5.4. Drugi prijemi

V svoji dolgoletni zdravilski praksi sem preizkušal večino znanih metod mentalne kirurgije in ugotovil, da so vse preizkušene metode, nekatere manj druge bolj, uspešne. Tudi metode zdravljenja, kjer je potrebno, da te, kakor rečejo v Afriki, zajaha duh nekega prednika, sem podrobno analiziral. Ugotovil sem, da je zgoraj opisana metoda mentalne kirurgije

najbolj primerna in uspešna za dopolnitev zdravljenja z življenjsko- kozmično energijo, in da so ti mentalni prijemi usklajeni z energetsko in

fzično terapijo, ki sem jih opisal v prejšnjih dveh knjigah.

Nekatere metode mentalne kirurgije zahtevajo namišljeno rezanje s kirurškim skalpelom, druge mentalno strganje odvečnega tkiva z medicinskim orodjem, tretje mentalno simuliranje medicinskih prijemov in zdravljenj, vnašanje v organizem in uporabo določenih rezil in podobno. Za vse te metode je potrebno biti dobro usposobljen, da se izognemo posledicam stranskih učinkov in slabi zaščiti pacienta pri izvajanju zdravljenja.

5.-4.

Tinka je obiskala prvi tečaj o življenjsko-kozmični energiji po

priporočilu prijateljice, ki se je z zdravljenjem z življenjsko- kozmično energijo rešila ponavljajočih se vnetij jajčnikov. Pregled

energetskega telesa, ki sem ga opravil na tečaju, je pokazal, da Tinka v auri nima posebnih vplivov in da ohranja energijo, medtem ko je analiza fzičnega telesa pokazala, da reproduktivni sistem ne zadrži energije, zato sem ji predlagal, naj pride na individualno terapijo. Čez nekaj tednov se je oglasila in me zaskrbljeno vprašala, če ji lahko odpravim cisto na jajčniku, ki so jo odkrili na ginekološkem pregledu: predlagali so operacijo. Rekla je, da ima boleče menstruacije in vse pogosteje jo špika v predelu desnega jajčnika.

Pojasnil sem ji, da ciste ne operirajo takoj, v primerih, in da v primerih, ko intervenirajo, pogosto odstranijo cel organ (ali ogrožene organe). Pacient ima običajno po posegu še vedno težave; ko izvlečejo tekočino iz ciste, poseg v tkivo pogosto ublažijo z zdravilno tekočino. Ta postopek je zanimiv, ker je podoben postopku, ki se izvaja z mentalno kirurgijo, samo da je pri terapevtskem delovanju z življenjsko-kozmično energijo na pacienta, naloga organizma, da reši tekočino iz ciste.


Terapevt si cisto zamisli kot manjši balon; v mislih vzame injekcijo v položaju za punktiranje in pripravi pacienta za operacijo. Pred mentalno operacijo mora terapevt izvesti energetsko in fzično terapijo ter s transformacijskimi pravili ozdraviti bolni organ. Roke postavi na mesto, kjer je cista, ali postavi dlani na prednji in zadnji del druge čakre in poišče mentalno sliko organa, na katerem je cista. V trenutku, ko zagleda in vidi cisto v mislih vzame injekcijo in z njo prebije balon - cisto. Zatem izvleče (izsesa) tekočino z injekcijo. Njena pumpica mora biti dovolj velika, da lahko sprejme in zadrži vso tekočino, ki jo v eni potezi potegnemo iz ciste, da bi bil postopek meditacijske operacije časovno kratek in natančen. Po posegu mesta vboda oz. punktiranja tekočine iz ciste s transformacijskimi pravili ozdravimo in primerno zaščitimo.


Tinka me je pozorno poslušala in prosila, da naj ji to naredim. Izvedel sem proces, kot je zgoraj opisan. Pri mentalnem gledanju je bila cista videti manjša od tiste, ki mi jo je Tinka opisovala; opozoril sem jo, naj vsak drugi dan zdravi mesto, kjer je bila cista. V primeru težav naj se javi, sicer se po mesecu dni naredi kontrola, ker mora organizem počasi izločiti tekočino ciste. Javila se je čez tri mesece: po zadnji terapiji je imela izjemno močno menstruacijo in od takrat nima bolečin; misli, da se je vse dobro končalo in ni še obiskala zdravnika, ker jo je strah. Pripomnil sem: »Ozdravi ta strah s prvim pravilom«.

Zanimiva metoda mentalne kirurgije je metoda kirurškega posega iz notranjega organa. Za takšen poseg mora terapevt obvladati več prijemov, kot je na primer ta, da lahko samega sebe v mislih po želji poveča ali pomanjša, da lahko vsak organ v telesu pomanjša ali poveča, da lahko pri povečanem organu vidi obolelo tkivo, da zna odzdraviti obolelo mesto in podobno.

Postopek je enostaven: terapevt v mislih poveča organ na takšno velikost, da stopi v oboleli organ v telesu in na njem izvede operativni poseg. Drugi način je, da terapevt sebe toliko pomanjša, da lahko vstopi v normalno velik organ. Ta drugi prijem je sprejemljivejši in v praksi lažje dosegljiv, ker pri tej meditaciji zadržimo realno stanje organizma ter bolnega mesta na organu telesa: terapevt ima v tem primeru eno samo nalogo zadržati se v pomanjšani obliki, s sposobnostjo premikanja in operiranja v danih pogojih.

Za sklep poglavja o mentalni kirurgiji lahko zatrdim, da so zgoraj opisani štirje primeri in načini mentalnega zdravljenja iz moje prakse zadostni za uspešno delo terapevta z življenjsko-kozmično energijo oz. energijami; praksa in posamezni primeri, opisani v nadaljevanju, pa naj pripomorejo

k hitrejšemu izobraževanju na tretji stopnji vzgoje terapevta z življenjsko- kozmično energijo.

arrow_right_alt