5.3. Mentalna operacija

Osnovni princip mentalnih operacij je, da sliko bolnega dela telesa pacienta, ki jo vidimo, mentalno operiramo in sicer tako, da slika postane takšna, kot smo si jo uprizorili iz anatomskega prikaza telesa. Ni pomembno, če anatomska slika ustreza stvarni obliki: pomembno je, da sliko iz anatomije terapevt sprejme kot realno. S tem je iniciral sliko iz anatomskega slikovnega prikaza in sedaj lahko dela z njo.


Za primer vzamemo, da ima pacient zatrdlino ali izrastek na spodnjem delu želodca. Mentalno, oz. v mislih, si prikličemo obe sliki, sliko zdravega in sliko obolelega organa in ju postavimo eno nad drugo, da sta vidni obe. V tej primerjavi se lepo vidi razlika med zdravim in bolnim delom želodca. Lahko se zgodi, da nam slika zdravega organa ali grafčen prikaz slike iz anatomije izgine izpred oči, toda to nas ne sme zmotiti, delamo naprej na sliki, ki jo še vidimo v svojih mislih.

Mentalno pričnemo odstranjevati zatrdlino oziroma izrastek z uporabo enega od prijemov, ki so nam na razpolago: zamislimo si, da imamo posebno radirko in z njo radiramo bulo ali izrastek; uporabimo skalpel in odrežemo bolni del; uporabimo žarek iz tretjega očesa in zbrišemo odvečni del slike ali enostavno stisnemo odvečni del slike in jo spremenimo v obliko zdravega organa. Radiranje, rezanje in podobno vedno opravimo v smeri od slike z bolnim delom oz. od zatrdline proti sliki zdravega stanja, ne glede na to s katere strani se odvečni oz. bolni del nahaja.

Prej videno sliko obolelega dela organa, ki je sedaj enaka sliki zdravega dela, še nato transformacijsko obdelamo. Uporabimo terapijski postopek barvanja organa, transformacijska pravila in zaščito operiranega mesta.

Mentalni kirurški poseg da oz. povzroči hitro fzično spremembo na operiranem organu, vendar se moramo zavedati, da to ni pravilo in da je sprememba odvisna od narave bolezni. Tako na primer rakaste metastaze organizem po terapiji oz. operativnem mentalnem delovanju ne more premagati tako zlahka in zahteva daljši čas za okrevanje.


O mentalni kirurgiji je precej napisanega in zasledimo lahko različne metode dela, zato tu ne bom pisal o celotnem postopku in številnih možnostih zdravljenja z uporabo mentalne kirurgije: osredotočil sem

se na karakteristične primere, ki nam v sklopu zdravljenja z življenjsko- kozmično energijo največ povedo. V nadaljevanju podajam primere

zdravljenja zatrdlin, kot so radiranje odvečnega bolnega dela organa, rezanje ali odstranjevanje različnih povezav v telesu in vstavljanje potrebnih mentalnih pripomočkov. V besedilu zgoraj sem razložil, kako zdravimo z radiranjem na sliki bolnega dela organa ali telesa; rezanje je enak postopek, le da pri njem lahko uporabimo kirurške pripomočke, kot so skalpel ali škarje; za potrebe vstavljanja določenih delov organov ali njihovih povezav pa moramo del oz. tkivo, ki ga želimo vgraditi, mentalno izdelati.

arrow_right_alt