mentalno kirurgijo opraviti na pacientu, ki je pred časom že dobil energetsko in fzično terapijo. Sprejeti moramo strogo pravilo, da vsako mentalno intervencijo lahko opravimo samo po zdravljenju organizma oz. da vedno ponovno opravimo energetsko in fzično terapijo kot prvi in sestavni del posega z mentalno kirurgijo. Pacient je najbolje pripravljen za mentalne posege, če je njegovo energetsko stanje zdravo, kar zagotavlja uspešnost mentalnega interveniranja na organih v telesu.

Moje lastne zdravilske izkušnje kažejo, da na opazovanje ali videnje in gledanje notranjih organov lahko vplivajo zunanji dejavniki, ki so pri pacientu prisotni, energijski vplivi ljudi okoli njega, energetsko delovanje predmetov iz okolice, prostora, kjer se nahaja in podobno. Za onemogočanje teh stranskih vplivov pri gledanju, opazovanju, motrenju notranjih organov sem uporabil sistem zapiranja druge čakre, ki je najbolj izpostavljeno mesto na telesu, skozi katero prodirajo in delujejo razdiralne, negativne sile na organizem. To ni obče pravilo: vsak zase mora ugotoviti kaj mu najbolj ustreza, ker je praksa dostikrat pokazala, da lahko uspešno delujemo z mentalno kirurgijo tudi v primeru, ko te druge čakre ne zapremo z rokami, kar pa, seveda, zahteva od terapevta z življenjsko-kozmično energijo mnogo več pozornosti in vložene energije.

arrow_right_alt